Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång

2020-08-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vittnens roll i en brottsmåls-rättegång kan väl vara rätt så knepig ?Jag utgår ifrån att de enda personerna som talar under ed är vittnena.De talar alltså under straffansvar, vilket inte de andra gör.Dessutom om en rättegång hålls tre år efter händelsen, kan man minnas fel.De kan med andra ord både lägga till eller dra ifrån, det som står i förundersökningen.De kanske inte gör det med vett och vilja
SVAR

Hej!

Vittnen i brottsmål, som inte är närstående till den eller de tilltalade, avlägger en ed under rättegång. Vittneseden tar sig följande uttryck: "Jag .. lovar och försäkrar på heder och samvete att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra".

Kopplingen till brottet mened är direkt; den som uppsåtligen (1 kap. 2 § första stycket brottsbalken (1962:700), BrB) bryter mot något av löftena i eden begår mened 15 kap. 1 § första stycket BrB och kan dömas till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det väsentliga är att vittnen självklart kan ha en felaktig minnesbild rent objektivt, men som subjektivt framstår som korrekt för honom eller henne och framföra den inför rätten utan att själv bli straffad för det, trots att den är objektivt fel. Görs det istället uppsåtligen med ond avsikt aktualiseras mened.

Jag har för enkelhetens skull delat upp dina frågor i det nedanstående.

De talar alltså under straffansvar, vilket inte de andra gör?

- Ja, vittnen talar i huvudregel under straffansvar på grund av vittneseden.

Dessutom om en rättegång hålls tre år efter händelsen, kan man minnas fel?

- Om en rättegång hålls lång tid efter en händelse, kan vittnen minnas fel, ja. Det finns mängder av forskning kring människans minne strax efter och en tid efter händelseförlopp. Men att minnas fel och framlägga det så gott man ur minnet är inte detsamma som att medvetet ljuga inför domstolen. I Sverige har vi fri bevisprövning, alltså ska domstolen i slutändan bedöma vittnets tillförlitlighet vilket är allt annat än en exakt vetenskap.

De kan med andra ord både lägga till eller dra ifrån, det som står förundersökningen?

- Ja, men då kan endera åklagaren eller försvarssidan påpeka detta under den muntliga förhandlingen varpå vittnets tillförlighet kan ifrågasättas

De kanske inte gör det med vett och vilja

- Precis, likt jag påpekade tidigare krävs uppsåt, dvs. en medveten handling

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2536)
2021-01-20 Ångra Polisanmälan
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?

Alla besvarade frågor (88291)