Finsk arvsskatt

2011-12-18 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Kommer att ärva min mor i Finland.Vet att arvskatten är avskaffad i sverige men har ni koll hur det är i Finland?
Mathias Gunnervald |Hej, Arvsskatt ska betalas för egendom som man fått genom arv eller testamente, om arvlåtaren eller arvingen eller testamentstagaren vid dödstillfället var bosatt i Finland. För mer information råder jag dig att besöka: http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Arv Vänligen,

Arvsskatt

2011-10-28 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej jag har ärvt ett hus i utlandet efter avlidne mormor. Kan jag få pengarna efter försäljning eller är det skatt på det?
Carina Persson |Hej! I Sverige är arvsskatten avskaffad. Däremot kan du behöva betala skatt enligt det andra landets lag. Om du behöver betala arvsskatt och hur mycket beror på vilket land det gäller. Vänliga hälsningar

Arvsskatt

2010-06-02 i Arvsskatt
FRÅGA |jag har blivit erbjuden att ta ut mitt fadersarv i förskott. Det grundar sig på värdet av en villa värd ca 4,25milj.kr. makan får 50% och min bror och jag får dela på 50%. Hur mycket skatt måste jag betala på min del om jag får den i förskott?
Carina Persson |Hej! Du behöver inte betala någon skatt eftersom arvsskatten avskaffades 1 januari 2005 och gäller för dödsfall efter 16 december 2004. Se http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=11015&id=2622 Med vänlig hälsning

Arvs- och gåvoskatt

2011-11-25 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag väntar ett arv från en moster. Stämmer det att det inte längre finns någon arvsskatt. I så fall beskattas mitt arv på annat sätt. Ska jag ta upp arvet i deklaration som en "inkomst" eller förmögenhet ? Får jag så att säga betala något, till staten eller så ?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphörde att gälla den 1 januari 2005. Enligt övergångsbestämmelserna tillämpas dock lagen om skattskyldighet inträtt innan utgången av 2004. Detta gäller inte i ditt fall och du behöver således inte uppta det du erhåller i arv i din deklaration, då detta inte ska beskattas. Arvet kommer inte heller att beskattas "på annat sätt". Med vänlig hälsning,

Måste jag betala arvsskatt?

2010-11-24 i Arvsskatt
FRÅGA |Min man och hans fyra syskon samt en kusin till dem har ärvt en summa pengar efter sin faster. Hur mycket arvsskatt ska de betala?
|Hej! Arvsskatten avskaffades den 1 januari 2005, vilket innebär att de inte behöver betala någon skatt på arvet. Med vänlig hälsning, Annika Winblad von Walter