Provanställnings upphörande

2009-12-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Har provanställning på 6 månader med ett inskrivet mål att boka 35 kunder/månad. 5 månader har gått så får jag inte fast anställning med motiveringen: nya kostnadsdirektiv från ägare, att jag inte bokat 35 st någon månad. Jag får stanna om jag bokar 35 kunder denna månad, annars får jag sluta eller börja jobba deltid på kvällen.Min fråga är: Måste ändring av provanställning meddelas skrifltigt och får man ha en villkorad uppsägning \"att om du klarar detta så är det ok...\"
Josefin Backman |Hej,Provanställning regleras i 6§ Lagen om anställningsskydd se https://lagen.nu/1982:80 . Däri stadgas att en provanställning får vara högst 6 månader och att en sådan anställning efter prövotidens utgång övergår i en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren lämnar besked om att anställningen inte ska fortsätta. Sådant besked ska lämnas senast vid prövotidens utgång. Slutligen anges att om inget annat har avtalats så får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. Arbetsgivaren måste inte ange några skäl till varför provanställningen avbryts, dvs. reglerna om uppsägning gäller inte för provanställning. Dock måste Diskrimineringslagen se https://lagen.nu/2008:567 beaktas. Att din arbetsgivare säger att du bara får fortsatt anställning om du bokar 35 kunder utgör alltså ingen uppsägning. Däremot kan det kanske ses som en underrättelse om provanställningens upphörande. Det finns troligtvis inget hinder mot att uppställa villkor för fortsatt anställning i detta fall. Detta eftersom arbetsgivaren inte behöver ange skäl för anställningens upphörande.Enl. 31§ LAS måste arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om att provanställningen ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i tillsvidareanställning minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. Det uppställs inget krav på att underrättelsen ska vara skriftlig. Om arbetsgivaren inte underrättar eller inte underrättar i tid kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig men provanställningen upphör ändå.Med vänlig hälsning

Prövotiden har löpt ut vid provanställning

2009-10-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Min sambo har varit provanställd på ett företag i mer än 6 månader. Efter denna period ska väl fast tjänst gälla? För chefen där har ingen aning om vad det är för papper som min sambo vill skriva på. MVH
Gustav Nittby |Hej,Om en provanställning inte avbryts övergår anställningen till en tillsvidaretjänst, dvs. fast anställning, se LAS 6§ 2st. LAS hittar du https://lagen.nu/1982:80 .Med vänlig hälsning