vittnesplikt för närstående

2020-11-13 i Vittna
FRÅGA
Hej! Hur mycket utomstående måste vittnen ha till misstänkta gärningsmannen eller målsägaren under rättegången för att det ska vara tillåtet? Dvs. kan de vittna ifall de är släkt med ena parten eller arbetskollegor som har nära band och känt varandra länge? Mvh.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad som gäller när vittnen är närstående till målsägande eller tilltalad i en rättegång.

Skyldighet att vittna

Utgångspunkten är parterna får åberopa vilken bevisning de vill, och att vittnen som åberopas har skyldighet att komma och vittna på kallelse (36 kap. 1§ rättegångsbalken). Kommer man inte riskerar man att få vite eller bli hämtad av polisen. Man ska även som utgångspunkt avlägga vittnesed, och om man som vittne ljuger eller undanhåller sanning under ett vittnesförhör i rättegång riskerar man också att bli dömd för mened (15 kap. 1§ brottsbalken).

Vissa undantag från vittnesskyldigheten

Dock behöver inte person som har misstänkts eller åtalats för medverkan till gärningen som åtalet gäller (36 kap. 1§ 2st rättegångsbalken). Man kan inte heller tvingas att uttala sig om något som kan avslöja egen eller närstående persons egen brottslighet (36 kap. 6§ rättegångsbalken). Det finns även begränsningar i vittnesplikten genom offentlighets- och sekretessbestämmelser vad avser viss typ av verksamhet och företagshemligheter och liknande. Huvudregeln är också att barn under 15 år inte får höras som vittnen om inte rätten anser att det är lämpligt (36 kap. 4§ rättegångsbalken).

Regler om släktskap

Den som är eller har varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag, syskon eller syskons respektive, eller på liknande sätt är närstående är ej skyldig att avlägga vittnesmål (36 kap. 3§ rättegångsbalken). Detta innebär att äkta makar och även sambos, men också barn, barnbarn, föräldrar, far-och morföräldrar, syskon och ingifta till alla dessa inte behöver vittna om de inte vill. De får vittna, men behöver inte. Om det gäller ett brottmål får inte eller närstående till den tilltalade avlägga vittnesed, vilket innebär att närstående till den tilltalad inte vittnar under straffansvar (36 kap. 13§ 3st. rättegångsbalken). Men närstående till målsägande ska avlägga ed och talar under straffansvar. Detta skydd för närstående finns för att inte ska onödiga konflikter inom familj och inte tvinga närstående att vittna mot släktingar.

Sammanfattningsvis

Det innebär att dessa släktingar som räknats upp ovan är inte skyldiga att vittna, men arbetskollegor undantas inte, utan måste vittna så länge man inte faller in under någon av undantagen ovan.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (200)
2021-04-25 Kan ett sekretessavtal brytas pga. vittnesplikt i domstol?
2021-03-06 socialtjänstens vittnesplikt
2021-01-17 Trovärdigheten hos ett vittne
2021-01-13 Är jag skyldig att vittna mot mitt syskon?

Alla besvarade frågor (92106)