Brottsligt att öppna annans post?

2012-04-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vi i detta område i Uppsala har brev låda som är utan lås, andra läsa mina brev. Hyresfirma gör inget mot det. 1- vad har den som gör olovligt trång på mina brev för straff 2- vad hyresfirman får för straff och enligt vilken kapitel och paragraf. Tack Vänligen
Mohamed Hama Ali |Hej, Att olovligen öppna annans post är olagligt enligt 4 kap 8 § brottsbalken, den som gör detta gör sig skyldig till brytande av posthemlighet och straffet är böter eller fängelse i högst två år. Se http://www.lagen.nu/1962:700 Du kan anmäla brott till polisen antingen genom att ringa 114 14, eller så kan du vända dig direkt till polisstationen där du bor. Vidare information om polisanmälan hittar du på polisens hemsida under fliken “Gör en anmälan” (http://www.polisen.se/sv/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/) Om inte hyresvärden anser det ligga inom deras ansvarsområde att t.ex. förse dig med en brevlåda med lås, kan du pröva med att kontakta hyresnämnden. Då du bor i Uppsala ska du vända dig till nämnden i Västerås, se kontaktsida http://www.hyresnamnden.se/Sok-domstol/Hyresnamnden-i-Vasteras/ Med vänliga hälsningar

ofredande

2012-02-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Har blivit trakasserad via sms, mms och telefon i cirka en månad. Allt är anmält och förundersökning inledd. Har lämnat bevis material i form av klädesplagg som lagts i vår brevlåda. Vid polisförhör sa polisen att bevisen är förbrukade och slängde dom i soporna. För att det ska vara trakasserier ska det komma 220 sms samtal per dygn. Är det verkligen möjligt? Vi har båda bytt telefonnr. Vi har namngivit två personer.
Elin Schmid |Hej, Den som utsätter annan för "telefonterror" gör sig skyldig till brottet ofredande, se 4:7 Brottsbalken. I 4:7 stadgas att: "Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år." Telefonterror faller in under "annat hänsynslöst beteende". För att någon ska göra sig skyldig till ofredande genom annat hänsynslöst beteende krävs att det är fråga om fridskränkning av något slag. Vad som utgör fridskränkning finns inte föreskrivet, utan detta kan skifta från fall till fall. Det finns inte heller någon lagstadgad gräns som anger att det krävs ett visst antal samtal/sms per dygn för att ofredande ska föreligga. För att ofredande ska föreligga krävs dock att den som utför handlingarna är medveten om att denne gör något fel. Exemelvis gäller att en person som genom att spela hög musik stör sina grannar ofredar dem från och med den tidpunkt då grannarna talat om för denne att det är störande. Det finns ett fall där en man ringt en annan man ca 170 gånger under ett halvår. Detta trots att den uppringde mannen gett uttryck för att han vill att detta ska upphöra. Åtal väcktes. Det är möjligt att polisen går efter någon praxis när de gör bedömningen att det krävs 220 sms/samtal per dygn. Polismyndigheten har service skyldighet enligt förvaltningslagen. Detta innebär att du har rätt att få svar på dina frågor om exempelvis vad de grundar siffran 220 på och varför de valt att inte gå vidare i detta fall. Hoppas att detta är till någon hjälp. Lycka till! Vänligen,

Trakasserier efter dejtande

2011-12-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag började prata med en kvinna i början på oktober och vi blev småkära vi pratade varje dag skicka flera sms till varandra dagligen vi träffades den 15 oktober och ner till henne och kom hem dagen efter. Efter några dagar började hon bete sig konstigt svara inte så ofta på sms hon ville ha tid att tänka så vi prata inte lika ofta humöret var upp och ner vi kom överens om att vi kan vara vänner om det funkade för båda. Hon tyckte att jag ställde för många frågor om vad hon gjorde eller var. Hon tyckte att jag ville ha kontroll och det gillade hon inte. Runt den 22 oktober så fick jag ett sms där hon sa att det skulle vara vår sista kontakt för att det funkade inte mellan oss. Jag svarade inte på det sms:et. I går såg jag henne på en dejting sajt och fråga hur det bar med henne och hon hon hittat kärleken och hon svara med att säga att hon skulle polisanmäla mig för trakasserier. Jag har inte haft någon kontakt alls med henne på över 1 månad. Kan den polisanmälan leda till åtal? Jag har aldrig hotat henne eller något vi har önskar varandra all lycka innan sista kontakten.
Jing Xu |Hej! Tack för din fråga. Jag tar det som att hon hotar att anmäla dig för ofredande. I ditt fall krävs det att du genom hänsynslöst beteende ofredat henne, till exempel ringt och stört nattron. Det måste dessutom vara en viss regelbundenhet och kvalitetet på trakasserierna. Att utsätta en kvinna för ihärdig och ovälkommen uppvaktning har dock tidigare bedömts som ofredande. Nu är det svårt för mig att bedöma huruvida det är att anses om ofredande, men enbart baserat på det du skrivit och under förutsättningen att de frågor du ställde inte var kränkande på något sätt och att du inte trängt dig på, så torde det inte vara ofredande.

Spela in möten utan övriga deltagares samtycke

2011-11-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har jag rätt att spela in ett samtal även om andra deltagare i ett möte motsätter sig det? (de kan ju alltid välja att gå ifrån mötet, men får man spela in mot deras uttryckliga vilja?). mvh, Christina
Rasmus Josefsson |Hej, Av din fråga är det lite svårt att utläsa vad du menar med att "ha rätt till". Innebär det att du undrar om du har rätt att enligt arbetsrättsliga regler "tvinga" dina kollegor att vara med på ett möte som du spelar in? Skicka gärna in en ny fråga med förtydliganden om du önskar ytterligare upplysning. Att spela in vad som sägs under ett möte där man själv deltar är i vart fall inte brottsligt oavsett om övriga deltagare har motsatt sig detta. Som du säger har man ju det fria valet att lämna mötet. Att spela in ett möte där man själv inte deltar kan däremot vara olovlig avlyssning enligt 4 kap 9a § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1) om inte samtycke har getts från deltagarna. Vänligen

Hemfridsbrott och olaga intrång

2012-04-03 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om någon vägrar lämna, efter tillsägelse, utrymmen till ett hotell, tex korridorer, lobby, rest, räknas det då som olaga intrång? Hotellrum, om någon bor där räknas det som hemfridsbrott, men om ingen bor i rummet och någon olovligt tagit sig in där, är det då återigen olaga intrång? Tack på förhand
Ester Sandgren |Hej och tack för din fråga. Om någon olovligen kvarstannar i hotell, korridor, lobby eller i en restaurang är det ett olaga intrång enligt 4:6 2 st BrB. Ett hotellrum som någon bor i är att anse som en tillfällig bostad. Om någon olovligen intränger sig i ett bebott hotellrum är det därför att anse som hemfridsbrott enligt 4:6 s st. Hemfridsbrott kan föreligga också om ingen bor i hotellrummet just vid den tidpunkt då det olovliga inträngandet äger rum. Då krävs att hotellrummet, trots att det står tomt, inte är övergivet utan kan sägas utgöra någons bostad. Jag har dock svårt att föreställa mig hur en sådan situation skulle kunna se ut. De allra flesta fall då någon intränger sig i ett hotellrum där ingen bor rör sig alltså om olaga intrång enligt 4:5 2 st BrB. Med vänlig hälsning Ester Sandgren

HEMLIG INSPELNING

2012-01-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, vid ett möte med min fackklubb, tre fackare och jag, så spelade jag in samtalet med en mp3-spelare utan att tala om det för dom. Anledningen var att de tidigare hade sagt en sak vid ett tillfälle och en annan sak vid ett annat tillfälle som var negativt för mig. Så jag ville dokumentera vad de verkligen sa för att kunna visa det om de sa nått annat till fackförbundets ombud, som jag ville få hjälp av när den tiden kom. Mycket riktigt så sa dom en annan sak till ombudet men ombudet hävdade, medans han tittade ner i golvet, att en dom i HD förra året sa att man inte fick spela in flera personer utan att de visste det. Det gick bra om man spelade in en person, sa han. Jag undrar om det verkligen stämmer. MVH Conny Eklöw
Hampus Sabel |Hej, Det stämmer inte. Det är fullt tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i, oavsett hur många personer som deltar i samtalet. Detta framgår av Brottsbalken 4:9a, där brottet olovlig avlyssning regleras. För att man ska begå brottet krävs att man spelar in eller avlyssnar ett samtal man själv inte är delaktig i eller olovligen berett sig tillträde till. Du kan själv läsa den aktuella paragrafen här: https://lagen.nu/1962:700#K4P9a Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor. Vänligen,

Olaga hot?

2011-12-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om en granne säger till mig att min fru ska passa sig annars... kan man tolka det som hot?
Stefan Fagerbring |Hej! Jag uppfattar frågan såsom att du undrar om grannens uttalande utgör ett brott enligt 4 kap. 5 § Brottsbalken, olaga hot. För att brottet olaga hot ska föreligga krävs att gärningsmannen hotar någon annan med vapen, eller hotar annan med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Hotet måste vara +allvarligt menat+. Även om hotet inte uttalas direkt till den hotade utan till någon i dennes bekantskapskrets kan det vara straffbart om det var tänkt att offret skulle få ta del av denna information (Kommentar, https://lagen.nu/1962:700#K4P5). Att grannen har uttalat att din fru "ska passa sig annars..", till dig har därvid ingen betydelse. Dock är frågan i detta fall om grannens uttalande är av sådan grad att det utgör ett olaga hot. För att brottet olaga hot ska föreligga krävs det att gärningsmannen hotar annan med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan. I detta fall torde i grannens uttalande indirekt kunna tolkas ett hot om brottslig gärning, men dock torde det vara för vagt för att utgöra en brottslig handling. En varning om att något är nära förestående utgör ej ett brott. Om den hotade inte bryr sig om hotet eller vet kan skydda sig själv genom att avstyra det utgör det inget olaga hot. I ett rättsfall från 2002 (https://lagen.nu/dom/rh/2002:6), fann inte hovrätten att dödshot som en man uttalat till en kvinna utgjorde olaga hot, med hänvisning till att mannen ej ansågs ha haft möjlighet att sätta hotelserna i verk. Dock kan det vara så att om grannen framfört liknande hot tidigare eller på annat sätt ofredat eller varit till besvär för er, kan hans uttalande i detta fall komma att utgöra ett olaga hot. Det inte lätt att uttala sig om huruvida ett uttalande såsom i ditt fall utgör ett olaga hot, utan att veta några flera omständigheter. Men grannens uttalande isolerat för sig utgör med stor sannolikhet inte ett olaga hot.

Preskriptionstid för olaga intrång.

2011-11-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Sitter och funderar över preskibitionstiden för 'olaga intrång'... Den måste ju vara på 2 år? Men från och med när börjar de räkna dessa två år?
|Hej, Mycket riktigt är preskriptionstiden på brottet olaga intrång av normalgraden 2 år (35 kapitlet 1 § Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700). Detta är på grund av att brottets maxstraff är böter (4 kapitlet 6 § 2 stycket Brottsbalken), och att nästan alla av brotten med straffmax fängelse 1 år har preskriptionstiden två år. Är det olaga intrånget att anse som grovt, har brottet däremot ett straffmax på 2 år, och preskriptiontiden förlängs därmed till fem år istället för två. Preskriptionstiden räknas vid olaga intrång från dagen för intrånget. (se 35 kap 4 § Brottsbalken) Med vänliga hälsningar, Linda