Vilka överväganden gör domstolen vid påföljdsval i brottmål?

2020-10-21 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag är gravid och min sambo har hamnat i psykisk ohälsa och missbruks problematik. Han sitter häktad för misshandel och olaga hot utfört med kniv i handen. I nuläget får vi inte ha kontakt med varandra. Han är 23 år, ej dömd sedan innan. Kan vi begära kontraktsvård då det är missbruk som utgör hans beteende. Detta har inte hänt innan. Han skulle behöva åka tillbaka till psyket då han är suicid. Men pga restriktioner får vi inte veta vart han befinner sig. Vad tror ni att straffet landar på? Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kontraktsvård är ett annat ord för påföljden skyddstillsyn, 28 kap. 1 § brottsbalken (BrB) som ofta förenas med böter, samhällstjänst eller fängelse (2-3 §§). Skyddstillsyn är en mildare påföljd än fängelse 30 kap. 1 § BrB. Din sambo med hjälp av offentlig försvarare kan åberopa stöd och argumentera för att i händelse av fällande dom, påföljden ska bestämmas till skyddstillsyn istället för t.ex. fängelse. Som skäl till skyddstillsyn istället för fängelse framhålls i lagtexten, som kan vara av intresse i detta fallet är om den tilltalade undergår behandling för missbruk, om missbruk i väsentlig grad har bidragit till att brottet har begåtts och den tilltalade är villig att gå igenom lämplig behandling, om den tilltalade samtycker till att skyddstillsynens förenas med samhällstjänst.

Att han sitter häktad talar å ena sidan för ett fängelsestraff vid fällande dom, då häktning främst tillgrips vid grövre brottslighet. Å andra sidan räknas häktningsdagarna vid en eventuell fängelsepåföljd av från straffet, dvs. antalet dagar kan jämnas med noll och därför redan anses ha suttit av sitt straff.

Vad straffet landar på, är dessvärre omöjligt att svara på. Ett ungefärligt straffvärde kan uppskattas med kunskap om samtliga relevanta fakta i målet, men i slutändan avgör domstolen den frågan. Misshandel är ett s.k artbrott, för vilket normalpåföljden ska fastställas till fängelse. Påföljden kan högst bestämmas till fängelse i två år, 3 kap. 5 § BrB. Olaga hot 4 kap. 5 §, böter eller fängelse i högst ett år. Brott mot knivlagen 4 § böter eller fängelse i högst sex månader, om brottet är grovt, fängelse i högst ett år.

Om han fälls för samtliga eller flera brott, ska rätten döma till en gemensam påföljd för brotten 30 kap. 3 § BrB. Rätten ska särskilt beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, och en sådan omständighet är bland annat att han är tidigare ostraffad, 30 kap. 4 § BrB.

Lider han av en allvarlig psykisk störning ska i första hand en annan påföljd än fängelse väljas 30 kap. 6 § BrB.

Hans ålder överstiger 21 år varför någon s.k straffrabatt inte utgår 30 kap. 5 § BrB.

Sammantaget finns det alltså en rad faktorer att ta hänsyn till. Hur bedömningen utfaller är som sagt upp till domstolen som i sin tur ofta följer rättspraxis, dvs. hur domstolar dömt i tidigare liknande mål och prejudikat (vägledande avgöranden från Högsta domstolen).

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1517)
2021-05-15 Vad för straff kan jag tänkas få för grovt olaga hot?
2021-05-13 Vad kan rätten ge för påföljd för olaga hot och skadegörelse?
2021-05-11 Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning

Alla besvarade frågor (92283)