Preskriptionstid

2012-07-27 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad straffet blir för att ta ut en släktings vapen ur deras vapenskåp utan deras vetskap. Vad är preskriberingstiden för detta brott. Dvs hur länge efteråt kan straff utdömas för det? Tack på förhand
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. Reglerna om preskription finns i 35 kap. brottsbalken (BrB). Preskriptionstiden är bestämd till olika antal år beroende på det straff som högst kan följa på brottet. För stöld enligt 8 kap. 1 § BrB, där fängelse kan dömas till högst två år, är preskriptionstiden fem år enligt 35 kap. 1 § 2 punkten BrB. För grov stöld enligt 8 kap. 4 § BrB, där fängelse kan dömas till lägst sex månader och högst sex år, är preskriptionstiden tio år enligt 35 kap. 1 § 3 punkten BrB. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha

Snatteri att bli bjuden på produkt i butik?

2012-06-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Om en kassör bjuder på en produkt, kan det räknas som snatteri eftersom man inte betalade för produkten? Och isåfall vem är ansvarig för det är det kunden som tar emot produkten eller kassören?
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga. Nej, det räknas inte som snatteri eftersom det för snatteri krävs att man olovligt tagit något som tillhör annan, med uppsåt att tillägna sig det. Detta framgår av Brottsbalken 8 kap 1 § (stöld) och 8 kap 2 § (snatteri). Eftersom du fått produkten i fråga är rekvisitet "olovligen tager" inte uppfyllt. Kassören har en så kallad ställningsfullmakt, vilket innebär att han eller hon kan handla å arbetsgivarens vägnar, se avtalslagen 2 kap 10 § 2 st. Om det vore så att kassören inte fick ge bort produkten, kommer ansvaret att ligga på kassören. Brottsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1962:700 Avtalslagen hittar du här: https://lagen.nu/1915:218 Vänligen Amanda Harrysson

Snatteri och åtalsunderlåtelse

2012-05-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, Jag är en vuxen man som behöver hjälp med några frågor. --Hur lång tid kommer att ta för att polisen kontaktar mig? Jag åkt fast för snatteri, varuvärde (en choklad) vad på 15 kr. Det var jätte dumt, och skäms. Jag har inget prick i registret. --Jag tänker vara ärlig och aceptera brottet när polisen eller ngn annan myndiget skall fråga mig. Ar det där Ok? Då kommer jag att betala penningsbotter eller dagsbotter?. Ungefar hur mycket? --Blir man kallad till förhör i ngn polisstationen eller domstol? Hur funkar det? Tack för hjälpen, Jag är arbetslös just nu.
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga! En förundersökning ska inledas för brottet så snart det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats, detta enligt Rättegångsbalken (RB) 23 kap. 1 §. Under förundersökningen ska förhör hållas om det kan vara av betydelse för utredningen. Förhöret hålls vanligtvis på polisstation, den hördes bostad eller på platsen för brottet. Förhör per telefon kan även ske. Då förundersökningen kommit så långt att någon skäligen misstänkts för brottet, skall han, då han hörs underrättas om misstanken, 23 kap. 18 § RB. Syftet med förundersökningen är i första hand att ge åklagaren tillräckligt material för bedömning av åtalsfrågan. När förundersökningen är klar får den som är misstänkt veta detta genom en slutdelgivning. Enligt Brottsbalken (BrB) 8 kap. 2 § så är straffet för snatteri böter eller fängelse i högst 6 månader. Med tanke på det ringa värdet kan det troligen här bli fråga om åtalsunderlåtelse som är ett undantag från den absoluta åtalsplikten. Ett beslut om åtalsunderlåtelse anses förutsätta en fullständig brottsutredning, i regel måste den misstänkte ha erkänt. I praxis tillämpas den schablonregeln att snatteri i regel inte åtalas, då den tillgripna varans värde är så lågt att en lagföringskulle skulle anses som löjeväckande. I din situation kanske åklagaren ännu inte fått ta del av förundersökningsprotokollet och har därmed inte kunnat fatta ett beslut i åtalsfrågan. ?Åtalsunderlåtelse innebär att brottet visserligen utreds, men att det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret, men i övrigt förekommer inte några sanktioner. Penningböter används mest vid mindre förseelser. Storleken på penningböter beror bara på hur allvarlig förseelsen är, men det ska enligt huvudregeln vara mellan 200-4000 kronor. Hoppas du fått svar på dina frågor! Vänligen

Stöld eller förskingring?

2012-05-17 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag lånade för ett tag sen ut min mobil telefon till en vän. Nu när jag ber om att få den tillbaka låser hon bara in sig i lägenheten och vägrar lämna tillbaka den. Jag har kvitto på att mobilen är min så jag undrar väl hur ska jag gå till väga för att kunna få den tillbaka? Anmäla stöld eller förskingring till polisen. Jätte tacksam för svar!
Kevin Öksuz |Hej, När du gör en anmälan hos polisen behöver du inte rubricera gärningen som stöld eller förskingring men i detta fall handlar det om förskingring. Stöld förutsätter att man olovligen har tagit mobilen enligt BrB 8:1 §. Det framgår dock av din fråga att din vän har fått låna denna mobil och då får man falla tillbaka på brottet förskingring enligt BrB 10:1 §. Det brottet innebär att man har fått något i sin besittning p.g.a. ett avtal (Det kan vara en vanlig utlåning mellan kompisar) som man senare har tillgodogjort sig. Om du vill få tillbaka mobilen kan du även göra en ansökan om särskild handräckning enligt LSB 4 § hos Kronofogden som kan hjälpa dig att få tillbaka mobilen om du kan visa ditt äganderätt. Med vänliga hälsningar

Uppsåt till en gärning

2012-07-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! En gång när var på en butik tog jag 3 varor utan att betala.. Vakten tog mig utanför butiken. Jag hade ätit massor med smärtstillande eftersom dagen innan hade jag fått ett missfall Han tog mig till deras rum, där jag började blöda och visste inte hur skulle jag reagera, det var en jätte pimsam situation. JAg ville betala för varorna och jag försökte förklara att jag hade tappat bort mig, han sa att de tänker anmäla (handlar om högst 700kr). Efter exact 3 veckor fick jag en kallelse från tingsrätten. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är 30 år, är ensamstående mamma till 2 små barn. Jag vet att jag gjorde fel men var påverkad av den smärtstillande medicinen jag hade tagit. ska jag erkänna det och betala dagsböter eller ska jag fortsätta vidare till tingsrätten och försöka övertala de att jag var påverkad? jag kan få läkare intyg och sånt . HJÄLP
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga! Du är med all sannolikhet misstänkt för snatteri enligt 8 kap 2 § Brottsbalken (BrB). Straffet för snatteri är böter eller fängelse i högst 6 månader. För att dömas för snatteri krävs ett olovligt tagande samt att ett tillägnelseuppsåt funnits vid tagandet. I 1 kap 2 § BrB finns en allmänregel som stadgar att det krävs uppsåt till en gärning för att dömas för ett brott. Om inget uppsåt finns kan man ej dömas för brottet även om de objektiva rekvisiten för brottet är uppfyllt. Enligt din beskrivning av situationen kan diskuteras om du överhuvudtaget hade ett tillägnelse uppsåt när du tog sakerna, om inte går du fri från anklagelserna. Detta måste naturligtvis domstolen avgöra men det kan absolut vara ett starkt bevis om du kan visa ett lärkarintyg som intygar att du varit påverkad av tabletter som du varit tvungn att ta. Om du erkänner brottet kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande om bötesstraff eller kombinera detta med en villkorlig dom om det är uppenbart att rätten skulle döma till denna påföljd. Här hittar du brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700 Lycka till! Vänligen,

Parkerat på min parkeringsplats

2012-05-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag hyr en parkeringsplats av hyresvärden till min hyresrätt. Allt som oftast händer det att någon har parkerat sin bil på den plats jag hyr. Går det att utfärda en "p-bot" eller kontrollavgift och isåfall vem skall göra det? Vad krävs för att en kontrollavgift skall få utfärdas i form av skyltning osv.?
|Hejsan! Nej, det går tyvärr inte att utfärda en kontrollavgift. Du har däremot möjlighet att få bilen flyttad. Det är dock inte polisens uppgift att flytta fordon från privat parkering. Du kan göra en polisanmälan för så kallat egenmäktigt förfarande. (se 8 kap. 8 § Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K8P8S1) Andra myndigheter har rätt att flytta bilen, men då krävs att du gjort en polisanmälan. MVH

Snatteri eller stöld?

2012-05-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag åkte fast för snatteri/stöld då jag stoppat saker i en preparerad väska (hål i ryggen på en ryggsäck) i en butik, värde drygt 200 kr. Det finns på film och jag har erkänt att jag gjort det, även om jag hävdar att det ej var planerat. Tror ni att jag kommer bli dömd för snatteri eller stöld? Och vad blir straffet? Bör tillägga att det fanns andra saker i ryggsäcken sedan innan jag kom in i butiken (tog alltså ej med den för att stjäla) och att jag hade med mig pengar för att faktiskt även köpa saker i butiken.
Johan Wahlbom |Hej, tack för din fråga. Stöld samt snatteri regleras i Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) 8 kapitlet 1 § respektive 2 §. Snatteri beskrivs som en ringa form av stöld och då är följdfrågan vad som anses som ringa. I svenska praxis har det ansetts att gränsen för snatteri går vid 1 000 kronor. Eftersom värdet av det du tillgrep var mindre än 1 000 kronor kommer du snarare dömas för snatteri än stöld. Straffet för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader. Även ett impulsivt tillgrep straffas. Utan att gå in på den relativt komplicerade metoden som används för att avgöra exakt straff kan det påstås med relativt stor säkerhet att ditt snatteribrott inte kommer resultera i fängelse utan snarare i böter. Tyvärr framgår inte fler uppgifter i din fråga vilket skulle vara behövligt för att ge ett mer exakt svar på just påföljdsfrågan. Angående om din modifierade väska utgör ett brott i sig kan följande sägas: det kan argumenteras för att din väska, med speciella hål avsedda för stöld, utgör ett redskap som är särskilt ägnat att använda vid brott. Resultatet av detta är att du skulle kunna göra dig skyldig till förberedelse enligt Brottsbalken 23 kapitlet 2 §. Detta är dock inte relevant eftersom du kommer dömas för det fullbordade brottet snatteri. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Värdegränsen mellan stöld och snatteri

2012-05-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag åkte fast för snatteri/stöld då jag stoppat saker i en preparerad väska (hål i ryggen på en ryggsäck) i en butik, värde drygt 200 kr. Det finns på film och jag har erkänt att jag gjort det, även om jag hävdar att det ej var planerat. Tror ni att jag kommer bli dömd för snatteri eller stöld? Och vad blir straffet? Bör tillägga att det fanns andra saker i ryggsäcken sedan innan jag kom in i butiken (tog alltså ej med den för att stjäla) och att jag hade med mig pengar för att faktiskt även köpa saker i butiken.
Azra Skorupan |Hej, Avgörande för om ett tillgrepp som skett i butik skall rubriceras som stöld eller snatteri är sakens värde. I rättsfallet NJA 2009 s 586 behandlades frågan om var värdegränsen mellan stöld och snatteri vid butikstillgrepp skall sättas. Det konstaterades att värdegränsen var 1000 kr vilket innebär att ditt tillgrepp, med stöd av ovannämnda rättsfall, skall rubriceras som snatteri enligt 8 kap. 2 § Brb (se https://lagen.nu/1962:700). Straffet för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader. Med vänliga hälsningar,