Vilka räknas som legala arvingar? Vilka ska kallas till bouppteckningen?

FRÅGA
Hej!Har en fråga som gäller min morbrors bouppteckning.Han gifte sig på äldre dagar, och vad jag vet adopterade han även sin frus son.Han hade inga egna barn.Hans syster lever. Hon har två barn. Vart och ett av barnen har sina familjer med sambo och barn.Min morbrors (och min mammas) föräldrar är döda sedan många år.Vilka räknas som legala arvingar till min morbror?Vilka ska kallas till bouppteckning?Behövs uppgifter om morbrors syster och morbrors syskonbarn till blanketten som Skatteverket ska ha, i form av namn, adress och personnummer?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om barnet har blivit adopterat, jämställs det med biologiskt barn, se 4 kap. 8 § Föräldrabalk (se här) och har således rätt att ärva enligt 2 kap. 1 § ÄB (se här). Barnet räknas alltså som legal arvinge. Enligt 3 kap. 1 § (se här) ärver dock make med fri förfoganderätt framför gemensamma barn, vilket barnet i detta fallet blir. Barnet har dock rätt till arv efter den först avlidne maken, då den efterlevande maken avlidit, så kallat efterarv, enligt 3 kap. 2 § ÄB (se här).

Om barnet inte är adopterat, ärver makan enligt 3 kap. 1 § ÄB (se här) med fri förfoganderätt, precis som ovan. Men vid efterlevande makens död skall den först avlidne makens del av boet enligt 3 kap. 2 § ÄB (se här) tillfalla de som har bästa arvsrätt, och finns inga bröstarvingar (dvs. barn, barnbarn etc), ärver föräldrar eller om föräldrarna är avlidna, syskon (eller om något syskon är avlidet, dennes barn, alltså syskonbarn), enligt 2 kap. 2 § ÄB (se här).

I 18 kap. 1 § Ärvdabalk (ÄB) (se här) anges att dödsbodelägare är make/sambo, arvingar och universella testamentstagare. Enligt 20 kap. 2 § ÄB (se här) ska samtliga delägare i dödsboet kallas till bouppteckning, även efterarvingar. Om barnet är adopterat ska således efterlevande make och barn kallas. Har barnet inte bilvit adopterat blir i detta fallet syskonet efterarvinge. Om något syskon är avlidet träder syskonets barn in genom istadarätt, enligt 2 kap. 2 § ÄB (se här), och då ska de kallas till bouppteckningen. Enligt 20 kap. 3 § ÄB (se här) ska namn och adress antecknas för de som ska kallas till förrättningen. Om barnet är adopterat ska således endast make och barn antecknas i bouppteckningen (makan som dödsbodelägare och barnet som efterarvinge) och syskon och syskonbarn ska inte antecknas. Men är barnet inte adopterat så träder i detta fallet syskonen in som efterarvingar och ska således antecknas i bouppteckningen. Syskonbarn antecknas om de trätt in i arvsrätten för att syskonet (deras förälder) är avliden.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Brännmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (835)
2020-08-03 Kan Kronofogden utmäta arv?
2020-07-31 tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo
2020-07-30 Arvsrätt mellan särbos
2020-07-23 Är en framtidsfullmakt och ett testamente giltigt om inte bevittningen skett korrekt?

Alla besvarade frågor (82573)