Strikt ansvar för hundägare

2009-12-18 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!För nästan 10 år sedan, var jag tvungen att åka utomlands då min mamma hade råkat ut för en allvarlig skada. Eftersom det var brådskande erbjöd sig min fd man att köra mig dit. problem var att min sons hund måste tas om hand eftersom ägaren -min son - befann sig hos mormor under en del av sommarlovet. Tanken var att han skulle komma tillbaka till Sverige dagen därpå då vi hade nått fram till min mors...Med tanke på att hunden - som då var 2 år gammal- aldrig lämnats på hundpensionat, ringe min som en kompis - också han 18 år - som hade haft sällskap med hunden och som också hade lov från gymnasiet.han skulle passa hunden högst i 2 dagar till dess att min son hade hunnit tillbaka.Jag gav honom väldigt noggranna instruktioner när det gäller mat osv. Jag nämnde det att hunden skulle rastas 3 ggr om dagen nära vårt hus - som vanligt - och att den skulle stanna hemma resten av tiden - så att den skulle känna sig trygg. - En kompis till min dotter erbjöd sig att hålla hunden sällskap ett par timmar vid kvällstiden.Vi körde nonstop hela natten till min mamma och var väldigt trötta när vi kom fram. Då ringde det och vi fick höra av en väninna till vår dotter att vår hund hade bitit en bebis. Hunden hade aldrig varit aggressiv och dessutom skulle den ha varit hos oss!.. Det var fasansfullt. \"Nightmare is an understatement\".Polisen beslöt sig för att hunden skulle avlivas utan att min son blev informerad - trots att jag lämnat min mammas adress och telefonnummer till den som jag betalat för att passa hunden.Polisinspektören beklagade sig över detta och åklagaren lade ner fallet eftersom det visats sig att det var bebisens mamma som hade ringt min sons vän och bett honom komma - väldigt sent på kvällen - med hunden, då hon var deprimerad.Bebisen skrek och hunden - som aldrig borde varit där och måste känt otrygg när ingen av oss var med - gick till anfall. Alla vet att hundar och bebisar är en olyckad kombination särskilt då de är främmande för varandra. Både polisinspektören -som var hundägare - och jag hade liknande teorier över det som hänt. både min son och jag gick i depression och behövde vård lång efteråt.Min son hade redan drabbats av \"branden\" på Hisingen då han förlorat flera kompisar.Häromdagen fick jag ett telefonsamtal av bebisensmamma - som inte hört av sig sedan 1999. hon ville hälsa mig att hennes juridisk rådgivare tänker hjälpa henne stämma mig - fast igår ringde hon och sade att eftersom min son var myndig så var det honom hon tänkte stämma - då vi inte kunde komma ihåg om vi hade någon hemförsäkring...Min son läser i USA och får inte jobba utanför universitet - där han jobbar lite som \"tutor\". ..The bottom line is: Vad skall jag/vi göra?
Carina Persson |Hej!Ersättning för skador som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, 9 § lagen om tillsyn över hundar och katter https://lagen.nu/2007:1150. Hundägare har strikt ansvar vilket innebär att ägaren är ansvarig för vad hunden gör oavsett om ägaren kunde hindra det eller inte. Den som har tagit han om hunden för underhåll och nyttjande är innehavare och kan bli solidariskt (gemensamt) ansvarig för vad hunden gör. Som jag förstår av din fråga hade den som tog hand om hunden vid olyckstillfället endast hunden under några timmar. För att någon skall anses vara innehavare av hunden krävs ett mer omfattande underhåll. Eventuellt kan du räknas som innehavare eftersom du tog hand om hunden under en del av sommaren. I så fall är du och din son solidariskt ansvariga för skadan. Annars är det din son som är ansvarig eftersom det är han som är ägare. Som jag förstår av frågan var det sommaren 1999 som händelsen inträffade. Rätten till skadestånd preskriberas efter tio år vilket innebär att mamman till barnet hade rätt att för barnets räkning kräva skadestånd vid tiden då du skickade din fråga (i början av 2009). Detta framgår av 2 § preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130. Förhoppningsvis hade du en hemförsäkring med ansvarsförsäkring som kan täcka kostnaderna. Med vänlig hälsning

Aggressiv hund

2007-02-01 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Har en kompis som blev biten av en hund, det var inte så hårt men den var aggressiv och högg. Det är inte första gången den har attackerat utan har också attackerat en liten flicka. Ägaren verkar inte bry sig heller. Vad finns det för paragrafer mot sånt , vad säger lagen ? Mvh
Filip Skoglund |Hej!Svaret på din fråga finner du i lag om tillsyn över hundar och katter (http://lagen.nu/1943:459). Enligt 1§ skall hundar hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Hundar med benägenhet att bita människor får ej vistas lösa utomhus enligt 2§. Enligt vad du beskriver har hundens ägare klart brustit i sin tillsyn över hunden. P.g.a. detta kan det bli aktuellt med vissa påföljder som återfinns i 3§. T.ex. kan polismyndigheten besluta att hunden skall hållas instängd eller omhändertas.Utöver detta har de personer som attackerats av hunden rätt att få skadestånd av ägaren. Ägaren har enligt 6§ ett rent strikt skadeståndsansvar för skador som hunden orsakar. Det krävs alltså inte att ägaren kan ses som vållande till skadan eller att han har förfarit oaktsamt. Om någon av de drabbade t.ex. fått kläder sönderbitna eller lidit andra skador är hundägaren skyldig att ersätta dessa.Vad ni kan göra är att kontakta polismyndigheten, förklara situationen och begära att de vidtar åtgärder för att förhindra att hunden fortsätter att attackera personer. I samband med detta kan ni även framföra eventuella skadeståndsanspråk.Hoppas detta är till hjälp!Vänligen

Ko som gjort skada på grannes åker

2007-11-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, min fråga gäller en grödaskada enligt följandeEn ko, som har avvikt från sin inhägnad, har genererat i att grannens veteåker har skadats av kon i fråga. Grannen gör anspårk på ersättning, i form av skadestånd. Min fråga är vilka lagar man i detta fall skall ta hänsyn till, och om det finns ytterligare förarbeten eller dylikt, att ta del av?Tack på förhand
John Engholm |Frågan regleras av lagen om ägofred som du finner http://www.lagen.nu/1933:269. Enligt 47 § gäller att om någons hemdjur olovligen kommer in på annans ägor och där gör skada, är djurets ägare skyldig att ersätta skadan, även om han inte kan sägas ha varit vållande till skadan. Vad ägaren tvingas betala i ersättning kan har han i sin tur rätt att blir ersatt för om någon annan kan sägas ha varit vållande, t.ex. om någon annan släppt ut djuret. Vad nu stadgats om ägare till hemdjur gälle ock den, som mottagit djuret till underhåll eller nyttjande.Grannen har alltså rätt till ersättning från djurets ägaren

Kattägares ansvar

2006-07-24 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej ! Jag har en fråga som gäller våra katter. Vi bor i eget hus med tomträttssavgäld. Vi har en samfällighetsstyrelse, självvalt, som har förbjudit att man släpper ut katter utan koppel. Några sådana stadgar eller liknande har vi aldrig skrivit på när vi köpte huset. Enligt vad vi vet, så är det inte olagligt att katter får vistas ute utan koppel, de är kastrerade och öronmärkta. Styrelseordföranden har hotat oss att skyddsjägarnas tjänst kommer beställas från kommunen, de fångar in katterna och avlivar dem. Enligt lite förfrågningar, så får de inte göra det. Jag undrar vad kan styrelsen göra mot oss, ifall vi släpper ut katterna då och då?
Sara Forslund |Hej!Det är inte uttryckligen förbjudet enligt lag att låta katter vistas ute utan koppel. Enligt lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter 1 § skall katter hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Skador som orsakas av en katt skall ersättas av dess ägare om ägaren kan anses ha uppträtt oaktsamt, kattägare har ett så kallat ”culpaansvar”. Enligt 7 § samma lag får en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad dödas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polisen.Katter räknas som egendom, och är era katter märkta kan ni dessutom bevisa detta. Skulle någon som inte har rätt till det döda era katter anses detta vara skadegörelse. Skadegörelse regleras i brottsbalken (1962:700) 12 kap. 1 §.Vänliga hälsningar,