FrågaARBETSRÄTT16/01/2020

Vilka typer av tjänster kan min arbetsgivare omplacera mig till?

Hej,

Kort summering av vad som har hänt.

Jag gick på föräldraledighet i mitten av oktober 2019, och skall återträda i tjänst per 20/1 2020.

I förra veckan kallades jag in på möte med VD (linjechef) och HR/CFO, i mötet meddelades att förtroendet för mig försvunnit. Jag hade redan pratat med mitt fackförbund och var väldigt passiv i mötet, men kontentan var att hitta en ny tjänst "oftast inte blir bra" och att "jag stannar hemma tre månader, och säger upp mig själv. För min egen skull".

Arbetsuppgifter enligt anställningsavtal:

Personalansvar för det operativa teamet som ansvarar för order-, fakturerings- och materialplaneringsprocesser.

Ansvar för daglig kontakt med lagerenheter samt att säkerställa att vi utvecklar våra samarbeten.

Ansvar för lageravstämning/inventering.

Ansvarig för att utveckla våra operativa processer och ständigt identifiera och implementera smartare sätt att jobba.

Medverka i affärskritiska projekt både med fokus på att optimera kostnader samt att utveckla våra egen förmåga.

Baserat på ovan så undrar jag nu vilken typ av tjänst som min arbetsgivare kan omplacera mig till som faller inom min arbetsskyldighet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är dessvärre inte möjligt att redogöra för exakt vilken typ av tjänst som din arbetsgivare kan omplacera dig till. Det jag kan göra är däremot att förklara i vilken mån din arbetsgivare har frihet att omplacera arbetstagare. Vid omplacering måste man dock först och främst skilja på omplaceringsrätten och omplaceringsskyldigheten.

Omplaceringsskyldigheten
Innan en arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare måste denne undersöka om det finns möjligheter till att först omplacera arbetstagaren (7 § 2 st LAS). Denna omplaceringsskyldighet tar dock inte hänsyn till vad som står skrivet i varken anställningsavtalet eller kollektivavtalet, men arbetstagaren måste ha de kvalifikationer som krävs för arbetet utan att behöva bli tvungen att vidareutbilda sig. Detta blir däremot aktuellt först när det annars finns saklig grund för uppsägning, med hänvisning till antingen arbetsbrist eller personliga skäl, men där arbetsgivaren innan uppsägning först måste försöka få arbetstagaren omplacerad.

Omplaceringsrätten
Den fria arbetsledningsrätten gör att arbetsgivare har rätt att omplacera arbetstagare till arbetsuppgifter som omfattas av arbetsskyldigheten. Arbetsskyldigheten omfattar i sin tur allt som ligger inom anställningens ram. För att bedöma vad som ligger inom anställningens ram ska man i första hand att kolla på anställningsavtalet samt eventuella kollektivavtal. Vid tolkning av vaga avtalsvillkor i fråga om kollektivavtalsbundna arbetstagare utgår man från att de har en skyldighet att utföra arbetsuppgifter som står inom ramen för sina yrkeskvalifikationer och som har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet. Omplaceringsrätten får dock inte stå i strid med lag och goda seder. Men i fråga om goda seder måste man komma ihåg att arbetsgivaren tillerkänns en arbetsledningsrätt, vilket innebär att intresset av att arbetsgivaren ska kunna leda verksamheten också är av vikt i sammanhanget. Ytterligare begränsningar utgörs av den så kallade bastubadarprincipen, där en omplacering som innebär så ingripande verkningar att det är jämförbart med en uppsägning kräver godtagbara skäl, men också om arbetsgivarens omplacering beror på att du utnyttjat laglig rätt till ledighet. Exempelvis föräldraledighet.

Slutsats
Eftersom jag inte har någon information om vilka typer av tjänster som existerar inom din arbetsgivares verksamhet är det också omöjligt för mig att förutse vilka typer av tjänster som du kan omplaceras till. Jag har utöver detta inte någon information om hur kollektivavtalet ser ut. Men utifrån din beskrivning av anställningsavtalet verkar det som att det innehåller en rätt så detaljerad redogörelse för vad dina arbetsuppgifter omfattar. Utgångspunkten för vilka tjänster du kan bli omplacerad till kommer därmed att utgå från den beskrivning av dina arbetsuppgifter som framkommer i ditt anställningsavtal samt eventuellt kollektivavtal. I det här fallet verkar det dessutom inte som att arbetsgivaren har skäl till uppsägning, vilket innebär att omplaceringsskyldigheten inte blir aktuell, utan frågan handlar snarare om arbetsgivarens omplaceringsrätt. Du bör därmed vända dig till ditt fackförbund, eftersom de har större inblick i dels arbetsgivarens verksamhet samt hur kollektivavtalen ser ut. Det är även av intresse att tillsammans med facket begrunda frågan om det i själva verket kan röra sig om att arbetsgivaren eventuellt gör detta pga du tagit ut föräldraledighet.

Du har betalat för ett efterföljande telefonsamtal. Jag kommer därför ringa till dig imorgon kl 12.00. Passar inte tiden får du gärna du höra av dig till pegah.fazli@lawline.se så vi kan komma överens om en annan tid. Du kan även höra av dig i det fall du har några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå!

Vänligen,

Pegah FazliRådgivare
Public question details image
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”