Flytta sina egna saker - Egenmäktigt förfarande?

2011-04-18 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jaghar blivit kallad till poliesen för att mina två äldre systrar har anmält mig för "egenmäktigt förfarande". Jag är 18 år och mina systar 15-20 år äldre vi har sammma pappa som avled för ca 6 månader sedan. Jag är det enda barnet som bott hos pappa och jag var skriven där. Jag försökte nå mina systrar vid flera tillfällen via sms o telefon men utan resultat. Lägenheten skulle tömas och förenklad biuppteckning skulle göras men eftersom jag inte kunde nå dem så tömde jag mitt rum och tog mina saker resten lämnade jag kvar. rekomenderade nycklar till min ena syster. Nu har de alltså anmält mig för att jag tagit mina saker. Jag vill tllägga att vår pappa var missbrukare o ägde inget o vi fick göra en förenklad bouppteckning via sociala pga detta. Kan jag dömas för att ha tagit mina saker?
Anton Karlsson |Hej, Brottet egenmäktigt förfarande regleras i 8 kap. 8 § Brottsbalken (se. https://lagen.nu/1962:700 ). Enligt min mening har du inte gjort dig skyldig till egenmäktigt förfarande under förutsättning att du endast har tagit dina egna saker. I fallet du beskriver krävs det, för att du ska anses ha gjort dig skyldig till egenmäktigt förfarande, att du olovligen har tagit en sak. Som ägare till dina saker har du rätt att själv råda över dem, vilket innefattar att flytta dem, varför något olovligt tagande inte förekommit. Vänligen,

Bilstöld eller tillgrepp av fortskaffningsmedel?

2011-03-14 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hejsan, jag har ett problem. Min son har återigen stulit en bil..detta har hänt förut och jag trodde han lagt av faktiskt, men nu har det hänt igen. Nu har han blivit häktad pga att det finns risk att han fortsätter med detta om de inte låser in han. Tidigare tror jag att han blivit häktad för tillgrepp av fortskaffningsmedel tror jag det hette. Vad är skillnaden till bilstöld? Eller är det samma sak? Och varför måste han häktas? Måste inte åklagaren ha mer bevis för att häkta egentligen? Det finns inga vittnen vad jag vet, men polisen tog min son körandes i bilen. Snälla kan ni hjälpa mig med detta? Tror ni han kommer få fängelse för detta? Hur lång tid tar det innan man får veta åtal och dom? Tacksam för svar!
Jean Lo |Hej, Bestämmelserna om häktningen hittar man i Rättegångsbalken (RB), 24 kap. Som jag förstår har din son häktats enligt 1 § punkten 3 (se https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1 ), rätten ansåg att det finns en risk att han fortsätter sin brottsliga verksamhet. Ett av kraven som måste vara uppfyllda vid häktning på grund av risk föreligger är att återfallsrisken måste avse brott av samma eller liknande slag som det häktningsgrundade brottet (_Per Olof Ekelöf o.a., Rättegång III_). Du skriver att han har gjort brottet stöld förut och då anser rätten antagligen att själva häktningen kan hindra honom från att begå brott under denna tid. Åklagaren har 2 veckor tid att väcka åtal, om fler än 2 veckor behövs för förundersökningen ska en ny häktningsförhandling äga rum, i alla fall ska utredningen bedrivas så skyndsamt som möjligt enligt 18 §, se https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1 Bestämmelserna om själva brotten finns i Brottsbalken (BrB). Stöld är stadgad i 8 kap. 1 §: https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1 Tillgrepp av fortskaffningsregler är reglerad i 8 kap. 7 §: https://lagen.nu/1962:700#K8P7S1 Skillnaden mellan dessa två brott är tillägnelseuppsåtet, d.v.s. om han har tagit bilen med uppsåt att göra den till sin egen är det stöld. Har han tagit bilen utan att han ville behålla den handlar det om tillgrepp av fortskaffningsmedel. Högsta straffet i båda brotten i "normalstadium" är 2 års fängelse. Båda brotten kan vara ringa resp. grova. I frågan om hur straffet blir kan jag inte svara utan närmare kännedom av fallet, det som är att beakta är att påföljden kan skärpas om någon tidigare har gjort sig skyldig till brott. Med vänliga hälsningar

Straffskala för olovlig överföring av pengar

2011-03-07 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej.Min hustru har olovligen tagit ut pengar på mitt företagskonto (via överför it) för egen vinning ett antal gånger.Det sista rör sej om ca 38tkr(Hon har ej del i företaget)Hon har ej heller andra fullmakter.Detta har satt mej i ekonomisk knipa.Detta är ett försök att visa "straffskalan" för att få henne sluta.Rekommendation tack??
Jean Lo |Hej! Det framgår inte av frågan om din hustru har någon "förtroendeställning" inom ditt företag, d.v.s. en anställning som kassör eller dylikt. Har hon det kan det handla om förskingring enligt 10 kap. 1 § Brottsbalken om hon olovligen överfört pengar som hon har skyldighet att redovisa om. Straffskalan för förskingring är fängelse upp till högst 2 år. Du skriver att hon har gjort det flera gånger och att det handlar sig om höga summor och eventuellt innebär synnerligen kännbar skada för ditt företag, det kan vara grov förskingring enligt 10 kap. 3 § Brottsbalken, straffskalan ligger här mellan 6 månader och 6 års fängelse. Om hon inte har något förhållande till ditt företag och hon olovligen överfört pengar till hennes konto kan det handla om stöld enligt 8 kap. 1 § Brottsbalken, straffbelagd med fängelse i högst 2 år eller grov stöld (8 kap. 3 § ) om värdet är betydande eller inneburit synnerligen kännbar skada för företaget, straffskalan är lägst 6 månader och högst 6 år. Här kommer länken till lagarna jag hänvisar till: Stöld: https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1 Grov stöld: https://lagen.nu/1962:700#K8P4S1 Förskingring: https://lagen.nu/1962:700#K10P1S1 Grov förskingring: https://lagen.nu/1962:700#K10P3S1 Med vänliga hälsningar

Brott efter körkortstillstånd

2011-02-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! För ca 3 år sedan blev jag fälld för snatteri, straffet blev åtalsunderlåtelse. Sen, för ca 1,5 år sedan blev jag fälld för snatteri igen och påföljden blev dagsböter, totalt ca 3000 kr. Min fråga är om det nu kommer bli några svårigheter för mig när jag ska ta mitt körkort? Jag fick mitt körkortstillstånd mellan de två brotten, men kan det senare brottet göra så att jag inte kan få ta körkort? Tack på förhand. Med vänliga hälsningar
Louise Modin |Hej!Transportstyrelsen som är den myndighet som har hand om körkortsfrågor får alltid information från polisen när någon begår ett brott. Det gäller både om man har ett körkort eller ett körkortstillstånd. När Transportstyrelsen får in information så kan de återkalla körkortet eller körkortstillståndet, det står i 5 kapitalet 1 paragrafen körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488). Polisen har rätt att ta körkortet på plats vid allvarliga brott och annars kan körkortet återkallas när en domstol har dömt en för något brott. Transportstyrelsen har rätt att återkalla enligt ett antal olika skäl som finns uppradade i 5 kapitlet 3 paragrafen körkortslagen. I punkt nummer sex finns bestämmelse om andra brott som inte har med trafikregler att göra men som kan göra personen till en olämplig förare. Transportstyrelsen har rätt att återkalla både ett körkort och ett körkortstillstånd. De kan även göra det om du har gjort ett brott och sedan tagit körkort. Transportstyrelsen kommer inte att hinder dig från att ta körkort men de kan ta tillbaka ditt körkortstillstånd eller ditt körkort om du skulle hinner ta det. Skulle du hinna ta körkortet så har man en prövotid på 2 år vilket normalt betyder att man måste göra om körkortsproven om körkortet blir återkallat, men bli ditt körkort återkallat för ett brott innan körkortsprovet behöver du inte göra om proven. Dock så måste du göra det om spärrtiden är längre än 13 månader.Du skriver att du har fällts för snatteri och normalt så leder inte ett snatteri till att körkortet eller körkortstillståndet blir återkallat. Dock kan flera snatterier inom en kortare tidsperiod leda till att man inte ses som lämplig och att körkortet/körkortstillståndet dras in. Det görs en bedömning i varje fallet och även andra faktorer i ditt liv vägs in. Det som kan beaktas är om du var alkoholpåverkad vid brotten och hur din livssituation ser ut just nu. Det kan därför vara svårt att säga hur de skulle bedöma i ditt fall, två snatterier i sig på tre år tror jag inte kommer att leda till att ditt körkort eller körkortstillstånd blir återkallat. Eftersom brotten inte är allt för grova och det är väldigt lång tid mellan dem, men för att vara helt säker så måste du nog fråga någon på Transportstyrelsen som kan ditt ärende och vet mer om brotten. Med vänlig hälsning

Snatteri

2011-03-23 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag blev i december -10 tagen för snatteri. Jag var 18 år då, nu 19 år. Jag tog varor i två butiker efter varandra för ett sammanlagt värde av 599:- och vissa av kläderna var trasiga sedan larm avlägsnats. Detta var en total impulsgrej som jag aldrig gjort förut (är sedan tidigare helt ostraffad!) Värdet för de trasiga kläderna är 257:- Det papper jag fått av polisen är förundersökning gällande snatteri men nu till mina frågor. Polisen ringde för någon vecka sedan och sa att dom måste ändra detta till två händelser (dom hade inte tagit hänsyn till att det var vid två olika butiker först). Kommer det anses som stöld eller snatteri då det är från två olika butiker? Vad tror ni att jag kommer få för straff? Böter eller fängelse? Jag är djupt oroad över detta! Tack på förhand!
Lan Le Huong |Hej Johanna! Polisen gjorde rätt när de ringde dig för någon vecka sedan och ville ändra till två olika händelser. I och med att du tog varorna i två olika butiker blir det två olika brott som ska dömas. Vid de här två tillfällen tog du varorna med tillägnelseuppsåt. Men eftersom värdet på varorna var 599.- så bedöms tillgreppen som snatteri vid både tillfälle om inte annan omständighet talar för någonting annat (exempelvis den kränkning eller fara som gärningen inneburit). När det gäller påföljdsfrågor är det åklagare som kommer att fatta beslut om detta. Det är möjligt att åklagare kommer att skriva ut böter eftersom du är ostraffad sedan tidigare. Men det är, som sagt, åklagare som beslutar detta. Bestämmelser om snatteri och påföljd hittar du i brottsbalken BrB 8 kap 2§. http://www.lagen.nu/1962:700 Med vänliga hälsningar

Ex vägrar lämna tillbaka nyckel

2011-03-11 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Mitt ex lämnar inte tillbaks min hemma nyckel. Han fick låna den när vi var tillsammans. Nu vägrar han ge tillbaks den. Hur ska jag göra ?
Natalie Lindqvist |Hej! Som jag uppfattar frågan har är du ägare till lägenheten och står på kontraktet. Därmed har din sambo ingen rätt till lägenheten. Ditt ex gör sig således skyldig till egenmäktigt förfarande enligt Kapitel 8 § 8 Brottsbalken. Se: https://lagen.nu/1962:700#K8P8S1 Du kan anmäla honom eller byta lås. Ett påtryckningsmedel kan vara att först prata med honom och påtala att om han inte lämnar tillbaka nyckeln kommer du gå vidare rättsligt. Om Ni vill göra en anmälan, kontakta då Tingsrätten och skicka in stämningsansökan. Påpekas bör att det kan ta lång tid innan Tingsrätten tar upp ärendet och att det finns en kostnad för att skicka in stämningen. Vidare skall den förlorade parten betala rättegångskostnaderna (ditt ex). Med vänlig hälsning

SHOPLIFTING

2011-03-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hi, I went to a store to buy a pair of winter shoes. I took a pair of shoe-soles from my home to try with the shoes as I always have problem to find the right size. It is either very tight or loose. I tried several shoes and after one hour or so I found the right one. As they were winter shoes they had high necks so I had problem to insert the shoe-soles properly. The one I chose to buy had a very high neck and I couldn't insert the shoe-soles without removing the shoe-laces while I was trying it. I picked up the shoe-laces from the floor and headed for the cash-counter, the box in one hand and the shoe-laces in another hand. In the mean time my girlfriend called and I had to put the shoe-laces in one of my jacket pockets to take the call. She asked whether I bought the shoes or not etc.etc. On my way to the cash counter I found another shoe which I thought was better looking and which also had a similar price (Swedish Kr.999). I tried these shoes again and settled to buy the last pairs. I returned the old pair to where I took it from. Once again I headed for the cash-counters. After going for a few steps I realized I had the previous pair's shoe-laces in my pocket. I didn't bother again to go back and put them in the box as I was late and it will take time to find the right box where it belonged to (I'll regret this decision for the rest of my life). I left the shoe-laces to the nearest shelf I found and after paying for the shoes exited through the cash-counter. Outside I was stopped by a security-guard who asked what I had in my pocket? I replied 'Nothing' and offered him to take a look into my jacket pockets. He looked into my pocket and found nothing. I offered him to check my bags so that he is satisfied I don't have anything on me that doesn't belong to me. He didn't check my bag but asked where did I put the shoe-laces. I told him 'somewhere inside but I don't remember exactly where'. He was very abusive after that, but I knew I deserved it. I tried to make him understand that I didn't take anything out of the store. There was also a communication problem as I don't speak Swedish and he doesn't speak English. And I was also speechless in shame. He was still not satisfied and said he will teach me a lesson. I don't stay in Sweden and will leave for U.S. within a week. The security-guard didn't ask for my identification. But I bought the shoes with my girlfriend's debit card. I've narrated the whole incident to my girlfriend and she told me not to worry so much. But I would like to know whether I've committed a crime or not? Could my girlfriend be in trouble for me? I don't have a single criminal record in either Sweden or U.S. Not even a parking offense. I'm extremely embarrassed and ashamed for my mistake which led to a big problem. I'm very depressed and having sleepless nights. Please let me know whether I could be prosecuted for criminal offense. Thanks a lot in advance for your kind advice. Best wishes, Patrick Crawford
Hampus Sabel |Hi, Shoplifting is a crime according to the Swedish Criminal Act, chapter 8, section 2. To be punished for shoplifting, however, you have to actually take something away from the store. As you have not done so, you have not committed any crime. Furthermore, in order to be punished for shoplifting you have to have taken the item with the intent of keeping it. Thus, if you simply put the item in your pocket with intent to pay but then forget it, you have not committed any crime. Furthermore, security guards in Sweden do not have the right to ask you for identification. Only police officers have the authority to do so. This question is regulated in sections 19 and 29 of the Swedish Police Law. As you have not committed any crime, neither has your girlfriend. I hope that my answer has been helpful. Sincerely,

Stöld eller egenmäktigt förfarande?

2011-02-17 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, om en butiksanställd provat en tröja vid flera tillfällen, i längre stunder och tagit bort prislappen i syfte att köpa den, men väntat någon dag med att betala den, vilket brott är det? Tröjan har använts vid flera tillfällen men inte lämnat butiken och är fortfarande "säljduglig". Är detta egenmäktigt förfarande?
Sara Heikkinen |Hej Maja, Jag ska försöka ge dig några hållpunkter du kan använda dig av när du försöker utreda detta. Till att börja med vill jag säga att vi kan utesluta stöld av flera skäl. Stöld regleras i Brottsbalken 8kap. 1§ och du kan läsa om det här https://lagen.nu/1962:700. Det är möjligt att det skulle kunna bedömas som egenmäktigt förfarande, det beror dock på om det uppfyller alla rekvisiten i brottsbalken 8 kap. 8§ och du kan läsa om det på samma ställe som ovan angetts. Det som i detta fall är aktuellt är i sådana fall vad som brukar kallas besittningsfallet. Om man kan bedöma detta som egenmäktigt förfarande eller inte beror alltså på rådigheten, det vill säga om butiksinnehavaren fortfarande haft kontroll över tröjan eller ej. Om ägaren haft kontrollen över tröjan och därför haft möjlighet att fysiskt flytta den eller åter placera tröjan för försäljning igen så har ett besittningsbrytande brott ej tagit plats. Jag skulle dock vilja säga att det i detta fall är troligast att det inte har begåtts något brott alls. Jag hoppas att det varit till hjälp för dig, Med vänlig hälsning,