Hur går en adoption till?

2014-07-07 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag är 22 år gammal och sagt upp min kontakt med min biologiska mamma sedan 7 år tillbaka. Min pappa en ny fru sedan många år tillbaka och hon har ställt upp för mig och behandlat mig som sin egna dotter och jag har känt att hon är min mamma, eftersom hon gör allting med mig som en mamma ska göra som min egna mamma inte har klarat av. Vi har pratat om att hon skulle adoptera mig som sin egna dotter och då undrar jag hur man går tillväga?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om din pappas nya hustru vill adoptera dig så ska ni vända er till tingsrätten i den kommun där du bor. Det finns ingen särskild blankett för detta, utan ni ansöker om adoption genom att skriva ett vanligt brev till tingsrätten. Skriv att det gäller adoption av en myndig person. Ange namn och personnummer på de blivande adoptivföräldrarna och den person som adoptionen avser. Av brevet skall det framgå att personen vill detta och brevet/ansökan skall undertecknas av samtliga (blivande adoptivföräldrar och adoptivperson).I brevet skall ni ange motivet till adoptionen. Ni kan till exempel ange att din pappas nya hustru har uppfostrat dig och att ni har en föräldra/barn-relation. Enligt lag måste det också framgå att man inte adopterar av ekonomiska skäl. Ni ska därför uppge att det inte givits eller utlovats ersättning från någon av parterna.Tingsrätten vill också ha namn, adress och telefonnummer till din biologiska mamma. Tingsrätten är nämligen skyldig att ta kontakt med dem och få hennes åsikt. Det kan bli aktuellt med arvsfrågor för den biologiska mammans del, det kan finnas ett testamente och så vidare. Hon kan dock inte stoppa adoptionen eftersom du är myndig och vill detta själv.Till ansökan måste ni bifoga personbevis på samtliga (blivande adoptivföräldrar och adoptivperson). Dessa beställs hos Skatteverket. Uppge att det avser ansökan om vuxenadoption.Observera att en adoption klipper av alla juridiska band till den biologiska föräldern. Om adoptionen genomförs kommer du inte längre ha någon arvsrätt efter din biologiska mamma eller efter dina biologiska morföräldrar.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Adoptera sambons barn?

2014-06-17 i Adoption
FRÅGA |Hej. Jag måste bara få fråga en sak inom adoption av styvbarn. Jag blev gravid 2011 med min före detta sambo som jag levde med i tre års tid innan graviditeten. Vi gick ifrån varandra september 2010 men firade nyåret tillsammans och därav blev jag då gravid. Vi beslutade att behålla barnet och att vi skulle fostra det på olika håll eftersom vi hade gått ifrån varandra. Men när jag gick in i 6 månaden av graviditeten så ville han inte längre ha något barn och hade hittat sig en ny tjej. Så min nuvarande sambo har funnits med sedan jag var i nionde månaden av graviditeten och min son som föddes i Oktober 11 ser honom som sin pappa. Hans biologiska pappa vill inte träffa honom och han vill inte bli kallad för pappa heller utan han tycker att det är min nuvarande sambo som är pappan.Vi är inte gifta men vi är förlovade och jag vet att folk har sagt till mig att man måste vara gifta om det ska gå att adoptera styvbarnet. Men i detta fallet känner jag mig kluven för att jag tycker det borde vara till min sons bästa att få bli adopterad utav min sambo som faktiskt är han pappa förutom att han inte är den biologiska. Skulle det gå att min sambo adopterar min son eller måste vi gifta oss för att kunna få det att gå igenom? Jag är till hundra procent säker på att biologiska pappan skulle skriva över sonen då han inte vill vara delaktig alls.Jag är jätte tacksam för svar. 
Lovisa Hedlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. I dagsläget är det inte tillåtet för sambor att adoptera barn gemensamt. För att få adoptera gemensamt krävs att parterna är gifta enligt Föräldrabalken 4 kap 3-4 §§, https://lagen.nu/1949:381#K4P3S1. Om din sambo skulle adoptera din son skulle det resultera i att ditt eget föräldraskap till sonen juridiskt skulle släckas ut, vilket så klart inte är eftersträvansvärt. Detta på grund av att ni inte får adoptera gemensamt. Det finns dock en statlig utredning, SOU 2009:61, som föreslår att sambor ska få adoptera gemensamt. Denna utredning har dock inte ännu lett till någon lagstiftning. Vänligen

Adpotion av vuxen

2014-04-30 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag är 43 år gammal. Min mamma och min syvpappa har varit gifta sedan 1978. Dom fick ett gemensamt barn 1980. Jag har inte haft någon större kontakt med min biologiska pappa. Han är dessvärre avliden sedan fyra år tillbaka. Jag har alltid sett min syvpappa som min pappa och han har alltid sett mig som sin son. Nu vill min syvpappa adoptera mig i vuxen ålder så att jag har samma möjlighet till arvet som min halvsyster. Min mamma och halvsyster motsätter sig inte till detta. Hur ska vi gå till väga?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Vill din styvfar adoptera dig ska han vända sig till den tingsrätt där han bor med en ansökan.Den ska innehålla:- Vad ärendet gäller (dvs adoption av myndig) - Era namn och personnummer - Motivet till adoptionen, typ att du alltid sett honom som din pappa och han dig som sin son (motivet får inte vara ekonomiskt, dvs det ska även framgå att det inte utlovats ersättning från någon av parterna). - Namn, adress och telefonnummer till dina biologiska föräldrar. - Ditt och din styvfars personbevis (beställs hos skatteverket).Av din fråga verkar det som att ni vill få igenom en adoption så att du ska kunna få ta del av ett framtida arv från din styvfar. Ett alternativ till adoption är då att ni upprättar ett testamente. Vänligen,

Adoptera en vuxen person

2014-03-27 i Adoption
FRÅGA |Hej ! Jag är en tjej på 22 år snart. Jag har inte haft kontakt med min pappa på mer än 6 år då jag själv valde att skriva till min pappa att jag ej ville ha någon mer kontakt med honom. Min styvpappa har alltid funnits där för mig och är min pappa i mina ögon och därför vill jag att han adopterar mig. Hur ska jag gå till väga för att göra det ?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Om din styvpappa vill adoptera dig ska han vända sig till den tingsrätt där han har sin hemvist. I sin ansökan till tingsrätten ska han skriva att det gäller adoption av en myndig person och ange era namn och personnummer. Brevet ska sedan undertecknas av samtliga (din styvfar och du). Ni ska även bifoga era personbevis. I brevet ska ni även ange motivet till adoptionen. Ni kan till exempel ange att han har uppfostrat dig och att ni har en förälder/barn-relation. Enligt lag måste det också framgå att man inte adopterar av ekonomiska skäl. Ni bör därför uppge att det inte givits eller utlovats ersättning från någon av er. Tingsrätten vill även ha namn, adress och telefonnummer till de biologiska föräldrarna. Tingsrätten är skyldig att ta kontakt med dem och få deras åsikt. Det kan bli aktuellt med arvsfrågor för de biologiska föräldrarnas del, det kan finnas ett testamente och så vidare. Föräldrar kan dock inte stoppa adoptionen eftersom du är myndig och vill detta själv. Med vänlig hälsning,

Vad krävs för adoption?

2014-06-19 i Adoption
FRÅGA |Läste här i en fråga om adoption av styvbarn,sitter i en liknande sits och undrar då , för att min nuvarande man (vi är inte gifta ännu) ska få adoptera min dotter måste hennes biologiska pappa ge sitt tillstånd trotts att jag är ensam vårdnadshavare ? Tacksam för svar Mvh Anne Lodén
|Hej och välkommen till Lawline!Som du mycket riktigt antyder krävs för det första att ni gifter er för att ni ska få adoptera tillsammans - personer i ett samboförhållande får inte adoptera tillsamman, se Föräldrabalken 4 kap 4 §. Notera också att det som huvudregel krävs att dottern samtycker om hon är över 12 år, se 5 § ovangiven lag.Nu till huvudfrågan: Som huvudregel gäller att den som inte har fyllt arton år, inte får adopteras utan föräldrarnas samtycke (dvs bägge föräldrarnas), se 4 kap. 5 a § Föräldrabalken. Enligt samma § andra stycket finns en undantagsregel. Samtycke behövs inte av den som är utan del i vårdnaden. Svaret blir alltså att den biologiska pappan inte behöver ge sitt samtycke.

Privat insemination

2014-05-11 i Adoption
FRÅGA |Jag och min sambo (vi är två tjejer) vill skaffa barn. Vi är inte gifta och försöker förstå lagarna om vad som gäller då? Om vi gör heminsemination och använder oss av en privat donator, får den som inte bär barnet adoptera då utan att vi gifter oss?
|Tack för att ni vänder er till Lawline.Precis som du skriver kommer endast den av er som bär barnet att betraktas som förälder vid födseln, och den andra kan först genom adoption i laglig mening bli förälder. Som det ser ut i dag måste ni vara gifta för att kunna adoptera den andres barn, föräldrabalken 4:1, och ni måste därför som du skriver ingå äktenskap för att båda få vårdnad om ert barn.Hoppas det gav svar på er fråga. Bästa hälsningar,

Vårdnad om barn/adoption

2014-03-30 i Adoption
FRÅGA |ag är gift sedan flera år tillbaka. Kvinnan jag gifte mig med hade en dotter sedan en tidigare relation och nu har vi skickat in en ansökan om adoption till Tingsrätten. Det vill säga att jag tänker adoptera min styvdotter. Min fru har ensam vårdnad och flickans biologiska pappa har numera ingen som helst kontakt med sin dotter. Han vill inte. Under en period träffades dom endast sporadiskt och då bara när han hade lust. Min fru försökte få dom att träffas regelbundet. Men pappan skötte det inte bra. Dom bestämde tider men han dök ofta inte upp. Min hustru oroar sig nu för vad som händer om vi får avslag. Kan Tingsrätten dömma till gemensam vårdnad? Alltså att den biologiska pappan får vårdnaden också.
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga. Om jag förstår din frågeställning rätt så är din fråga att om det blir avslag på er adoptionsansökan, kan då pappan få gemensam vårdnad? Regler om vårdnad och adoption finner vi i föräldrabalken. https://lagen.nu/1949:381Enligt exempelvis 4 kap. 5a och 6§§ så finns vissa kriterier för att en adoption ska kunna bli möjlig. Bland annat behövs samtycke från båda föräldrar om barnet är under 18 år, rätten ska även göra en helhetsbedömning om adoptionen är till barnets fördel. I 6 kap. föräldrabalken hittar vi regler om vårdnad. Enligt 6 kap. 5§ kan den förälder som inte har vårdnad om barnet ansöka om detta. Domstolen ska göra en bedömning utifrån barnets bästa om gemensam vårdnad är till fördel för barnet och även rörande föräldrarnas samarbetsförmåga. 6 kap. 2a och 5§§. Genom ovanstående paragrafer vill jag visa på att er ansökan om adoption inte är direkt kopplad till frågan om gemensam vårdnad. Ett avslag på adoptionsansökan skulle inte leda till att den, utifrån din beskrivning, frånvarande biologiska pappan skulle ha rätt till gemensam vårdnad. Det är två olika frågor som regleras olika och har olika krav för att respektive ska komma till stånd. För att gemensam vårdnad ska kunna utdömas krävs åtminstone en vilja från den biologiska föräldern att vilja ta del i sitt barns liv, utifrån de omständigheter du beskriver så verkar det inte vara fallet.Hoppas rättsläget har blivit klarare för er. Vänligen,

Adoption av makes barn

2014-02-28 i Adoption
FRÅGA |Det är så att min väninna har en son på 12 år, hon har ensamvårdnad över barnet eftersom pappa är psykisktsjuk samt suttit i fängelse pga misshandel av dom båda. Han är även inte intresserad av att träffa barnet i fråga. Nu är det så att min väninna har en ny man och dom alla 3 vill att sonen ska adopteras. Men den biologiska pappan säger nej till detta då han inte vill ha några "kandidater" att tävla emot. Måste man ha den biologiska pappans godkännande eller kan man adoptera ändå, eftersom mamman och sonen vill?
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om adoption finns i 4 kapitlet föräldrabalken,se https://lagen.nu/1949:381 Då pojken har fyllt 12 år  krävs, till att börja med, att han själv samtycker till adoptionen, 4 kap 5 §. Vidare från ett barn  som inte fyllt 18 år inte adopteras utan föräldrarnas samtycke. Sådant samtycke behövs dock inte av en förälder som lider av en allvarlig psykisk störning, är utan del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort, 4 kap 5 a §. Det är svårt att avgöra vad som menas med allvarlig psykisk störning men ledning kan ges i förarbetena till lagen om psykiatrisk tvångsvård som räknas upp exempelvis tillstånd av psykotisk karaktär, allvarliga depressioner med självmordstankar och svårartade personlighetsstörningar, se prop. 1990/91:58 s. 86. Även om faders samtycke inte skulle behövas, har han rätt att yttra sig, 4 kap 10 §. När tingsrätten prövar om det är lämpligt att adoption äger rum får tillstånd ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen, 4 kap 6 §. Sammanfattningsvis krävs alltså faderns samtycke för att din väninnas man ska få adoptera pojken. Om fadern är allvarligt psykiskt sjuk kan dock adoption ske utan hans samtycke.Vänligen,