Bestridande av felaktig faktura

2014-01-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! En bekant köpte en spis på nätet, beställningen gjordes i hans namn och med hans personnummer. Han frågade mig om jag kunde ta emot spisen pga dennas utlandsresa, varvid han ändrade leveransadress hem till mig. Jag förvarade spisen och överlämnade den till beställaren vid hemkomsten. När sedan beställaren inte betalade fakturan, försöker säljaren att kräva betalningen av mig som tog emot varan och hotar med kronofogden och tog sig friheten att göra en kreditupplysning på mig två och en halv månad efter leveransen av spisen. Har bestridit faktura samt påminnelse om betalningen men är samtidigt orolig för att ärendet går till kronofogden. Hur gör jag om säljaren driver frågan vidare?
Sofia Linder |Hej, och tack för din fråga! Om företaget väljer att gå vidare med ärendet till Kronofogdemyndigheten (KFM) måste de göra det genom att ansöka om betalningsföreläggande mot dig. KFM skickar då ut ett föreläggande till dig som du har att ta ställning till. Eftersom du inte har någon betalningsskyldighet är det viktigt att du bestrider det kravet. Detta innebär dock inte att du får en betalningsanmärkning! En betalningsanmärkning får du bara om företagets ansökan om betalningsföreläggande bifalls, dvs. om du inte bestrider kravet. KFM meddelar då ett beslut som kallas utslag och är en exekutionstitel. KFM går inte in och bedömer om du är betalningsskyldig eller inte, utan det är domstolens uppgift. KFM kommer att informera  företaget om att du bestrider betalningsskyldighet och de får då ta ställning till om de vill driva frågan vidare i domstol. Skulle målet hamna i domstol är det företaget, i egenskap av sökande, som måste bevisa att du ska betala. Betalningsskyldighet grundas på avtal, och eftersom ni inte har ingått något avtal ska du givetvis inte betala.

Avhysning av dotter

2013-11-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hur ska pappa gå tillväga för att bli av med min syster och hennes pojkvän? Min syster blev vräkt från sin lgh och tog förgivet att dom skulle få bo i hennes gamla rum i pappas hus. Men pappa vill inte ha dom där av väldigt många orsaker, men hon fattar inte. Hur kan han göra för att bli av med dom? Han får ingen hjälp av varken socialtjänsten eller polisen.
| Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag antar i mitt svar att din syster är över 18 år. Om din syster är under 18 år så har din pappa fortfarande underhållsplikt i förhållande till sin dotter, se föräldrabalken 6 kap. 2 § samt 7 kap. 1 §. (Se https://lagen.nu/1949:381). Nedanstående regler blir därför inte tillämpliga. Om din pappa vill ha hjälp med att få din syster att flytta från lägenheten så kan han vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om avhysning. Grunden som din pappa bör anföra för detta är att det inte finns något hyresavtal mellan honom och din syster. Han kan använda sig av en särskild blankett som finns på Kronofogdemyndighetens hemsida. Vänligen se följande länk för mer information och tidigare nämnda blankett: http://www.kronofogden.se/Avhysning.html Jag hoppas att detta har besvarat din fråga. Vänligen,

Alternativ till domstolsprocess - betalningsföreläggande

2013-10-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Mitt bolag har ingått ett avtal med ett annat bolag att ett arvode skulle utgå om 1 % av ett skadestånd detta företag skulle få via ett domstolsbeslut. När bolaget fick detta skadestånd ville man inte veta av detta avtal med oss. Detta avtal skrevs 2006 och ända utvägen är väl via domstol eller hur? mvh
| Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett alternativ till domstolsförfarande i frågor om dispositiv civilrätt är alltid förlikning. Ett annat alternativ i det här fallet är att ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning 2 §. Det görs hos kronofogdemyndigheten (KFM) som endast prövar om kravet faller under betalningsföreläggandets tillämpningsområde, d.v.s. KFM prövar inte själva tvisten utan det görs vid behov i domstol. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla, yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som begärs. Medges ansökan av den som ansökan gäller ålägger KFM denne ett betalningsföreläggande. Bestrids ansökan finns möjlighet enligt 33 § att få målet överlämnat till tingsrätt. Fördelen med betalningsföreläggande är att processen är enklare, billigare och går snabbare än ett domstolsförfarande. MVH

Betalningsföreläggande - tillgångar saknas

2013-10-04 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Hur gör man om man har kunnat häva ett husköp på grund av felbygge men säljaren inte har pengarna att betala tillbaka (6 miljoner + advokatkostnader)? Han har byggt huset och saknar försäkring. Hur ska man gå till väga för att man ska få tillbaka pengarna? Har kronofogden en skyldighet att gå in i hans ställe och betala, och sedan blir han skyldig kronofogden? Tack på förhand!
|Hej! Situationen du hamnat i är problematisk. Även om du har vetskap om att säljaren saknar tillgångar bör du dock förslagsvis ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Genom ett betalningsföreläggande kan Kronofogden kräva att säljaren betalar skulden, såvida säljaren inte bestrider betalningsskyldigheten. Om så sker måste du godkänna att målet överflyttas till tingsrätt för att en betalningsskyldighet ska konstateras. Om säljaren däremot inte bestrider betalningsskyldigheten kan Kronofogden mäta ut dennes tillgånger för att komma åt så mycket pengar det går. Fallet kompliceras givetvis av att det saknas tillgångar hos säljaren. Kronofogden har nämligen ingen skyldighet att betala skulden i säljarens ställe. Förslagsvis kan du kontakta säljaren och försöka förhandla fram en avbetalningsplan, detta är en lösning som Kronofogdemyndigheten själv föreslår. Mer information om betalningsförelägganden hittar du på http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html Lycka till!

Utebliven återbetalning av privatskuld - Betalningsföreläggande

2013-12-29 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |I november 2011 lånade jag ut 30 000kr till en bekant. Vi skrev inget avtal. Jag har dock överföringen från mitt konto till hennes i internetbanken. Hon erbjöd sig att betala tillbaka 10 000kr per månad med start påföljande månad. Men redan påföljande månad sa hon att hon inte kunde betala. Jag kände sympati med henne och sa att hon kunde betala tillbaka pengarna när hon hade möjlighet. I april i år frågade jag hur hon tänkte göra med återbetalningen och hon svarade att jag skulle få mina pengar. Sedan dess har jag inte hört något om återbetalningen och tror inte att hon kommer att återbetala lånet. Vad kan jag göra?
|Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Avtal kan träffas utan att upprättas skriftligen. Var ni överens om att pengarna skulle återbetalas (något förenklat uttryckt) finns det ett avtal mellan er med det innehållet.Rättsläget är inte helt klart om det är upp till dig att visa att ni kommit överens om att pengarna varit ett lån, eller om det är din bekanta som måste visa att pengarna varit en gåva. För att vara på den säkra sidan skulle det vara bra om du säkrade någon form av bevisning för att överföringen verkligen var ett lån. Om något av era tidigare samtal kring lånet finns bevarat skulle det hjälpa din sak. Kan du få din bekanta att på något sätt bekräfta skulden blir ditt bevisläge i en eventuellt rättstvist mycket enklare.Om din bekanta inte betalar efter att du framställt ett krav på att få lånet återbetalt kan du vända dig till Kronofogden för ett betalningsföreläggande. Information om hur du går till väga och vad som händer då hittar du här: http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlJag hoppas att du fått en uppfattning om hur du kan gå vidare och att din situation löser sig till det bättre.Med vänliga hälsningar,

Betalningsföreläggande för att driva in fordran

2013-11-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag skulle behöva hjälp med hur man drivet krav mot Fundior för att få ut sina insatta pengar där. Tack på förhand!
| Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att driva in ett krav hos någon kan du vända till kronofogdemyndigheten (KFM). Det gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 2 §. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla, yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som begärs. KFM prövar då inte själva tvisten utan endast om den som anspråket riktas mot medger anspråket eller ej. Gör personen eller, som i det här fallet, företaget det ålägger kronofogdemyndigheten denne ett betalningsföreläggande och driver in din skuld. Skulle ansökan bestridas finns möjlighet enligt 33 § att få målet överlämnat till tingsrätt. Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid. MVH

Tvångsförsäljning

2013-10-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Hur ska jag göra för att inte kronofogden ska ta och sälja min fastighet.?
Anonym Anonym |Hej,Om du inte kan betala fordringar kommer kronofogden söka där det kan finnas tillgångar. Kronofogden agerar på uppdrag av den borgenären som har en fordran mot dig. Det du kan göra är att kontakta den som har fordran mot dig för att diskutera din ekonomiska situation och se huruvida det går att skjuta upp betalningen tills dess att du kan betala fordran igen.Du kan även ansöka om skuldsanering men för det finns ingen garanti att du kan bo kvar i den fastighet du bor kvar i idag, utan det görs då en bedömning hur mycket som anses skäligt att leva för.Vänliga hälsningar

Ansökan om betalningsföreläggande - kostnadseffektivt?

2013-09-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag köpte en hund förra året som jag tyvärr blev tvungen att lämna tillbaka i aug. samma år. I köpeavtalet står att jag ska få 40 % tillbaka , men säljaren har ännu inte betalat en krona trots påstötningar via telefon och mejl. Jag har erbjudit avbetalning. Vad kan jag göra och är det ekonomiskt värt att strida för 4800kr ?
|Hej! Den som har en fordran gentemot annan har möjlighet att vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Enligt 2 §  lag om betalningsföreläggande och handräckning (https://lagen.nu/1990:746) kan en ansökan om betalningsföreläggande göras om det finns en penningfordran som går att förlikas om. I detta fall är motparten enligt avtalet skyldig dig pengar och det finns möjlighet, rent juridiskt, att förlikas (dvs. komma överens). Genom ansökan om betalningsföreläggande kommer Kronofogdemyndigheten kontakta din motpart och meddela att du ansökt om ett betalningsföreläggande. Motparten kan då antingen bestrida betalningsskyldigheten eller betala skulden. Om betalningsskyldigheten bestrids har inte Kronofogden längre någon möjlighet att avgöra frågan, man kommer därför att fråga dig om målet istället ska handläggas i tingsrätt. Tingsrätten har, till skillnad från Kronofogdemyndigheten, möjlighet att konsatatera att betalningsskyldighet föreligger. Detta leder till att det blir ytterligare kostsamt för din motpart om skulden inte betalas. Ansökan om betalningsföreläggande kostar endast 300 kr. Notera dock att det kan bli betydligt mycket dyrare om du accepterar att målet flyttas över till tingsrätt, eftersom du då riskerar att behöva betala rättegångskostnader. Information om hur ansökan går till hittar du på http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html. Lycka till!