Fodervärd vägrar lämna tillbaka djuret

2011-06-15 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om man lånar ut en hund på halvfoder åt en person då man ej har tid själv. Inget kontrakt skrevs utan det va bara "Passning" som gälde, Nu två år senare vill ägaren ha tillbaka hunden, men hundpassaren vägrar? vem har rätt till hunden
Maja Karlsson |Hej! Om du äger hunden så har du självklart rätt att ta tillbaka den. Om ni inte kommit överens om någon tid personen ska vara fodervärd så ska du få tillbaka den när du ber om det. Om du inte får tillbaka hunden så gör sig fodervärden skyldig till olovligt förfogande enligt 10 kap 4§ Brottsbalken, som du finner här: https://lagen.nu/1962:700. Vänligen, Maja Karlsson

Medhjälp till förskingring

2011-05-03 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Tjejens kompis står åtalad för medhjälp till förskingring och åklagaren yrkar på 12mån fängelse.Har hon möjlighet till villkorlig dom alt. max 6mån och chans till fotboja då hon är ej tidigare straffad?
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Straffskalan för förskingring är fängelse i högst två år (brottsbalken 10 kap 1 §). Om brottet är ringa, dvs mindre allvarligt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader (brottsbalken 10 kap 2 §). För medhjälp till ett brott, som är aktuellt i din fråga, gäller samma straffskalor. Om er vän blir dömd för brottet bestämmer domstolen vilken påföljd som blir aktuell. Om domstolen bestämmer påföljden till böter, kan detta kombineras med villkorlig dom (brottsbalken 27 kap. 1 §). Att er vän tidigare är ostraffad är till hans eller hennes fördel när domstolen bestämmer hur långt ett eventuellt fängelsestraff skulle bli. Det är dock omöjligt för mig att uttala mig mer exakt om hur många månader som skulle kunna bli aktuellt. Hoppas mitt svar har hjälpt dig!

Anställd lämnar ej tillbaka arbetsgivarens egendom efter avslutad tjänst

2010-04-21 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |En anställd blev uppsagd från företaget för ca 2 månader sedan. Han har fått kompensation enligt avtalet. Vid uppsägning hade den anställde några värde saker som datorer, telefoner etc. som tillhör företaget. Den anställde hade skrivit på avtal om användning av företagets egendom. Företaget har försökt att kontakta personen för att få tillbaka sina saker utan att lyckas. Den förre detta anställda är inte anträffbar, svara inte på telefon eller mail. Vad kan jag göra for att få tillbaka företagets egendom? Den viktigaste är den information som finns på datorerna.
Ivar Näslund |Det torde kunna vara fråga om förskingring av företagets egendom i enighet med brottsbalken 10 kap 1 §. Rekvisiten som uppräknas i paragrafen är att någon på grund av avtal eller tjänst fått egendom i besittning med skyldighet att redovisa denna sedan tillägnat sig egendomen eller åsidosätter sina skyldigheter. Handlingen skall vidare innebära vinning för honom och skada för den berättigade. Undantäkt är det mildare formen av förskingring som kan komma ifråga om värdet på egendomen är lågt eller det finns förmildrande omständigheter (10 kap 2 §). Det som du kan göra är således att polisanmäla den före detta anställde om han fortsättningsvis vägrar att lämna ifrån sig egendomen. Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700

Skyldig att anmäla upphittad klocka till polismyndighet eller ägare

2011-05-05 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej Om en person hittar, exempelvis en klocka, på gatan och denne inte anmäler detta samt att denne börjar använda den själv. Hur bedöms då dessa förfaranden? MVH
Mathias Gunnervald |Hej, I 10 kap. 8 § brottsbalken (BrB) stadgas att den som inte fullgör vad som i lag är stadgat om tillkännagivande av hittegods döms för fyndförseelse till böter. I 1 § lagen (1938:121) om hittegods stadgas en skyldighet för den som hittar något att utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet hos polismyndigheten eller hos ägaren, om han är känd. Vad som är att se som utan oskäligt dröjsmål är inte helt glasklart, men om klockan lämnas till polismyndighet eller till ägaren inom en vecka anses det vara godtagbart. Om du underlåter att anmäla fyndet till polismyndigheten eller till ägaren och samtidigt tillägnar dig klockan i syfte att bruka den, kan du göra dig skyldig till olovligt förfogande, 10 kap. 4 § BrB. Om klockan skadas eller vanvårdas då du har den i din besittning kan du dömas för olovligt brukande med stöd av 10 kap. 7 § BrB. Vänligen,

Olovligt förfogande

2011-01-19 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |En vän fick lov att tillfälligt lägga sina däck i mitt förråd i oktober. Nu har hon sagt upp bekantskapen med mig. Jag vill då inte längre hysa hennes däck. Kan jag meddela henne att däcken skall vara borta till den siste januari - i annat fall kan jag göra vad? Slänga dom, sälja dom??????
Carina Persson |Hej! Du bör kontakta din vän och be henne hämta däcken. Om du gör dig av med däcken gör du dig skyldig till olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § BrB (https://lagen.nu/1962:700). Du kan ställa ett krav på att hon skall hämta dem innan en viss tid men var noga med att hon verkligen får chansen att komma och hämta dem. Vänliga hälsningar

olovligt förfogande

2007-09-30 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Hur går det om jag i god tro köper en bil kontant av en säljare som sedan visar sig ha resterande skulder genom utebliven avbetalning till förre ägaren? Kan jag bli den skyldige, vad säger lagen? Tacksam för svarMVHThomas
Mikael Karlsson |Hej!Som bilköpare har man en viss undersökningsplikt för om den som uppger sig vara säljare av bilen också är den rätte ägaren. Detta eftersom det i Sverige är relativt enkelt att via bilregistret ta reda på vem det är som står skriven som ägare till en bil. Man kan därför säga att det som köpare inte går att vara i god tro av ett bilköp om den som säljer bilen inte är den personen som står skriven som ägare i bilregistret. Är så fallet att säljaren och ägaren ej är samma person och hade säljaren inte rätt att sälja bilen så skall bilen gå tillbaka till den rätta och du som köpare får en fordran på den som olovligen sålde bilen till dig. Jämte detta du kan kräva säljaren på ett eventuellt skadestånd för eventuell ekonomisk skada. Med vänlig hälsning,