Tjänstledighet och sommarjobb

2009-11-12 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är tjänstledig från mitt jobb under 2 år pga studier. Jag skulle vilja \"sommarjobba\" mellan terminerna på ett annat företag än det där jag är anställd pga bra erfarenhet inför kommande termin. Får jag det, eller finns det någon lag som hindar det.
Natalie Lindgren |Hej,Det är okej att sommarjobba mellan terminerna även om du har tjänstledigt från ditt andra jobb, det kan inte suspendera din tjänstledighet.Hälsningar

Föräldrapenning vid tjänstledighet för studier

2007-05-14 i Tjänstledighet
FRÅGA |Om man tar tjänstledigt för att studera och blir gravid under tiden, vad grundas då föräldrapenningen på?
Hanna Adamson |Föräldrapenning grundas på SGI (den sjukpenning grundande inkomsten). Huvudregeln är att om man slutar jobba och inte längre har någon inkomst så upphör den tidigare SGI:n att gälla. Det finns dock undantag från detta. Ett undantag är om man efter en tids arbete med viss SGI slutar för att börja studera och utan uppehåll gör detta med studiemedel från CSN. Då har man kvar sin gamla SGI från jobbet omedelbart dessförinnan om man under tiden eller direkt efter studierna ska få föräldrapenning. Regler om detta finns i Lagen om allmän försäkring 3 kap 5 § 3 st, se http://lagen.nu/1962:381. Där framgår att man även behåller sin gamla SGI i vissa fall då man vårdar barn, är arbetslös osv.Lycka till!