Kan en dörrvakt neka framtida inträde till en klubb?

2012-03-09 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Jag undrar om en dörrvakt på en restaurang/bar har rätt att neka en framtida inträde på följande grunder; Jag gick ifrån baren ifråga en stund för att senare komma tillbaka och träffa mitt sällskap igen. Då jag kom tillbaka 02.35 nekades jag inträde för att de stängde insläppet kl 02.30. Efter en stund fick jag trots allt gå in och hämta mina vänner. Väl inne fastnade jag i en diskussion och slog mig ner en stund vid vårt bord. En halvtimme senare då vi gick menade vakten att han aldrig mer skulle släppa in mig. Varken där eller på något annat ställe då han stod i dörren oavsett om det var konsert som kräver förköp eller bara för att ta en öl och umgås. Han höll med om att jag aldrig någonsin varit för full eller otrevlig på något vis men anledningen till att aldrig mer släppa in mig var att jag betett mig illa genom att slå mig ner en stund. Är det ens gilltliga grunder till att neka mig inträde hädanefter på stället jag var på den kvällen? Tacksam för svar!
Stefan Fagerbring |Hej! Till att börja med är det viktigt att göra skillnad på om dörrvakten endast var en Entrévärd eller om han var en Ordningsvakt. Det torde dock vara ovanligt att en ordningsvakt står som dörrvakt vid en klubb. Det är viktigt att göra en skillnad mellan dem därför att en entrévärds arbetsuppgift är att se till att klubbägarens krav på gästerna uppfylls, t.ex. en viss åldersgrupp eller dresscode. En entrévärd får alltså, så länge det inte utgör en olaglig diskriminering, välja vilka han vill släppa in på en klubb. Om han istället skulle vara en ordningsvakt som har förordnats av polismyndigheten och har en bricka på sig där det står "Ordningsvakt", så måste han ha stöd i lag för sitt handlande, med andra ord får han inte neka en person tillträde till en klubb utan att ha stöd i lag för det. Detta är en anledning till att ordningsvakter sällan står som dörrvakter. Om han är ordningsvakt så kan han inte neka tillträde på denna grund. Det du torde kunna göra i det här fallet om han är entrévärd, är då att försöka komma i kontakt med ägaren till klubben och berätta vad som har hänt och därigenom försöka reda ut situationen. Jag hoppas att du finner mitt svar någorlunda klargörande och jag hoppas att det löser sig!

Uppvisande av väska i butik

2011-03-02 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej! Idag var jag på ICA Maxi och handlade. Väl framme vid kassan bad kassörskan mig om lov att få titta i min väska som jag hade med mig. Har de rätt att göra det, d.v.s. har jag rätt att neka dem? Om det i stället hade varit fråga om en ordningsvakt, hade jag då haft rätt att neka denne? Med vänlig hälsning
Mathias Gunnervald |Hej, Du har ingen som helst skyldighet att visa upp innehållet i väskan om du blir tillfrågad, vare sig för butiks- eller vaktpersonal. Du har inte heller någon skyldighet att stanna kvar för att invänta polis, och de kan inte tvinga dig till detta. Om polis kommer krävs att du är skäligen misstänkt för brott för att polisen skall ha rätt att kroppsvisitera dig(titta i någons stängda väska är en form av kroppsvisitation). Det har dock godtagits att polisen kroppsvisiterat en person, när enda grunden för misstanke varit att personen hade vägrat öppna väskan först för varuhuspersonal, och sedan för polis. Polisen har alltså med andra ord rätt att titta i din väska. Bestämmelser om kroppsvisitation finns i rättegångsbalkens 28 kapitel (http://www.lagen.nu/1942:740). Vänligen,

beslag av privat egendom

2009-10-28 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej.Min sambo hade ett par gamla handbojor fästa på sin jacka som prydnad. Vi mötte en ordningsvakt som med nyckel försökte öppna låset men märkte att de var sönderrostade. Vakten påstod att det krävs utbildning för att få bära handbojor och beslagtog dem därefter.Nu undrar jag så klart ifall en ordningsvakt har befogenhet att beslagta saker på detta vis och om det verkligen är olagligt för en privatperson att ha handbojor som prydnad på jackan. Hade varit mycket tacksam för svar.
Niklas Karlsson |Hej,Ordningsvakter har inte lika stora befogenheter som poliser, men ändå större befogenheter än gemene man vid vissa tillfällen, se bl.a. http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Ordningsvaktvaktare/Ordningsvakter/Befogenheter/ & Polislagen 10 § https://lagen.nu/1984:387#P29 13 § https://lagen.nu/1984:387#P13. Enligt 8 § lagen om ordningsvakter se https://lagen.nu/1980:578#P8 har ordningsvakter vissa ”etikettregler” att iaktta. Dessa kan vara intressanta att hålla i minnet.Angående handbojorna på jackan kan jag inte hitta något lagstöd för att det skulle vara direkt olagligt att ha dom där. Men som allt annat beror det ju lite på. Vad som är lagligt i en situation kan vara olagligt i en annan. Utan att känna till omständigheterna i det aktuella fallet tycker jag som utgångspunkt att ett beslag av ett par handbojor som någon bär såsom en accessoar till sin jacka låter tvivelaktigt och oproportionerligt, alldeles oberoende av vem som gjort det. Därmed inte sagt att det skulle vara uteslutet, under vissa situationer och förutsättningar skulle det kunna vara motiverat, jag återkommer till det.Enligt rättegångsbalkens 27 kapitel se https://lagen.nu/1942:740#K27 får saker ibland tas i beslag. Enl. 4 § 27 kap ska isåfall ett sådant beslag anmälas till åklagare som prövar om beslaget ska bestå. Enl. 6 § 27 kap kan du begära prövning av beslaget hos Tingsrätten.Enligt 36 kap 3 § 1 punkten Brottsbalken se https://lagen.nu/1962:700#K36P3 får saker som kan komma till brottslig användning förklaras förverkade, enligt doktrinen ska föremålen ha en utpräglad karaktär av brottsverktyg. En samling föremål skulle kunna ha de även om de enskilda föremålen i sig inte skulle ha det. Se Nordenfeldt m. fl i Karnov 2007/08 s. 2602 not 1403. Kan ett par handbojor ha en sådan karaktär? Det är inte uteslutet men torde inte heller vara fallet per automatik.

Tid innan parkeringsböter

2008-06-05 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hur länge måste en parkeringsvakt vänta innan han/hon får skriva en p-bot? Finns det några regler om det? Hälsningar Eva H
Gustaf Lidegran |Hej!Det finns inga regler om hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift utfärdas, så kallade p-böter. I princip behöver inte parkeringsvakten vänta med att skriva en p-bot då det inte finns någon viss tid som ett fordon får vara uppställt i strid med skyltade villkor. Av praktiska skäl är rutinerna för parkeringsvakterna ändå att för det mesta vänta några minuter innan några p-böter skrivs. Anledningen till detta är att ett fordon naturligtvis inte är felparkerat under den tiden det tar att köpa biljett. Det är också tillåtet att stanna för lastning trots parkeringsförbud. På ett parkeringsförbud måste parkeringsvakten därför förvissa sig om att ingen lastning pågår. På avgiftsbelagda parkeringar och parkeringsförbud brukar det därför finnas rutiner att vänta mellan fem och tio minuter innan p-boten skrivs. Det är dock värt att notera att ett fordon är parkerat trots att föraren väntar i bilen.På platser med stannandeförbud eller platser där stannande bara är tillåtet för av och påstigning väntas i regel ingen tid innan en p-bot utfärdas. Handikapplatser, övergångsställen, bussfiler och liknande platser ska alltså vara helt fredade även från korta ärenden.Vänliga hälsningar

Ordningsvakt - handfängsel

2011-04-18 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga gällande ordningsvakter och fängsel. När en OV satt på fängsel, får han då också ta av dem om personen lugnat ner sig, eller är det endast förman (polis) som får ta av handfängsel? Tacksam för svar Mvh
Natalie Lindqvist |Hej! Det finns ingen specifik regel i lagstiftningen som reglerar huruvida en ordningsvakt får ta av handfängsel eller inte. Det finns föreskrifter under ordningsvaktsutbildningen om att en ordningsvakt skall ta av handfängslet då den gripne lugnat ner sig. Svaret på Er fråga är således att en ordningsman får lov att ta av handfängsel om den gripne lugnat ner sig och inte utgör fara. Med vänlig hälsning

Biljettkontrollants befogenheter

2010-07-30 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga som gäller biljettkontrollanters agerande, rättigheter och skyldigheter. Direkt i samband med att jag klev på spårvagnen skickade jag en sms-biljett och när jag läst och sparat den i inkorgen la jag tillbaka mobilen i väskan. När jag just gått av på följande hållplats och var precis utanför vagnen kom en kontrollant och föste upp mig på vagnen igen och bad mig uppvisa färdbevis. Vagnen åker vidare och jag missar min hållplats. Något förvånad öppnar jag min väska, tar fram mobilen och visar min sms-biljett som låg läst och sparad i inkorgen. Trots detta skriver kontrollanten ut en bot, då han påstår att jag skulle ha skickat biljetten precis när biljettkontrollen utlystes, vilket är osanning. Väl utanför vagnen, på hållplatsen ber kontrollanten mig sedan att först att skriva under att "Jag åtager mig att inom tre veckor från idag betala 1200 kr i tilläggsavgift", något jag inte godkände och därmed inte heller skrev under. Då ber han mig istället om ID-kort och jag visar upp mitt körkort. Till historien hör även att personen som stod precis framför mig i dörren på väg att kliva av inte hade giltig biljett, utan sprang ifrån platsen efter att ha knuffat bort samma kontrollant som sedan gick på mig, något som känns som en bidragande orsak till varför kontrollanten utan rättslig grund gav sig på mig. I bakgrunden för stämningsansökan står att "Enligt Västtrafiks resevillkor skall resenären ha giltigt färdbevis under hela resan och vid kontroll visa upp biljetten. Eftersom svaranden saknade en giltig biljett för sin resa noterade hon för en tilläggsavgift enligt lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik." Detta är också helt felaktigt, då jag kunde visa upp en giltigt färdbevis vid förfrågan. Det finns även felaktigheter vad gäller tidpunkten för biljettkontrollen, då jag skickade mitt sms 20:08:32 och mottog det 20:08:37, och de påstår att kontrollen skulle ha utförts 20:07. Detta är fysiskt omöjligt då sms:et låg sparat i mobilen. Kontrollanten har även kryssat i att jag skulle ha suttit ned när kontrollen utlystes, samt att jag hade ett “ogiltigt kupongkort“, vilket även det är helt felaktigt. Västtrafik trycker på att sms-biljetten måste skickas samt mottagas innan man går på vagnen, instruktioner som saknas på majoriteten av hållplatserna. Detta var också för mig okänt, då jag var nyss hemkommen efter att ha bott utomlands. Då jag bestridit deras krav på betalning samt sanningshalt i deras utsagor har Västtrafik nu valt att föra ärendet vidare till Göteborgs Tingsrätt. Eftersom jag fortfarande anser att deras förfarande är felaktigt på flera punkter och känner mig mycket orättvist behandlad, skulle det för mig vara oerhört värdefullt att få Er hjälp. Mina frågor är nu följande: 1) Har kontrollanten rätt att fösa på mig på vagnen igen efter det att jag klivit av? 2) Är jag skyldig att visa kontrollanten legitimation? 3) Kan man på något sätt trycka på att kontrollantens agerande gentemot mig känns som en “hämnd” för att personen framför mig som uppenbarligen saknade giltigt färdbevis smet från platsen? 4)Vilka av ovanstående felaktigheter skulle Ni välja att lyfta fram och i så fall på vilket sätt? 5) Finns det något ytterligare jag skall/kan åberopa för att få en rättvis behandling? Jag har även läst Ert svar http://lawline.se/answers/5498 vad gäller Kontrollanters befogenheter i kollektivtrafik och undrar vilka delar av det som går att applicera på mitt ärende. Stort tack på förhand, Louise Kruuse af Verchou
|Detta kan du tänka på om frågan tas upp av Tingsrätten: Svaret du har läst på Lawline går till stor del att applicera på din fråga om vilka befogenheter biljettkontrollpersonal har i allmänhet. Av det får du bland annat svaret om skyldighet att visa legitimation. I detta fallet är det dock inte något som i sig utgör ett felaktigt handlande av kontrollanten, denne får fråga om legitimation men kan inte tvinga dig att visa den. Biljettkontrollanter har absolut inte befogenhet att "fösa på dig" på spårvagnen efter det att du har klivit av, så denne skulle du kunna anmäla för olaga frihetsberövande, BrB 4:2. Rätten till rörelsefrihet är en grundlagsskyddad rättighet som bara får inskränkas i lag. Någon lag som ger kontrollanten befogenhet att med någon form av våld eller handgriplighet föra på dig på vagnen igen finns inte. Se till att du sparar din biljett för att kunna bevisa att du har betalat din resa och visat upp din biljett på ett korrekt sätt. I övrigt kan du redogöra för händelseförloppet som du har gjort här. Har du någon du kan kontakta som har varit vittne till händelseförloppet och kan styrka att din berättelse är sann så är det att rekommendera ur bevishänseende. Lycka till, Med vänlig hälsning,

Rätt för vakter att vägra besökare inträde på lokal

2009-08-24 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej!Jag har ett talfel, vilket gör att jag sluddrar, och dessutom har jag dåligt balanssinne, vilket gör att jag går vingligt. Jag har vid ett flertal tillfällen blivit avhyst från diverse uteställen då personalen trott jag varit berusad. Detta trots att jag ubte druckit. Finns det något sätt jag kan försvara mig, eller förhindra att detta sker? Har svårt att se en lösning då närvarande ordningsvakt inte ens har rätt att göra alkotest.
Dennis Carlsson |Hej!Ditt problem löses inte genom några lagar tyvärr då vakten utanför klubben har rätt att vägra dig inträde om han tror att du är berusad. På samma sätt får denne även avvisa dig väl inne i klubben av samma anledning. Åtgärder du skulle kunna vidta är att visa upp ett ”sjukintyg” från en läkare eller helt enkelt tala med vakterna under dagen eller tidigt på kvällen så att de är medvetna om ditt förhållande.Mvh

Kontrollanters befogenheter i kollektivtrafik

2008-02-17 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Har en busskontrollant/spårvagnskontrollant rätt att kräva en passagerare på legitimation under några som helst omständigheter?
Gabriel Westin |Busskontrollanter har inte någon rätt att avkräva passagerare på legitimation. Denna rätt har endast polisen eller viss annan personal med särskilt bemyndigande. Däremot kan busskontrollanten ha en rätt att hålla dig kvar på platsen i väntan på polisen. Detta beror på att tjuvåkning faller under brottet bedrägligt beteende i BrB 9kap 2§ 2st vilket har fängelse i straffskalan. Eftersom fängelse finns i straffskalan har kontrollanten en rätt till envarsgripande enligt RB 24kap 7§ 2st, se http://lagen.nu/1942:740#K24 .Vad man däremot bör ha i minnet är att kontrollanten måste ta dig på bar gärning för att ha en rätt till envarsgripande. Således måste kontrollanten ha följt efter dig, sett dig gå på färdmedlet och sedan observerat att du inte betalat. Det är inget brott att råka tappa bort sin biljett eller att vägra att visa upp den. Därför finns det en lag som reglerar rätten för kontrollanterna att ta ut en tilläggsavgift om man inte kan uppvisa giltig biljett vid kontroll samt vilka befogenheter de har i detta avseende. Denna lag heter lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, se http://lagen.nu/1977:67 . I denna lag stadgas inga krav att uppge namn, personnummer eller att uppvisa någon som helst legitimation för kontrollanterna, det enda kontrollanterna har befogenhet att göra är att avlägsna dig om du vägrar betala, vilket följer av lagens 5§.Om färden i fråga rör tunnelbana så bör man även beakta ordningslagens 4 kap 6 § 4 p som stadgar att det är förbjudet att begagna sig tillträde innanför spärrarna utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis, se http://lagen.nu/1993:1617#K4 . Påföljden för detta är enligt 10§ pennigböter, alltså finns ingen rätt till envarsgripande i detta fall. Däremot finns enligt 9§ en rätt för polisman och ordningsvakt att avvisa eller avlägsna dig.Sammanfattningsvis har kontrollanterna ingen rätt att hålla kvar dig eller avkräva dig på legitimation om de inte tagit dig på bar gärning, vilket de troligen inte har. Det du bör göra är således att säga att du har tappat din biljett, Därefter säger du tydligt att du ämnar att lämna bussen/tunnelbanan/spårvagnen omedelbart just eftersom du råkat tappa biljetten. När du försöker göra detta tillämpar troligen kontrollanterna sitt välkända beteende som består i att ställa sig runt dig och försöka blockera utgången. Tillgrip absolut inget våld mot dem. Var bara lugn och vänlig och förklara att du ämnar lämna bussen och sedan går du helt enkelt av. De har, oavsett vad de säger, ingen som helst rätt att med våld hålla dig kvar på platsen. Om de med våld håller kvar dig kan du sedan anmäla dem för misshandel alternativt olaga frihetsberövande.Med vänlig hälsning,