Skadestånd vid tjänstefel.

2014-04-02 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Jag skickar med en länk som handlar om mig och min son. Skulle vara tacksam om den lästes då jag funderar på att ansöka om skadestånd. Tror ni att det finns en chans att få skadestånd med tanke på den psykiska påfrestningen det innebar när kommunen gjorde tjänstefel? Hur ska man formulera sig och hur mycket ska jag yrka på?Vore tacksam för svar!Vänligen,http://www.jonkopingsposten.se/artikel/20664/hon-brot-ihop-i-vantan-pa-hjalp#.Up1wCMRWz0s
Christopher Escalante |Hej!Jag har läst den artikel du har länkat.Lawline är en tjänst som främst är till för att sänka trösklarna till något som för många är främmande och upplevs svårt. Detta innebär dock att det finns en gräns där det inte är optimalt att vi ger råd, jag anser att ditt problem överskrider en sådan gräns. Tolka nu inte detta som att vi inte uppskattar din fråga och andra liknande frågor. Vi hjälper gärna i den mån vi kan. Jag anser dock att din fråga är så komplicerad att den rådgivning vi kan ge inte kommer vara tillfredsställande, utan att du bör vända dig med din fråga till en yrkesverksam jurist. Med förhoppning att du ska finna en lösning,Vänligen,

Ersättning för förstörd dator

2013-10-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min flickvän hade bjudit över några vänner och bekanta en kväll för lite party. Under kvällen så råkar en bekant(alkoholpåverkad) välta min flickväns vinglas över hela hennes laptop medan hon sitter framför den. Flertal vittnen finns i rummet varav många i nyktert eller smått berusad tillstånd. Moderkortet ryker och med det, mestadels av laptopens komponenter. Det går alltså inte att reparera laptopen och att ersätta alla trasiga komponenter skulle nästan vara samma sak som att köpa en helt ny dator. Den bekanta lovar ersättning ifall försäkringen inte täcker, vilket det inte gör. Laptopens dagspris ligger på 6800-7000 kr i butik, alltså någon tusenlapp eller två mindre än vad den kostade när den köptes för lite mer än ett år sedan. När det väl är dags att betala så säger den bekanta surt att denne tänker betala endast 5000 och då under en längre tid. Alltså tänker denne delbetala mindre än vad datorns värde ligger på och under en längre tid där det är oklart hur mycket eller när betalningarna sker. Det kan ta ett år eller tio år, den bekanta kan inte svara på hur lång tid det kommer ta att betala tillbaka för denne. Den bekanta tar att den sparar pengar till en utomlandsresa som ursäkt till att inte kunna betala tillbaka direkt. Min fråga är, kan man då, enligt lag, kräva den fulla kostnaden(6800) för en ny, likadan laptop och samtidigt få hela summan på en gång? Om den bekanta vägrar, kan man då ta det till rättegång? Det finns vittnen, samt Facebookkonversationer som bevis.
Emily Töyrä |Hej!Enligt skadeståndslagen 2:1 (https://lagen.nu/1972:207#K2) så ska vännen ersätta datorn. Skadestånd med anledning av sakskada ska ersättas med sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Värdet brukar beräknas på vad saken är värd vid skadetillfället, inte nypriset. Ni kan kräva ersättning direkt och om vännen inte ersätter skadan kan ni stämma denne vid tingsrätten där den bor.Med vänlig hälsning,

Ersättning vid sakskada på grund av vårdslöshet

2013-09-05 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag bestämde med en tjej att jag skulle köpa hennes soffa. Betalade 1700 kr för den. Bestämde med en som går i min klass att han skulle hämta den åt mig och förvara den i sitt förråd tills jag kom tillbaka till Campus vid X-universitetet i stad X. Han hämtade soffan och allt hade gått bra. Skulle sedan nu i veckan hämta soffan och då visar det sig att soffan inte hade fått plats i förrådet och han bara hade placerat dynorna där. Soffan var ställd på annan plats. Väl där soffan skulle ha varit placerad fanns den inte kvar. Den hade blivit placerad i en trappuppgång utanför ett förråd där vem som helst kan ta det. Det finns en oskriven regel här att allt som är placerat i trapphusen får man ta. Jag undrar om jag har någon juridisk rätt att få ut någon ekonomisk ersättning från han som hämtade soffan?
Essie Malkoc |Hej, Enligt skadeståndslagen 2 kap 1 § ska den som uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar någon personskada eller sakskada också ersätta skadan. I ditt fall då det anses vara vedertaget att "allt som är placerat i trapphusen får man ta" borde han ha varit medveten om risken med att placera din soffa där. Ni hade även kommit överens om att soffan skulle förvaras i hans förråd, men eftersom soffan placerades på en annan plats med risk att någon annan kunde ta den, har han även brutit avtalet mellan er. Således bör han ersätta dig för den förlust du åsamkats på grund av hans vårdslöshet. Lycka till!

Skadeståndsersättning

2013-07-23 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, Jag har gjort en plastikoperation som har förstört min mage fullständigt. Kliniken vägrar ta ansvar men deras försäkringsbolag har erkänt och ersatt mig för patientskada. Problemet är att försäkringsbolaget ersatte mig med 10.000kr. Jag betalade 30.000kr för ingreppet och kommer att behöva betala ca 50.000kr till för att få min mage någorlunda normal igen. Kan man kräva kliniken på skadestånd? Är det en kostsam process? Kan man få advokathjälp via sin hemförsäkring för den här typen av ärende?
Essie Malkoc |Hej, och tack för din fråga. Inledningsvis bör du kontakta ditt försäkringsbolag, för att höra om det ingår en rättsskyddsförsäkring i din hemförsäkring. Vanligtvis brukar den ingå, vilket isåfall innebär att man får stå för ca 20-25% den så kallade självrisken av uppkommen kostnad, medan resterande belopp betalas av ditt försäkringsbolag. Om du väljer att anlita ett ombud i aktuell tvist, så kan ditt ombud ordna med att du får ut din rättsskyddsförsäkring. När det gäller din fråga om processkostnader, så är det kostnader i form av ombudsarvode och eventuella rättegångskostnader beroende på vem av parterna som vinner tvisten. Ditt ombud kan i samband med stämningsansökan, även yrka på att motparten ska stå för dina ombudskostnader samt rättegångskostnader. I ditt fall kan du begära skadeståndsersättning med anledning av den personskada som kliniken har orsakat dig och till följd av det de uppkomna kostnader för en ny bukplastik. Se 2 kap 1 § skadeståndslagen. Det gör du enklast genom att ta kontakt med en advokat. Bästa Hälsningar

Väckande av skadeståndstalan mot kommun

2013-12-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Skriver för min dotters räkning... Hon gick på Liljeholmstorget i Stockholm, stannade bredvid en sk "pållare" som står som hinder för bilar. Denne pållare ramlade precis ner på hennes fot och krossade stortån varför hon tvingades uppsöka läkare och blev sjukskriven. Kunde inte ta sig till sitt arbete med kostnader som följd för både läkarkostnader och arbetsförluster. Staden vill inte ta sitt ansvar för den bristfälligt uppställda pållaren. Frågan är, hur kan man gå vidare i ett sådant ärende? Med vänlig hälsning J
| Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att utkräva skadestånd kan du väcka en skadeståndstalan. Det gör du, enligt rättegångsbalken 13 kap. 4 §, genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. I skadeståndslagen 2 kap. 1 § stadgas att den som genom vårdslöshet vållar personskada ska ersätta den. Det krävs då att Stockholms stad har vållat skadan vilket kan ske genom underlåtenhet att undanröja en fara som man har skapat. Vidare fordras att det föreligger så kallad adekvat kausalitet, det vill säga ett tillräckligt orsakssamband, för att skadeståndsskyldighet ska föreligga. Dessa bedömningar vågar jag inte göra utan att veta mer om omständigheterna. Ersättningen ska enligt 5 kap. 1 § omfatta bland annat ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt lidande av övergående natur (så kallad sveda och värk). Det kan i sammanhanget också nämnas att 3 kap. 2 § avseende statens och kommuners ersättningsskyldighet inte är tillämplig då detta inte rör myndighetsutövning. Det innebär bara att ersättning inte kommer utgå för ren förmögenhetsskada, om inte skadan vållats genom brott, vilket ändå inte tycks vara relevant i din dotters fall. För att utforma talan på ett bra sätt rekommenderar jag att ni rådgör med någon juridiskt kunnig. I tvistemål, som det här, är det möjligt att förlikas. Därför skulle jag i första hand rekommendera att återigen kontakta Stockholms stad för att nå en lösning er emellan. På så sätt slipper ni risken att stå för rättegångskostnader och sparar samtidigt en hel del tid. MVH

Skadestånd då ljus flammat upp och orsakat brännskada

2013-10-17 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min flickvän blåste ut ett ljus på en restaurang som resulterade i att ljuset på ngt sätt flammade upp och stänkte stearin i hennes ansikte, hon fick första,andra och tredje gradens brännskada i ansiktet samt brännskada på ena ögats hornhinna, jag kontaktade restaurangen men dom påstår att någon lagt i papper i ljuset och att dom inte har något somhelst ansvar för det som hänt. Kan hon kräva skadestånd?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för din fråga och tråkigt att höra vad som har hänt!Kräva skadestånd kan man alltid göra och känner man att restaurangen på något sätt är ansvarig bör man skicka ett skriftligt krav till dem. Det är svårt att bedöma om de är ansvariga för skadan i det här fallet. Man får tänka lite i banorna: Vad hade restaurangen kunnat göra för att förhindra skadan? Borde de ha upptäckt att situationen var farlig och bytt ut ljuset t.ex.? Eller var det en ren olyckshändelse som de inte rimligen kunnat avvärja? För att de ska vara skadeståndsskyldiga krävs vårdslöshet dvs att de varit klantiga på något sätt.Mitt förslag är att ni skickar ett krav till restaurangen där ni begär ersättning av dem. Uppmana dem även att ta kontakt med sitt försäkringsbolag. Många skadeståndsärenden går nämligen först till försäkringsbolaget som då tar kontakt med er och gör en utredning om restaurangen kan anses vara ansvariga för skadan eller ej. Deras beslut går alltid att överklaga och i sista hand kan man även ta det till en domstolsprövning. Vid det laget har ni i vart fall bättre koll på läget och ett bra underlag.Det är dock värt att nämna att det förstås är upp till restaurangen om de vill kontakta sitt försäkringsbolag. Om de väljer att inte göra det kan ni lämna in en stämningsansökan men då är mitt råd att ni först tar kontakt med ett juridiskt ombud som bättre kan bedöma era möjligheter till framgång i ärendet.Lycka till och hoppas det löser sig till det bästa.Vänliga hälsningar,

Kommunens skadeståndsansvar vid personskada på allmän plats

2013-08-08 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag trampade fel på en dåligt upplyst offentlig plats, föll och bröt käken och slog ut en tand. Min familj och vänner anser att jag borde kräva skadestånd från kommunen för de utgifter min skada inneburit (sjukhusbesök och ny tand). Nu undrar jag hur jag går tillväga för att kräva skadestånd av min kommun?
Essie Malkoc |Hej, och tack för din fråga! Inledningsvis måste man ta reda på om kommunen X  är huvudman för aktuell plats. Det kan du ta reda på genom att kontakta kommunen. Under förutsättningar att kommunen är huvudman för aktuell plats, har kommunen ett ansvar för underhåll av allmänna platser, se 6 kap. 21 § plan- och bygglagen (PBL). En kommun ska bland annat se till att platserna ska vara ordnade på ett ändamålsenligt sätt, 6 kap 18 § PBL. Regeln om det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning finns i 3 kap 2 § skadeståndslagen (SkL), som säger att staten eller kommunen ska ersätta personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning, samt ersätta kränkning som vållas på samma sätt.   Det finns ett antal förutsättningar för att en rätt till skadestånd från staten eller en kommun ska föreligga. En förutsättning är att de grundläggande kriterierna för ansvar är för handen. Skadan ska således ha uppstått, skadan ska kunna tillskrivas en stat eller kommun och ”fel eller försummelse”, vilket är ett annat uttryck för culpa, måste påvisas. Därtill måste orsakssambandet mellan den försumliga åtgärden och skadan bevisas. Mitt råd är att du vänder dig till kommunen för att få reda på dels om kommunen är huvudman för aktuell plats, dels vilket försäkringsbolag kommunen har. Vidare ska du vända dig till kommunens försäkringsbolag för att begära ersättning för de kostnader du har haft till följd av olyckan. Du bör även bifoga de läkarintyg och kvitton som kommunen/ försäkringsbolaget efterfrågar.  Jag hoppas att du har fått någorlunda klarhet gällande dina funderingar. Du är självklart välkommen att kontakta oss igen. Bästa hälsningar

Sakskada orsakad av vårdslöst handlande av enskild

2013-07-10 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag och en kollega satt på vårt jobb efter stängning och hade på bordet emellan oss en varsin nyöppnad cider och en varsin halvfull kaffekopp. In i rummet kommer en annan kollega med sin kompis. De båda slår sig ner bredvid oss och inom kort ställer sig kompisen upp, skriker hejdlöst och kastar sig rakt på vårt bord. Där låg även min en vecka gamla mobiltelefon (för 8000:-) som blev dränkt i all vätska. Jag försökte så gott jag kunde att torka den, men det har inte hjälpt. Har besökt en telefonibutik som säger att den inte går att laga. Denna kompis vägrar att betala en enda krona och skyller på att "ett spöke attackerade" henne.. Hur ska jag gå tillväga?
Lars Bålman |Hej! Skadeståndslagen (1972:207), SkL, är tillämplig. Kompisen tycks ha varit vårdslös. Du bör undersöka om kompisen som orsakade skadan på mobilen var i tjänst hos din eller någon annan arbetsgivare vid tidpunkten då detta hände, eller om denne hade slutat sitt arbete för dagen, saknade arbete osv. Av 3:1 och 4:1 SkL följer nämligen att det i så fall i regel är kompisens arbetsgivare som ska ersätta skadan, förutsatt att kompisen gjorde detta i tjänsten. I annat fall är det kompisen själv som ska ersätta skadan enligt 2:1 SkL. Rekvisiten är följande: - handling- oaktsamhet (alternativt uppsåt)- adekvat kausalitet (det ska vara förutsägbart att en sådan handling (att kasta sig på ett bord där glas, koppar och mobil ligger) orsakar sådan skada)- uppkommen skadaDu kan väcka talan mot kompisen om skadestånd angående detta i tingsrätt. Laga domstol i tvistemål i allmänhet är rätten i den ort, där svaranden, din kompis, har sitt hemvist, 10:1 rättegångsbalken (1942:740), RB. Ombud/biträde är alltid bra att ha under en rättegång, varför du i så fall bör ta hjälp av en advokatbyrå eller juristbyrå. Den person som vinner målet får vanligen sina kostnader för ombud/biträde ersatta av motparten, se 18:1 och 8 RB.Undersök om du har en rättsskyddsförsäkring som kan täcka dina rättegångskostnader i domstol. Exempelvis kan detta ingå i hemförsäkringen. För frågor om denna kan du vända dig till ditt försäkringsbolag. Du kan också vända dig till Kronofogdemyndigheten, KFM, med en skriftlig ansökan om betalningsföreläggande, se lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Såvida du inte har en rättsskyddsförsäkring kan du även vända dig till en advokatbyrå och förhöra dig om villkoren hos denna byrå angående rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) eller rättshjälp enligt denna lag. Det enklaste och snabbaste sättet är ofta att lösa konflikten direkt med personen i fråga. Det kan därför vara värt besväret att kontakta kompisen en gång till. Ingenting hindrar att du förklarar för denne att du menar allvar med ditt krav och att du avser att vända dig till domstol/KFM/en advokat om denne inte går med på att ersätta dig för mobilen.