Köra EU-moped med indraget körkort?

2006-05-16 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Skulle höra med er om man kan få något slags intyg om att jag har ett körkort fast det ligger liggande hos polisen....Fick mitt kort indraget i 12månader får tillbaka det tidigast i år den 21dec & skulle vilja köra eu-moped iallafall om det är möjligt... Har pratat med en advokat om de hela & det har visst varit så men han va inte riktigt säker om det va så nu att man kunde få ett intyg..Tycker helt teoretiskt så skulle man kunna få ett utan att man måste gå igen trafikregler & allt för det har man ju redan gjort en gång & på så sätt skulle de ju kunna va sant de advokaten sa..Vänligen besvara den här frågan...Mvh
Daniel Svensson |Hej Torbjörn,Moped klass I får köras endast av den som har körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass I (4§ körkortslagen, se http://lagen.nu/1998:488). I och med ditt körkort är indraget har du för närvarande ingen behörighet att köra moped klass I så något intyg hjälper inte där. Det du kan göra är att ta ett förarbevis för moped, något som är möjligt trots ditt indragna körkort. Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra när någon tagit min parkeringsplats?

2005-11-11 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag har en hyrd parkering som ganska ofta ´tas´ av någon annan person/ fordon, olika gång för gång. Hyresvärden har ingen hjälp att ge så jag undrar förstås vad jag kan/ får göra för att få bort den som står där och kunna parkera. MVH, Niklas P.
Sofie Olofsson |Ring till Vägverkets kundtjänst för fordon och be dem kolla vem som äger bilen och kontakta därefter denne. Kontaktuppgifter till Vägverket finner du http://www.vv.se/templates/page3____4478.aspx .

Körriktningsvisare i rondell

2005-11-16 i Trafik och körkort
FRÅGA |Var någonstans i lagtexten står det att man skall visa körriktningsvisare när man kör rakt fram i en cirkulationsplats?
Sofie Olofsson |Det finns inget krav på att visa körriktningsvisare när man kör in i en cirkulationsplats. Däremot ska man alltid visa körriktningsvisare när man byter fil inne i en rondell och när man ska köra ut från en rondell. Detta följer av vanliga körfältsbytesregler, se 65 § trafikförordningen ( http://lagen.nu/1998:1276 ).

Stopplikt utan heldragen linje?

2005-10-18 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag körde ut på en väg som Vägverket ansvarar för. Skylten "Lämna företräde" hade ganska nyligen bytts ut till "Stoppskylt" men den taggade linjen i vägbanan som markerar företräde hade inte ersatts med en heldragen vit stopplinje. Om jag hade kört ut och orsakat en olycka, hade det varit en förmildrande omständighet att den heldragna stopplinjen saknades?
Sofie Olofsson |Det hade inte varit en förmildrande omständighet, om det bara var den heldragna linjen som saknades. Det är alltså stoppskylten som gäller i ett sådant fall. Vid en eventuell kollision är den som passerar stopplikten utan att stanna helt vållande till olyckan.

Får man tillfälligt sätta in baksäte i lastbil?

2005-12-04 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej om man registrerar om en personbil till lastbil får man tillfälligtvis sätta i baksäte och skjutsa folk där, om man inte får det och gör det ändå vad är det för böter på det?
Sara Forslund |Hej, om du registrerar om en personbil till lastbil måste du göra vissa justeringar på bilen som att till exempel ta ut baksätet och installera ett lastgaller. Efter att du gjort dessa justeringar kontrollerar bilprovningen bilen och bilen blir därefter registrerad för två personer, föraren och en passagerare. Du får då inte skjutsa fler personer än så i bilen, precis som att du inte får åka fler än fem i en vanlig personbil. Gör du det ändå kan du få böter. För mer information om detta se www.bilprovningen.se. Hoppas detta gav svar på din fråga, mvh,

Linjetrafiktillstånd

2005-12-02 i Trafik och körkort
FRÅGA |Kan jag få tillstånd att bedriva linjetrafik om jag kör ett företags personal mellan punkt a till b 4ggr om dagen mot en fast fakturerad summa per gång.
Oscar Björkman |Det är ytterst tveksamtom du kan få tillstånd att bedriva linjetrafik. Yrkestrafiklagen omfattar endast sådana persontrasporter som ställs till allmänhetens förfogande eftersom du endast kör företagets personal, som är en sluten krets kan det inte anses att, blir troligtvis inte yrkestrafiklagen tillämplig (se http://lagen.nu/1988:263#P1). Linjetrafik förutsätter enligt 2 § samma lag (se http://lagen.nu/1988:263#P2) att ersättningen bestäms för varje person för sig.

Krävs tillstånd för att bedriva linjetrafik?

2005-12-01 i Trafik och körkort
FRÅGA |Får man utan speciella tillstånd köra linjetrafik i en kommun? Om tillstånd krävs, vem/vilka beviljar?
Sofie Olofsson |För att bedriva yrkesmässig linjetrafik i en kommun krävs trafiktillstånd. Frågor om trafiktillstånd prövas enligt 2 § yrkestrafiklagen (1998:490):1. om sökanden eller innehavaren är en fysisk person, av länsstyrelsen i det län där personen är folkbokförd,2. om sökanden eller innehavaren är en juridisk person, varmed avses även offentligrättsliga juridiska personer såsom staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett landsting, av länsstyrelsen i det län där företagets eller verksamhetens ledning finns.Om sökanden eller innehavaren är en fysisk person som inte är folkbokförd i Sverige eller en juridisk person vars ledning finns utanför Sverige, prövas frågor om trafiktillstånd av Länsstyrelsen i Stockholms län. Om man vill bedriva linjetrafik som berör flera län prövas frågor om trafiktillstånd av Vägverket. Yrkestrafiklagen hittar du http://lagen.nu/1998:490 .