Muntligt anställningsavtal

2009-12-17 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har blivit erbjuden en tjänst (muntligt), som jag tackat ja till och nu funderar företaget på att erbjuda tjänsten till någon annan. Jag är kvinna på en mansdominerad arbetsplats där det framkommit att en del män har haft synpunkter på mitt arbete. Och det är till synes detta som fått företaget att tänka om. Är muntliga avtal om en tjänst bindande och har jag rätt att kräva tjänsten, vad har jag för rättigheter? Kan det klassas som diskriminering om tjänsten går till en man med samma klassifikationer som mig?
Lina Radovic |Ett muntlig anställningsavtal gäller på samma sätt som ett skriftligt. Det finns inga formkrav för hur ett anställningsavtal skall utformas, och då du tackat ja till tjänsten har ett bindande avtal träffats. Detta avtal är bindande för båda parter. Nackdelen med muntliga avtal är att det är svårt att i efterhand bevisa vad som avtalats, och det kan bli svårt att kräva sin rätt.Frågan om diskriminering i denna situation är aktuell i rekryteringsprocessen, innan ett bindande anställningsavtal kommit tillstånd. Om du som anställd känner dig diskriminerad på grund av kön kan du kräva en skriftlig uppgift av din arbetsgivare om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den andre sökanden hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet. Diskriminering skulle kunna komma på fråga om det finns omständigheter som tyder på att du blivit bortvald enbart på grund av kön.Med vänlig hälsning

Muntligt avtal angående hyra av lokal

2009-12-19 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej !!Min sambo har fått en lokal och jag var med. Hyresvärden var mån att hon skulle bestämma sig omgående då hon först ville avvakta ett par dagar och tänka.Men vi alla 3 tog i hand och kom överens om muntligt avtal på plats.Hyresvärden meilade senare ett Hyreskontrakt och jag vill poängtera att det inte står Hyresförslag el dyligt.Eftersom det meilades så är det inte påskrivet men har även ett muntligt avtal som sagt.Vi hade också med oss en s.k kamrat som har 2 st stora lokaler på semsterorten som är populär. Och även han påpekade att det är kanon bra och att ta den då det är en bra affär.Kamraten blev tydligen senare rädd för konkurens , girig och avundsjuk och berättade om min sambos tydligen fördelaktiga hyresbelopp mm till 2 av delägarna i deras företag kontaktade. 2 st kontaktade senare mig per telefon och ville erbjuda min sambo 50 000 kr för att dom i samråd sett hennes företag som konkurent och ville köpa kontraktet av min sambo.Hon hann inte ens tänka på förslaget dom gav innan dom gick direkt till hyresvärden för att köra över henne.Nu har vår s.k kamrat gått till hyresvärden och hyresvärden säger att han inte vill ha oss där nu då kamraten som hr 2 lokaler i samma ort inte vill att hyresvärden ska hyra ut lokalen till min sambo.Så nu säger Hyresvärden att det inte finns något kontrakt trots både muntligt avtal och ett kontrakt per meil som i o f sig inte är påskrivet. Men som enligt lag ska gälla antar jag.Mycket konstigt och enligt min bedömning då kamraten och hans kompanjon som båda erbjöd att köpa loss kontraktet från min sambo, nu inte vill veta av något utan vill bara säga upp bekantskapen med oss omgående på inga grunder allas mer än att dom är rädda fär konkurans . Min sambos lokal och konkurenterna ligger inte ens i samma område utan det kan vara utan att jag mätt 1-3 km från deras 2 olika lokalerVill också nämna att dom 2 lokaler som f.d kamraten hyr är inte av min sambos hyresvärd och dom har inga affärer tillsammans.I kontraktet så är inte paragrafen ifylld vad hon ska sälja utan det kom vi överens om på plats och skulle fylla i den senare .i telefon och på plats vid handskakning så var vi delvis överens om vad som ska säljas.Så är det ju inte helt omöjligt att hyresvärde nu har erbjudits dom pengarna istället för min sambo och hyresvärden nu inte vill känna till något kontrakt med henne.Väldigt fult men så är det med girigheten.Och det står inget i kontraktets paragrafer om att någon annan ska lägga sig i detta kontrakt eller samråd med någon annan heller.Men nu vill ändå hyresvärden bara inte ha oss där p.g.a att en helt utomstående företagare på orten känner sig hotad konkurentmässigt.Räcker verkligen det ??Enligt mig är det ett glasklart kontraktsbrott..Vore tacksam för svar om vad som gäller i denna situation då jag anser det helt fel av hyrsevärden bara skita i min sambos och vårat muntliga avtal och skickat kontrakt.Mvhbesviken
Dennis Carlsson |Hej!Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal inom avtalsrätten. Dessutom existerar det ej heller något krav på skriftlig form på hyresavtal utan både muntliga avtal som muntliga tillägg är giltiga, detta följer av JB 12:2 §. Dock skall det upprättas skriftligt om hyresvärd eller hyresgäst begär det. Det avgörande för om ett muntligt avtal är gällande avgörs av den gemensamma partsavsikten av bli bunden av det muntliga avtalet. Sådan vilja uttrycks t.ex som i ert fall med en handskakning. Gällande hyreskontraktet vågar jag inte uttala mig huruvida det är gällande men oavsett om det är gällande eller ej styrker det att ett muntligt avtal har uppkommit. Likaså att delägarna ansåg er vara innehavare till kontraktet styrker detta.Därmed tyder mycket på att bindande avtal mellan er och hyresvärden har kommit till stånd. Emellertid åligger bevisbördan för att visa avtal har uppkommit på er, vilket inte alltid är lätt att bevisa vid en tvist. Jordabalken (1979:994),JB hittar du https://lagen.nu/1970:994Jag önskar er lycka till, Mvh

Muntligt anställningsavtal.

2010-01-11 i Muntliga avtal
FRÅGA |efter att muntligen blivit lovad sommarjobb har jag nu i slutet av april fått reda på att jag för att få utlovat sommarjobb nu plötsligen är tvungen att ingå ett muntligt avtal om att jag fram till årsskiftet muntligen måste samtycka till att kunna arbeta upp till 30h/vecka om så behövs. Om jag inte samtycker uteblir lovat sommarjobb men jag är välkommen att söka extra behovstider som kan dyka upp. Får man verkligen göra så här??
Tor |Både muntliga och skriftliga avtal sluts vanligtvis enligt principen anbud – accept. Ena parten lämnar ett anbud (erbjudande/förslag) och motparten lämnar accept (tackar ja/godtar) och ett avtal har träffats.Ett anbud skall utgöra en viljeförklaring som är så pass konkretiserad att det kan utgöra avtalsunderlag, det måste vidare rikta sig mot en bestämd adressat. En sådan juridiskt bindande viljeförklaring måste skiljas från sådana förklaringar som förekommer i det dagliga livet utan anspråk på att vara juridiskt bindande. I ditt fall kan man inte anse, efter de omständigheter jag vet, att det är tillräcklig konkretiserad. Arbetsgivaren måste kunna ställa vilkor på de han vill anställa, så länge de inte strider mot lagen eller kollektivavtal. Med vänlig hälsning

Ändring angående gemensamma utrymmen i studentbostad

2010-01-10 i Muntliga avtal
FRÅGA |hej. Jag är en student som bor inneboende i ett hus med tre andra studenter. Huset har två våningar och nu när studenterna på ovanvåningen flyttat ut ska hans dotter med man och barn flytta in där. Detta medför att han tog bort våran rätt till att använda uterummet på ovanvåningen, Vid ett möte innan jul, gick vi igenom vilka utrymmen som var gemensamma och fick det förklarat för oss att uterummet var ett utav de gemensamma utrymmen som vi fick disponera. muntligt kontrakt?! Är det kontraktsbrott eller kan hyresvärden ändra vilkoren hur som helst? tacksam för svar
Dennis Carlsson |Hej!Som huvudregel är muntliga avtal bindande, och ingångna avtal skall hållas vilket får till följd att en part till avtalet inte kan ändra det hursomhelst. Huruvida detta möte skapade någon form av muntligt avtal beror helt på mötets karaktär. Ett muntligt avtal ingås genom att ett anbud lämnas och motparten accepterar detta och avtalet blir därmed bindande i och med accepten.Föreligger det ett muntligt avtal har ni rätten på er sida även om det är svårare att bevisa än vid skriftligt avtal. Det underlättar om flera som närvarande vid mötet kan styrka att uterummet skall användas som gemensamt utrymme.Min rekommendation är att försöka föra en dialog med personen och se om ni inte kan lösa problemet om de gemensamma utrymmena.Mvh