Tävlingsvinst - hur mycket skattar man för?

2010-02-14 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Hur mycket skatt bör betalas på ett vunnet presentkort på 5000 kronor? Presentkortet kan användas på ett 30-tal olika butiker. Man får ge cirka 3400 kronor på Blocket för att få ett liknande presentkort. Kan man hävda att skatt endast bör betalas på dessa 3400 kronor eller bör hela beloppet beskattas?
Bo Olsson |Hej! I 8:4 Inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229#K8P4S1 ) finns en regel som stadgar när tävlingsvinster är skattefria. Enligt denna bestämmelse är presentkort alltid skattepliktiga. Det ska, om det inte är skattfritt enl. 8:4, bestkattas i inkomstslagen tjänst. Enligt 11:1 IL (https://lagen.nu/1999:1229#K11P1S1 ) ska inkomster tas upp i alla fall utom då det anges i 11 eller 8 kap. Tävlingsvinster finns som sagt reglerade i 8:4 men det undantaget gäller inte i ditt fall. Således ska hela vinsten tas upp. Ett presentkort på 5000 kr jämställs med att du fått 5000 kr i kontanter. Därför måste du skatta för hela summan, oavsett värdet på den på andrahandsmarknaden. Vänligen

Beskattning av tävlingsvinst

2010-01-18 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, Vilka regler gäller för vinstskatt vid tävling 2010? Räknas presentkort som kontantvinst? MVH
Bo Olsson |Hej! Regler om skattefria lotteri- och tävlingsvinster finns i inkomstskattelagen (IL) 8 kap. 3-4 §§. se https://lagen.nu/1999:1229#K8P3S1. Lotterivinster är i regel skattefria medan tävlingsvinster huvudsakligen räknas som skattepliktig inkomst. Lotterilagen har en ganska vid definition av lotteri och definierar det som en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få genom lottning, gissning och vissa andra angivna förfaranden och spel. Det avgörande för skatteplikt är alltså om det rör sig om ett lotteri eller inte. Slumpen är inte avgörande men tillmäts stor betydelse vid gränsdragningen mellan lotteri och inkomst. Tävlingsvinster är skattefria enl. 8 kap. 4§ om 1) de inte hänför sig till anställning eller liknande uppdrag, 2) inte består av kontanter eller liknande och 3) avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger 1230 kr. Alla punkter måste vara uppfyllda för att en skattefri tävlingsvinst ska föreligga. Enligt praxis beskattas vinnaren för tävlingsvinster där han/hon har utfört någon prestation för att få priset. Det betyder att idrottspriser, matchbonus m.m. i form av kontanter, presentkort och nyttovaror är skattepliktiga. Vinster i lotteri där deltagandet förutsätter anställning i ett företag har i praxis ansetts utgöra skattepliktig förmån. Om vinsten är skattepliktig beskattas den som inkomst av tjänst. Dvs. med kommunal (och eventuell statlig) inkomstskatt tillsammans med dina övriga förvärvsinkomster. Vänligen