Frivillig grupplivförsäkring med reservationsanslutning

2009-12-03 i Försäkringskassan
FRÅGA |Det företag jag arbetar på har en grupplivförsökring som man kan ansluta sig till. Då företaget upptäckt att de anställda, enligt dem, har ett dåligt skydd har man nu tecknat samtliga anställda i denna grupplivförsäkring. Försäkring är nu gällande, dock gratis 3 månader, och om man inte vill ha den krävs det att man innan ett visst datum, brevledes, tacka nej till erbjudande. Om inte detta sker fortsätter försäkringen löpa och premie dras från lönen. Faller detta under negativ avtalsbildning eller äger arbetsgivaren rätt att teckna försäkring för mig, inkl gratiserbjudande, som sedan övergår till en försäkring som kostar?
Erik Osmark |Hej,Detta sätt att bli ansluten till ett försäkringsavtal kallas för en reservationsanslutning och är en i lag accepterad konstruktion (se Försäkringsavtalslagen 19 kap. 1 § 2 st. - https://lagen.nu/2005:104#K19P1S2 ). Som du mycket riktigt skriver så måste du säga till för att inte bli bunden. Detta tillvägagångssätt är tillåtet men det ligger stor plikt på försäkringsbolaget att informera om möjligheten att utan vidare säga upp försäkringen (se Försäkringsavtalslagen 19 kap. 12 § 1 st. - https://lagen.nu/2005:104#K19P12S1 ).Med andra ord så är det fullt tillåtet för en arbetsgivare att teckna en försäkring som denna.Med vänlig hälsning

Överklagande av försäkringsbeslut

2007-10-02 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hur överklagar man ett beslut av ett försäkringsbolag som säger att man inte får utbetalt något för bilen när den blivit stulen och eldad i? Bolaget påstår att den är nyckelkörd och att det är jag som skall bevisa att det inte är så.
Markus Olsson |Hej!I den situation du befinner dig finns det lite olika alternativ. Om du inte redan har gjort det, är det en bra start att återigen kontakta ditt försäkringsbolag och begära en omprövning av beslutet. Vissa bolag har en egen skadeprövningsnämnd eller kundombudsman. På alla försäkringsbolag finns det rutiner för klagomålshantering.Ett annat alternativ är att kontakt konsumentvägledaren i din kommun. Genom denne kan du få tips och råd om hur du lämpligen kan gå vidare med ditt ärende.Vidare kan du vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Nämnden prövar kostnadsfritt vissa tvister som rör privatförsäkringar och föreslår hur tvisten bör lösas. Nämnden prövar dock inte vållandefrågor vid trafikolyckor. ARN gör heller inga medicinska bedömningar när det gäller sjuk- och olycksfallsförsäkringar.En anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att försäkringsbolaget fattat sitt slutgiltiga beslut (tidsgräns). Nämndens försäkringsavdelning prövar inte tvister i ärenden där värdet av vad som yrkas understiger 2 000 kr (värdegräns). Ytterligare ett alternativ är att du vänder dig till en advokat eller annan juridisk expertis som kan föra din talan mot försäkringsboalget. Med vänlig hälsning

Överklagan av försäkringsbeslut

2006-07-24 i Försäkringskassan
FRÅGA |För drygt 2 år sedan fick min farfar diagnosen Alzheimers. Inte lång tid efter det fick han gå i förtidspension och för att sedan få sitt körkort indraget vid ett läkarbesök. Efter det fick han ett datum som han senaste skulle ha skickat in sitt körkort, och vid försening skulle polisen komma och hämta det. Tyvärr skickades inte körkortet iväg och polisen har heller inte kommit och hämtat det.I alla fall för en tid sedan letade min Farfar upp min Farmors bilnycklar i hennes byxor och begav sig ut med bilen. Han var då med i en bilolycka, då han kört in i en stillastående bil och orsakat allvarliga skador på båda fordonen, dock skadades inga personer. Inte nog med detta nu kommer inte min Farfar ihåg någonting gällande olyckan eller bilkörningen. Försäkringsbolaget vill inte ha någonting med saken att göra och lägger över allt på min farmor då de hävdar att hon borde ha gömt nycklarna bättre, vilket medför att hon då får betala 80 000 eller mer i reparationskostnader för bilarna.Min farfar har ju fått veta att han inte får köra bil av sin doktor men vem vet vad han tänkte på när han satte sig i bilen och körde iväg. Min farmor gör ju så klart så gott hon kan i och med allt men får ändå ta hela smällen själv. Vi är alla otroligt glada att inget hände men undrar ändå så klart om det finns något sätt att ta upp kampen med försäkringsbolaget och få hjälp med reparationskostnaderna.
Raol Mehta |Det är svårt att uttala sig utan att veta hur försäkringsvillkoren ser ut men jag kan försöka ge ett lite mer generellt svar. För att din farmor ska bli skadeståndsskyldig gentemot ägaren av den skadade bilen måste hennes agerande ha varit vårdslöst. Jag skulle inte säga att hon i detta fall varit vårdslös. Däremot kan din farfars agerande ha varit vårdslöst. Vad som talar emot att han skulle anses ha agerat vårdslöst är hans sjukdom, då vårdslöshetsbedömningen görs utifrån hans personliga förmåga att handla på det sätt som en hypotetisk ”idealperson” hade agerat. Viktigt är dock att hålla isär din farmors och farfars ansvar. Så det är möjligt att varken din farmor eller farfar är ersättningsskyldiga gentemot den andra bilägaren. Vad gäller försäkringsbolagets invändning om att din farmor borde ha gömt nycklarna bättre så tycker jag personligen att det låter lite långsökt. Det finns flera möjligheter att ta strid mot försäkringsbolaget. Många försäkringsbolag har en skadeprövningsnämnd eller kundombudsman som kan pröva ärenden. Om detta inte skulle fungera kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (se www.arn.se) vilket är kostnadsfritt eller till allmän domstol. Du kan även vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå för hjälp med t ex tolkningen av dina försäkringsvillkor, se www.konsumenternasforsakringsbyra.se. Lyckas till!

Bostadsbidrag

2008-11-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Om man hyr lägenhet i andra hand i minst ett år och söker bostadsbidrag måste man vara folkbokförd på den aktuella adressen. Hur blir det då om den man hyr av står folkbokförd på den adressen? Kan man kräva att att hyresvärden ändrar sin folkbokföring, annars kan man ju inte få bostadsbidrag enligt Försäkringskassan. Personen i fråga jobbar utomlands i minst ett år men vill stå kvar för att få tillgång till sjukvård. Kan peronen i fråga i så fall skriva sig hos sina föräldrar?
Miranda Berg |Kontakta försäkringskassan angående regler om bostadsbidrag. Jag ser för övrigt ingen anledning till att du inte kan vara folkbokförd på adressen i fråga samtidigt som ägaren till kontraktet är folkbokförd där.Mvh

Försenad förskringspremie

2007-02-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |Om jag glömt betala in min båtförsäkring i tid har försäkringsbolaget då rätt att utan vidare säga upp försäkringen och vad hade hänt om den blivit skadad då jag var ute och seglade med den och de hade sagt upp den utan min vetskap?
Joel Gustafsson |Vad som händer vid utebliven betalning av försäkringspremie stadgas i Försäkringsavtalslagen 5 kap, se http://lagen.nu/2005:104#K5 . En försäkringspremie för en ny försäkringsperiod behöver inte betalas förrän en månad efter det att försäkringsbolaget skickat en påminnelse. Om så inte sker kan försäkringsbolaget säga upp försäkringen men en sådan uppsägning får inte verkan förrän efter 14 dagar efter det att uppsägningen skickats iväg. Om försäkringstagaren betalar premien inom dessa 14 dagar så upphör inte försäkringen. (Uppsägningen måste innehålla ett meddelande om att betalningen kanske inom dessa 14 dagar)Om betalningen sker efter det att försäkringen upphört gäller detta som begäran om en ny försäkring från den dag betalning sker. Den omständigheten att man är bortrest och således inte mottagit något uppsägningsmeddelande är inte någon förmildrande omständighet. Endast oväntade händelser, såsom sjukdom eller utebliven lön kan medföra att man får längre tid på sig att betala.Vad som händer om båten blir skadad under resan är beroende av de olika nämnda tidsfristerna. Om du fortfarande kan betala utan att försäkringen upphör, antingen att det är inom den månaden efter att påminnelse skickats eller att det är inom de 14 dagarna efter uppsägningen, är båten försäkrad för den skada som uppkommit. Med vänlig hälsning