Vem har bevisbördan för skuldens storlek?

2007-04-21 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Har lånat ut 100 000 kr privat. 2 skuldebrev finns tecknade. Lånen är numera uppsagda och ärendet har hamnat hos kronofogden. Ligger det på mitt ansvar att visa hur mkt han har betalat till mig är ligger det på hans som har lånat? Mvh
John Engholm |Om låntagaren bestrider summan så är det du som har bevisbördan för lånets storlek. Det är ju du som hävdar en rätt till pengar och enligt svensk rätt är det då även du som ska visa att detta lån skett. Om du har två skriftliga skuldebrev ska det knappast vara något problem. Om låntagaren hävdar att skuldebreven är felaktiga så är det istället han som hävdar något och då "tippar" bevisbördan över.

Krav på revisor i enskild firma och HB?

2007-02-06 i EKONOMI
FRÅGA |Vid vilka omständigheter är det ett krav att en enskild firma har en revisor? Handelsbolag, är det krav på revisor från start eller är det även där beroende på omfattningen av företagandet?
Andreas Heed |En enskild näringsidkare eller ett handelsbolag behöver normalt inte ha någon revisor. Ett krav på revisor uppkommer dels om den enskilda näringsidkaren eller handelsbolaget är ett "större" företag. Exempelvis om företaget har många anställa eller balansomslutningen under vart och ett av de två senaste åren uppgått till mer än 50 miljoner kronor. Krav på revisor kan också finnas om företaget driver speciell verksamhet (t.ex. advokatverksamhet). För handelsbolag föreligger också krav på revisor om någon av bolagsmännen är en juridisk person. Detta innebär inte att bokföringsskyldigheten försvinner. Enskilda näringsidkare och handelsbolag är alltid bokföringsskyldiga. För mer info se Bolagsverkets informationsblad http://www.bolagsverket.se/vill_du/starta_foretag/guiden/jamforelse.html

Beräkning av nuvärde

2007-01-23 i EKONOMI
FRÅGA |Jag skall få ut kr 500.000 om 20 år. Hur mycket ät det värt i dag/år. Hur är formeln? Hade för mig att det fanns tabeller för uträkningen förr i tiden.
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Det så kallade nuvärdet av 500 000 kr som betalas ut om 20 år är beroende av hur många procent ränta som löper på beloppet. För det fall ingen ränta skall löpa på beloppet kan vi åtminstone räkna med en viss inflation. Denna var 1,6 % i dec 2006, men då riksbankens mål är att hålla den på 2 % utgår jag ifrån denna siffra. Nuvärdet av beloppet vid en sådan ränta är, avrundat till hela kronor, 336 486 kronor. Formeln för uträknandet av detta är b/(1+r)n, där b är beloppet, r är räntesatsen och n är antalet år. Med vänlig hälsning,

Kan jag behålla felaktig utbetalning?

2006-12-13 i EKONOMI
FRÅGA |Kan jag behålla pengarna? Jag har fått två löne inbetalningar på mitt konto på 17500 kr var som jag inte tror skulle komma till mig. Jag har anmält det till min bank. De kunde endast se vilken bank pengarna kom från. De skulle höra av sig till mig innan de drog pengarna. Det har de inte gjort. Betyder det att jag kan behålla dem? Jag hade gladeligen skattat för dem i så fall. MVH /Camilla
John Engholm |Hej! Nej, du kan dessvärre inte behålla pengarna. Vid misstagsbetalningar är huvudregeln är att den som betalat har återkravsrätt till pengarna. Det främsta undantaget gäller när den som mottagit beloppet ”i god tro inrättat sig”. Med detta menas att man inte haft anledning att misstänka några felaktigheter utan trott att utbetalning varit riktig och att man sedan t.ex. förbrukat summan. Du har anmält misstaget till banken och kommer således inte kunna åberopa någon god tro. Det hade du med all sannolikhet inte kunnat göra ändå eftersom lönen, som jag förstår det, inte utbetalats av din arbetsgivare utan av någon för dig okänd. Det är då svårt att påstå att man inte sett något underligt i det. Det hade möjligen varit skillnad om det var din egen arbetsgivare som gjort utbetalningen även om det inte är särskilt troligt när det är så stora belopp. Även om du inte hör något på ett tag kan det vara farligt att tro att utbetalaren inte märkt något och att du sitter säkert i båten. I rättsfallet NJA 1984 s. 280 fick en fick en utbetalare återkravsrätt trots att det gått ca. 2 ½ år sedan utbetalningen skedde. Du bör alltså inte förbruka pengarna utan antingen kontakta banken igen eller helt enkelt sätta in dem på ett särskilt konto och vänta. Mvh

Ekonomisk rådgivning

2007-03-21 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! hur gör man om man behöver ekonomisk rådgivning? Mina föräldrar (ej pensionärer) behöver desperat någon som hjälper dem att göra en budget, se över deras utgifter osv. //rebecca
Ola Davidsson |Hej. I flertalet kommuner finns det kommunala inträttningar som hjälper personer med ekonomiska problem med råd o.dyl. Detta stöd omfattar i regel personer som har stora skulder. Om problemen inte är allvarliga kan man höra med sin bank, ofta finns där någon som har en djupare kunskap om privatekonomi. Är dina föräldrar kunder i banken hjälper de säkert till. Mvh

Brutet räkenskapsår för enskild näringsidkare?

2007-02-10 i EKONOMI
FRÅGA |Får en enskild näringsidkare ha brutet räkenskapsår?
Carl Johan Zimdahl |Hej, Nej, räkenskapsåret för en enskild näringsidkare skall vara kalenderåret, enligt Bokföringslagen 3:1 § andra stycket (se http://lagen.nu/1999:1078#K3).

Leasing eller köp?

2007-01-13 i EKONOMI
FRÅGA |vILKET ÄR BÄST FÖR ETT FÖRETAG VID KÖP AV BIL LEASING ELLER LÅNA PENGAR FÖR KÖP
Lucas Geisler |Hej, Leasing eller köp, med hjälp av lån, är två alternativ med olika för- och nackdelar. Det är svårt att säga vilket alternativ passar bäst för Ditt företag. Leasing innebär att företaget hyr bilen (oftast) till ett fast månadspris. Fördelarna är bl.a. att du ofta kan säga upp avtalet när du vill och bli av med bilen relativt snabbt och enkelt. Dessutom slipper du ansvara för att bilen är besiktad, försäkrad mm. Nackdelen är att leasing oftast är ett dyrare alternativ ifall man har för avsikt att använda bilen under en längre period. De ekonomiska fördelarna med ett köp finansierat med lån är i stort sätt beroende av räntan som långivaren erbjuder. När du köper en bil ansvara du för besiktingen och försäkringarna. Det är svårare att bli av med bilen, eftersom du själv måste hitta preliminära köpare. Dessutom kan långivaren ha förbehåll mot försäljning av bilen så länge lånet består. Det finns som sagt många faktorer som påverkar valet. Det är upp till dig att bedöma vilket är den mest ekonomiska och den bäst passande lösningen för ditt företag. Lycka till!

Blancolån och kapitalstruktur

2006-11-07 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Vad kallas ett mindre lån som beviljas utan säkerhet? Hur brukar man dela in ett företags kapital? tacksam för svar :)
Jonas Forsén |Hej. Ett lån utan säkerhet kallas för blancolån och beviljas endast med hänsyn till dina egna återbetalningsmöjligheter. Ett aktiebolags kapital kan delas upp i: 1. Främmande kapital, exempelvis banklån. 2. Fritt eget kapital, exempelvis årets redovisade resultat. 3. Bundet eget kapital, exempelvis aktiekapitalet. Det egna kapitalet utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder. Mvh/