Pojk- och flickväns skyldighet att vittna

2009-11-25 i Vittna
FRÅGA |Vad gäller för att räknas som närstående för att slippa vittna i ett skadegörelsefall? Räcker det med att man är pojk-/flickvän sedan flera år tillbaka, men ej sambo eller gifta?
Linus Jonson |Att vittna i en rättegång är en allmän medborgerlig skyldighet. Vissa personkategorier är emellertid obehöriga att vittna över huvud taget (t.ex. den tilltalade och målsäganden). Andra har en s.k. inskränkt vittnesplikt - de behöver inte vittna om de inte vill. Hit hör närstående till part, vilket i brottmål innebär närstående till den tilltalade (RB 36:3, som du kan läsa https://lagen.nu/1942:740#K36P3S1). Om dessa personer väljer att låta sig höras som vittnen, får de inte avlägga ed och hörs således inte under straffansvar (RB 36:13 2 st. jfr. BrB 15:1 om brottet mened https://lagen.nu/1962:700#K15P1S1). Vilka personer tillhör då kretsen av "närstående"? Av lagtexten framgår att de som uttryckligen är undantagna från vittnesplikten är make/maka (även f.d.), barn, barnbarn, föräldrar, farföräldrar, syskon och svåger/svägerska. Men även de som "på liknande sätt är parten närstående" skall omfattas. Hit räknas sambo och f.d. sambo. Vad gäller pojk- eller flickvän är läget emellertid inte lika klart.Högsta domstolen har i ett relativt nytt beslut (se http://www.domstol.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2007/2007-11-23%20B%203773-07%20Beslut.pdf) fastställt att med sambo "måste numera jämställas situationer då två personer utan att vara sambor lever eller har levt i en fast parrelation med en praktisk och känslomässig bindning av inte obetydlig varaktighet". Förlovade som växlat ringar eller på annat sätt utåt iakttagbart sätt manifesterat överenskommelsen att ingå äktenskap, skall räknas hit. Även personer som har eller väntar barn tillsammans skall omfattas. Din fråga rör pojk- eller flickvän, som har ett förhållande med den tilltalade sedan flera år tillbaka. En sådan person skulle alltså eventuellt kunna anses som "närstående" och därför inte vara skyldig att vittna mot sin pojk- eller flickvän. Rättsläget är emellertid inte klart nog för att ge något definitivt svar. Med vänliga hälsningar

Bevittning

2009-10-19 i Vittna
FRÅGA |Hej! Har en fullmakt för mig som ska bevittnas, den är utlänsk och ska gälla vid en försäljning av en lägenhet som jag äger utomlands, en advokat ska göra köpet åt mig och behöver då fullmakten. Det står att jag ska gå till Notariatet och få min namnteckning bevittnad, vi har ingen sån instans vad jag vet, så vad är det som gäller, kan ngn som känner mig bevittna? eller vart ska jag vända mig?Hoppas på snabbt svar...Tack på förhand!
Maria Holme |Hej,Utomlands är det vanligt att det krävs en slags officiell bevittning. För att få sådan ska man i Sverige gå till Notarius Publicus. Sådana finns i många städer och förordnas av Länsstyrelsen. Enklaste sättet att få tag i Notarius Publicus i din närhet är att söka på Internet eller fråga på Länsstyrelsen.Med vänliga hälsningar

Räknas det som mened?

2009-12-28 i Vittna
FRÅGA |En vän har anmält sin sambo för grov kvinnofridskränkning. Då ett bråk inträffade hemma hos mig och min familj så ringde en polis och ville att jag skulle omma och berätta om den händelsen, och vad jag hade sett och hört. Händelsen inträffade för ett år sedan så jag hade svårt att komma i håg allting. När jag kom hem från polisen kom jag på saker som jag glömmt bort att säga. tex att hon ( min vän) senare berättat att hennes sambo tog strypgrepp på henne innan vi kom ut och upptäckte att dom bråkade och sen några mer saker Jag vet inte hur mycket betydelse dom har för utrdeningen´. .Men kan jag ringa upp till polisen och berätta det här eller räknas det som mened, eller kommer min upplevelser av händelsen bli mindre trovärdiga om jag ringer och tilläger detta?
Frida Henkow |Hej!Jag tycker absolut att du ska ringa polisen och berätta vad du har kommit på. Det kan inte bli fråga om mened. För mened krävs att man har uppsåt, dvs att man har för avsikt att ljuga eller undanhålla information. Mened finns i Brottsbalkens 15 kap. 1 §, se mer https://lagen.nu/1962:700.Det är möjligt att dina uppgifter skulle ha framstått som mer trovärdiga om du kommit på de direkt, men låt polisen själva ta ställning till det. Det är inte helt ovanligt att man kommer på fler detaljer efter hand när det handlar om en händelse som hände för länge sedan. Hoppas det var till din hjälp! Mvh

Närståendes vittnesplikt i brottmål.

2009-11-12 i Vittna
FRÅGA |Under en konflikt med min 14 årige son, gav jag honom en lätt dask över kinden. Blev anmäld till soc av sonens kompis mamma. Detta hände för över fyra månader sedan. Hela familjen har sedan dess varit på flera samtal hos soc angående 14 åringens jobbiga tonårsrevolt. Som resulterat i ett halvt års, ständig oro. Vi som föräldrar är otroligt pressade över situationen. Sonen vill inte ha med soc att göra överhuvudtaget. Nu har en chef på soc bestämt att jag ska polisanmälas för misshandel. Kan polisen tvinga vår son att vittna mot mig. Då vi egentligen lagt hela händelsen bakom oss och försöker att se framåt.
Anna Eriksson |Hej,I Sverige råder en allmän vittnesplikt, vilken stadgas i 36 kap. 6§ RB, https://lagen.nu/1942:740#K36P5S1. Det innebär således att person som kallas att vittna är tvungen att avlägga ett vittnesmål. Rätten kan, enligt 36 kap. 4§ RB https://lagen.nu/1942:740#K36P4S1, befria en person under 15 år från sin vittnesplikt om det med hänsyn till omständigheterna kan skada den unge att vittna. Som ovan nämnts råder alltså vittnesplikt men enligt 36 kap. 3§ RB https://lagen.nu/1942:740#K36P3S1 kan man inte tvinga en närstående till den tilltalande att vittna, mot deras vilja. De får således vittna, men det är inget tvång. Väljer personen att vittna sker det ej under ed, se 36 kap. 13§ RB https://lagen.nu/1942:740#K36P13S1.Din son är alltså inte skyldig att vittna mot dig som fader, mot sin egen vilja. Med vänliga hälsningar