FrågaPROCESSRÄTTVittna26/11/2022

Vittnesplikt och fri bevisprövning

Hur kan man använda ett förhör som bevis i ett brottsmål när vittnet inte vittnar pga det är maka till den åtalade?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige råder vittnesplikt. Den som är kallad att vittna i en rättegång är skyldig att göra det(RB 36:7). Den som under ed förtiger sanningen kan även dömas för mened(BrB 15:1). Det finns dock, som du antyder i frågan, ingen skyldighet att yttra sig om en omständighet som skulle röja att en närstående (eller en själv) har förövat en brottslig gärning(RB 36:6). Att det inte råder ett tvång för en närstående att yttra sig innebär dock inte att det råder ett förbud mot att en närstående yttrar sig. I det fallet en närstående har yttrat sig och röjt en närståendes brottsliga gärning råder det fortfarande fri bevisprövning, vilket innebär att samtliga omständigheter kan beaktas av rätten för att ta ställning i skuldfrågan(RB 35:1). Ett antecknat förhör som hållits under förundersökningen kan således användas som underlag av rätten även om vittnet med stöd i RB 36:6 väljer att inte yttra sig kring sin närståendes skuld under själva huvudförhandlingen. Det blir sedan en fråga för rätten att ta ställning till bevisvärdet i förhöret som har hållits och styrkan i detta, beaktandes det faktumet att den närstående väljer att inte vittna under huvudförhandlingen.

Hälsning, 

Egil SellgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo