Adoptivbarns arvsrätt

2009-11-23 i Adoption
FRÅGA |min man vill adoptera en person som är 27 år, det är ett halvsyskon till hans barn,(ej biologiskt barn till honom) jag är inte så intreserad av det, kan han göra det utan mitt godkännande? om så är fallet visst kan jag be att få vårat testamente ändrat så att det som vi har gemensamt innan adoptionen har personen inget med att göra alltså ingen arvsrätt.
Ulrika Lundgren |Hej,Tack för din fråga!Adoption regleras i 4 kap. Föräldrabalken. I 4 kap. 3 § Föräldrabalken, se https://lagen.nu/1949:381#K4P3S1, anges att makar inte får adoptera annat än gemensamt. Detta betyder därmed att din man inte kan adoptera personen i fråga utan ditt samtycke.Skulle ni däremot tillsammans bestämma er för att genomföra en adoption skulle personen ni adopterar anses vara ert barn. Detta framgår av 4 kap. 8 § Föräldrabalken, https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1. Denna bestämmelse medför att en sådan ändring av arvsrätten du föreslår inte kan bli aktuell. I 2 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1, anges nämligen att en arvslåtares närmaste arvingar är dess avkomlingar. Dessa kallas även bröstarvingar. En bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott, vilket framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1. Oavsett vad som anges i ett testamente har en bröstarvinge denna rätt. Tilläggas kan även att bröstarvingar inte ärver sina föräldrar förrän båda har gått bort, under förutsättning att de var gifta. Vid den ene makens bortgång tillfaller kvarlåtenskapen nämligen först den efterlevande maken. Detta framgår av 3 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1. Efter det att båda har gått bort inträder bröstarvingens rätt att få ut sin laglott. Vänliga hälsningar,

Adoption av sambons son

2009-11-03 i Adoption
FRÅGA |Jag har ensam vårdnad om min son och hans biologiska pappa har varit väldigt oengagerad i hans liv. Sen en tid tillbaks så har jag en sambo som min son kallar för pappa och min sambo har verkligen tagit sig an \"pappa-rollen\". Jag undrar om det går att han adopterar min son så att han och jag får delad vårdnad om honom?
Linn Ahlvik Börjesson |Hej,Om du och din sambo gifter er, får han rätt att adoptera din son, enligt Föräldrabalken 4:3, under förutsättning att din sambo är minst 18 år gammal, enligt Föräldrabalken 4:1. Eftersom du har ensam vårdnad, krävs inte den biologiske faderns samtycke, enligt Föräldrabalken 4:5a. Däremot kommer han att ges möjlighet att yttra sig angående adoptionen, enligt Föräldrabalken 10:10. Tingsrätten där ni bor avgör adoptionsärenden, enligt Föräldrabalken 4:9. Domstolen kommer att göra en lämplighetsbedömning utifrån vad som är bäst för din son, relationen mellan din son och din sambo samt din sons uppfattning, enligt Föräldrabalken 4:6. Om din son är över 12 år, krävs hans samtycke som huvudregel, enligt Föräldrabalken 4:5. Föräldrabalken hittar du http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19490381.htm. Kontakta kommunen där ni bor för mer information om hur ni ska gå tillväga för att lämna in en adoptionsansökan. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Adoptera utan samtycke från fadern

2009-10-26 i Adoption
FRÅGA |Hej kan min särbo få adoptera min dotter utan att den bioloiska fader beviljar det. Jag har enskld vårdnad och den biologiska fadern gör allt för att jag och min dotter ska må dåligt. kan min sambo adoptera henne utan den biologiske faderns tillstånd. vad gäller?
Karin Hellander |Hej!Reglerna om adoption finns i Föräldrabalkens 4 kapitel. Först kan man konstatera att man ska vara över 25 år för att få adoptera. Det finns möjlighet att få adoptera från att man fyllt 18 år, men då ska det finnas speciella skäl till detta.Om din dotter är över 12 år krävs även hennes godkännande för att din sambo ska kunna adoptera henne. Huvudregeln är även att samtycke från i detta fall fadern ska infås, men undantaget att detta inte behövs när han inte har del i vårdnaden finns i 4 kap 5a§ andra stycket. Så i detta fall verkar det alltså som att samtycke inte ska behövas då du har ensam vårdnad.Rätten ska dock dessutom avgöra om adoptionen är lämplig, så det är många steg att gå innan en adoption kan göras. Mitt råd för dig är att ni tar kontakt med en familjerättsjurist som kan hjälpa mer med alla detaljer och frågor som uppkommer kring adoption. Vill du läsa mer själv om adoptioner så hittar du Föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381Med vänlig hälsning

Adoption av vuxen

2007-07-03 i Adoption
FRÅGA |HejDå mina adoptivföräldrar inte var gifta när de skulle adoptera mig 1975 (jag var då 2 år) blev det så att min adoptivfar fick adoptera mig själv. Med andra ord är min adoptivmor inte min mamma ur rent juridiskt hänseende utan endast rent känslomässigt. Vi har nu kommit fram till att det vore på sin plats att jag därför blev adopterad av min adoptivmor så att alla juridiska rättigheter och skyldigheter mellan oss blir lika riktiga som mellan mig och min adoptivfar. Min fråga är hur jag och min mor går till väga för att hon ska adoptera mig nu när jag är 35 år? Vilka vänder vi oss till och hur gör man rent praktiskt?Med vänlig hälsningFredrik
Jenny Lindskog |Hejsan!Adoptionsärenden handhas av Tingsrätterna och det är alltså dit dina föräldrar får vända sig och ansöka om adoption.Det är sedan rätten som avgör om adoption är lämpligt, men i ditt fall verkar det ju inte vara några problem. Länk till Sveriges domstolar hittar du http://www.dom.se/ .Mvh