Återfå stulen egendom

2011-08-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej Min cykel stals för ett år sedan. Nu plötligt står den med annat lås fastkedjad på samma plats. Vilka alternativ finns för mig att få tillbaka den om inte frivilligheten fungerar? Mvh Hans
Louise Modin |HejDet du måste göra är att vända dig till polisen så får de ta tillbaka cykeln. Skulle du göra det själv så begår du ett brott som heter självtäkt eftersom äganderätten inte har betydelse utan enbart vem som har egendomen i sin besittning, alltså har hand om den.

Uppsåt till snatteri

2011-06-20 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! En allmän fråga: Om en person stjäl varor från en butik i tron om att värdet inte överstiger 500kr (vilket isåfall bör klassas som snatteri) men då det senare visar sig att värdet på de stulna varorna var på ca. 2000kr. Då klassas ju det som stöld men finns det någon förmildrande paragraf där personen i fråga trodde att värdet var betydande lägre?
Angelica Hage |Hej För snatteriansvar enligt 8 kap 2 § BrB krävs det att gärningsmannens uppsåt omfattar de objektiva rekvisiten i 8 kap 1 § BrB (som gäller stöld), dvs ett olovligt tagande av sak som tillhör annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, samt att tillgreppet innebär skada. När värdet av de olovligen tillägnade sakerna understiger 1000 kr bedöms brottet vanligen så som snatteri. Skulle värdet av de tillgripna sakerna överstiga 1000 kr och/eller objektivt sett tala för stöldansvar men inte omfattas av gärningsmannens uppsåt, är gärningen att bedöma som snatteri, förutsatt givetvis att det av uppsåtet täckta värdet understiger värdet för stöldansvar. Dvs om gärningsmannen inte haft för avsikt (uppsåt) att stjäla för ett värde som överstiger 1000 kr, bör denne inte kunna dömas till ansvar för stöld, då uppsåt för brottet saknas. Har gärningsmannen istället endast haft för avsikt att stjäla för ett mindre belopp än 1000 kr, bör denne dömas för snatteri, då gärningsmannens uppsåt täcker detta brott. Med Vänliga Hälsningar

Straff för snatteri

2011-05-23 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Min sambo har snattat vid ett par tillfällen han har fått böter vid fem tillfällen på ca 6000:- var gång. Nu påstår en väktare att han snattat men det är inte han som gjort detta, hans körkort blev stulet och denna man som hittat kortet har använt sig av körkortet då han greps. Väktaren identifierade min man på ett passfoto hos polisen som är 5 år gamalt och han är blond och väger 70kg idag är han mörk och väger ca 100 kg. Väktaren sa i rättegången att sambon haft en dyr brun väska som han stoppat ner saker i för 338:- min sambo äger ingen dyr brun väska har alltid en ryggsäck. Har rätten rätt till att dömma hårdare eftersom han tidigare har domar på sig för snatteri? Han har stora skulder ca 500,000:- och tjänar ca 276000:- och lever på existens minimum. Vad kan straffet bli?
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Det är mycket svårt att uttala sig om vad straffet kan tänkas bli för din sambo. Men jag kan redogöra för hur domstolen resonerar när de ska bestämma påföljd för ett brott. I Brottsbalken 8:2 står det om brottet snatteri. Straffet är böter eller fängelse i maximalt 6 månader. När någon återfaller i brott kan påföljdsvalet (alltså om straffet blir böter eller fängelse) för brottet påverkas, se Brottsbalken 30:4 st 2. Det kan bli så att straffet då blir hårdare. Så ja, rätten har laglig rätt att döma hårdare när det finns en tidigare, likartad brottslighet, men det innebär inte nödvändigtvis att de kommer göra det. Det är även andra omständigheter som tas hänsyn till, såsom värdet på det som tagits, och anpassningsmöjligheter för din sambo. Domstolen ska även försöka använda en annan påföljd än fängelse i första hand, se 30:4 st 1 och 29:5 i Brottsbalken. Jag hoppas det gav dig någon klarhet även om det som sagt är svårt att svara på vad en påföljd blir i ett enskilt fall. Länk till Brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700 Med vänlig hälsning,

EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE

2011-05-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En bekant till mig beställde ett par dyra Gucci-skor frrån Italien. När pakeket kom så fick hans syter syn på dem och ville ge dem till sin pojkvän, så hon lämnade pengar till sin bror för dem och tog dem utan att ens ha frågat honom. Visst är väl detta olagligt? Och visst skulle han kunna anmäla henne om han vill? Vad kallas det om man gör såhär?
Hampus Sabel |Hej, Självklart är det brottsligt att göra som din bekantas syster har gjort och visst han din bekanta anmäla henne. I och med att hon har lämnat pengar för skorna så har din bekanta dock inte lidit någon skada i juridisk mening, så hon kan inte dömas för stöld. Här handlar det istället om brottet egenmäktigt förfarande enligt Brottsbalken 8 kap. 8§. När det gäller egenmäktigt förfarande finns det en begränsning i åtalsrätten när offret och gärningsmannen är nära släkt. För att en åklagare ska få väcka åtal krävs att målsäganden (brottsoffret) anger brottet till åtal eller att åtal är påkallat ur allmän synpunkt. I det här fallet kan jag med stor säkerhet säga att åtal inte är påkallat ur allmän synpunkt. Vill din bekanta att åtal ska väckas måste han därför själv ange brottet till åtal vilket han kan göra hos polisen eller hos en åklagare. Väljer sedan åklagaren att inte väcka åtal kan din bekanta själv föra talan. Du kan läsa mer om egenmäktigt förfarande i Brottsbalken, som du hittar här: https://lagen.nu/1962:700#K8 Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, hör gärna av dig om det är något mer du undrar över. Vänligen,

Värdegräns för snatteri

2011-06-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA | Hej! Vart går gränsen mellan snatteri och stöld? Jag har läst i brottsbalken 1962:700 kap 8 men hittar inte vart gränsen går?
|Hej! Det finns ingen gräns utsatt i lagtext utan man får istället se till rättspraxis. Praxis anger att värdegränsen mellan snatteri och stöld numera är omkring 1000kr. (Summan varierar, innan september 2009 var värdegränsen 800 kr) Men tänk på att tillgreppet kan betecknas som stöld även om det tagna föremålet understiger 1000 kr. Hänsyn tas till bl.a tillvägagångsättet vilket gör att den brottsliga handlingen kan betecknas som stöld även om det som tagits understiger värdegränsen.

När fullbordas ett snatteribrott?

2011-06-18 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |När fullbordas snatteribrott? Är det när du tillägnar dig varan, oavsett om detta är innanför kassalinjen eller ej, och att det under alla omständigheter att bedöma som åverkan. Eller efter att man tagit sig förbi kassan?
Jimmy Mikaelsson |När fullbordas snatteribrott? Är det när du tillägnar dig varan, oavsett om detta är innanför kassalinjen eller ej, och att det under alla omständigheter att bedöma som åverkan. Eller efter att man tagit sig förbi kassan? Hej, Snatteribrott regleras genom 8 kap 2 § Brottsbalken (BrB) ( https://lagen.nu/1962:700 ). Praxis har vad gäller butikstillgrepp fastslagit att ett brott är att anse som snatteri och inte stöld (8 kap 2 § BrB) om värdet på varan understiger 1000 kr, vilket framgår av rättsfallet NJA 2009 s 856 ( https://lagen.nu/dom/nja/2009s586 ). Denna gräns är dock ej orubblig utan har förändrats med tiden, och kommer fortsätta att förändras i takt med att penningvärdet förändras. Anledningen varför jag nämner detta är att försök till stöld är straffbart, se 8 kap 12 § BrB, medan försök till snatteri ej är straffbart. Fullbordas inte snatteribrottet, är det alltså inte en brottslig handling. Vad gäller butikstillgrepp, ger inte lagtexten tillfredsställande vägledning för att bedöma huruvida en gärning är att betrakta som ett fullbordat stöld- eller snatteribrott. Vägledning kan istället hämtas från rättspraxis. Är butiken en självbetjäningsbutik (d.v.s. att du själv hämtar varorna i butiken och sedan betalar dem i en kassa), med kassaspärr, fullbordas brottet när du passerar kassaspärren utan att ha betalat för de varor du har tagit med dig från butiken, vilket framgår av NJA 1965 s 398. Saknar butiken kassaspärr men har klart avgränsade avdelningar, fullbordas brottet när du har medtagit varor från en avdelning och lämnar avdelningen, utan att först betala för varorna, se NJA 1964 s 97. I en butik utan varken kassaspärrar eller klart avgränsade avdelningar fullbordas brottet, när du lämnar butiken, vilket sker genom att du passerar butikens utgång eller dess larmbågar, vilket framgår av NJA 1972 s 253. Med ”att det under alla omständigheter att bedöma som åverkan”, förmodar jag att du menar att det har gjorts någon skada på en vara som butiken tillhandahåller. Det närmsta exemplet jag kan tänka mig är att en person äter en matvara inne i en butik, utan att först ha betalat för matvaran. Huvudregel är att samma principer gäller i dessa fall. Detta går att utläsa av rättsfallet RH 1983:67, där en man hade öppnat ett korvpaket och ätit av korven. Mannen greps inne på livsmedelsavdelningen. Brottet ansågs inte vara fullbordat, eftersom att mannen ej hade hunnit lämna butiken när han greps. Undantag finns dock, vilket framgår av RH 1984:54. Skillnaden är dock att mannen som i det rättsfallet, hade gripits inne i butiken, hade saknat pengar för att kunna betala för den kyckling han hade ätit upp inne i butiken. Brottet ansågs därmed fullbordat. Sammanfattningsvis har alltså ett snatteribrott inte fullbordats, innan personen har avlägsnat sig med varan från butiken, genom att passera en kassaspärr, en utgång, larmbågar eller en liknande klar avgränsning. Med vänliga hälsningar

Straff för stöld av damsugare

2011-05-20 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Handlade med självscanning i januari 2011 och råkade ut för avstämning. Med mig hade jag en dammsugare för ca 2500 kr som jag inte hade scannat in eftersom jag var helt säker på att man skulle betala garanti-försedda varor i annan kassa eller kundtjänst för att få garantin utskriven. Dessutom hade det blivit fel med typ en schampoo-flaska. Jag förklarade för kassörskan att jag trodde att jag skulle gå till annan kassa med dammsugaren.Idag damp det ner en kallelse till polisförhör. Kan de polisanmäla utan att meddela det innan? Vad kan påföljderna bli? jag hade verkligen inte uppsåt. Hur bevisar man det?
Lina Radovic |Affären kan göra en polisanmälan utan att meddela dig först. De är åklagaren som har bevisbördan för att du hade uppsåt. Det är dock bra om du kan presentera en rimlig och logisk förklaring till hur situationen uppstod. I praxis har uppställts en gräns för när ett brott bör betraktas som snatteri eller stöld. Vid värden över 1000 kr brukar domstolen betrakta tillgrepet som stöld. Straffet för stöld är fängelse i högst två år. Det betyder dock inte att du blir dömd till fängelse. Vilken påföljd som döms är svårt att svara på då påföldsvalet beror på omständigheterna i de enskilda fallet samt dina personliga förhållanden. Det är inte omöjligt att om domstolen finner dig skyldig till stöld att du döms villkorlig dom, om du är ostraffad tidigare.

Hur stark bevisning krävs för att bli fälld för grov stöld?

2011-04-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag är 18 år och jag är skäligen misstänkt för grov stöld. Jag var på en klubb där en kille tog mig i handen och släpade mig till vakten och sa att jag hade snott hans plånbok, som han tagit tillbaka ifrån mig. Jag hade inte tagit plånboken och jag har nekat till brott. Jag har blivit kallad till huvudförhandling. Det är Vice Chefsåklagare som är åklagaren. Jag har aldrig tidigare blivit straffad eller varit med om något liknande. Kan jag bli straffad för detta? Eller går det inte att bevisa att jag tog plånboken?
Lina Radovic |Då åklagaren väckt åtal anser han/hon att den har tillräckligt för att få dig fälld i en rättegång. Det betyder dock inte att du kommer bli fälld. Åklagaren ska lägga fram bevisning som styrker att du, bortom rimligt tvivel har stulit plånboken. Åklagaren kan ha kallat vittnen som sett händelsen. Även du och din försvarsadvokat har rätt att kalla vittnen som styrker att du inte tagit plånboken. Om det inte finns några vittnen, kommer rätten endast höra killen som anklagar dig och höra hans version. Sedan kommer du att få berätta din version. Rätten kommer sedan pröva vem av er som är mest trovärdig, vilket kan innebära att du kan bli dömd. Prata med din advokat om vilken bevisning som finns i dagsläget och hur ni ska bemöta den. Har du ingen advokat föreslår jag att du kontaktar tingsrätten och ber att få en. Med vänlig hälsning