FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll20/04/2015

Vem ska stå för vad vid växelvis boende?

Hej,

Jag undrar vad som gäller över vem som ska stå för vilka kostnader när ett barn bor växelvis hos båda föräldrarna, i detta fallet går barnbidraget till mamman och pappan vill inte vara med och dela på kostnader för tex. försäkring till moped och innebandy läger. Mamman står för mobil, klädinköp såsom skor, träningskläder, vinterkläder, jackor mm. För mig känns det självklart att dela på kostnaderna för försäkringar och dylikt. När barnen bott på heltid hos någon av oss och underhåll betalats ut så har boende föräldern stått för i princip alla utgifter. Problemet är att pappan inte ens svarar när jag kontaktar honom och vill diskutera barnen, vi har varit separerade i snart 8 år...Vad gäller och finns det nåt jag kan göra?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst ska sägas att föräldrarna svarar för barnens underhåll till den dag barnen fyller 18 år (går barnet fortfarande i skolan gäller denna underhållsskyldighet under denna tid, dock längst till barnet fyller 21 år). Föräldern ska svara för underhåll åt barnen efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Först måste man definiera vad som anses vara växelvis boende. För att det ska räknas som detta ska barnet vara folkbokfört hos någon av föräldrarna. Barnet ska sedan bo lika mycket hos båda föräldrarna, exempelvis varannan vecka. Dock ska det nämnas att om barnet bor lite mer hos en av föräldrarna kan det ändå räknas som växelvis boende.

Huvudregeln vid växelvis boende är att ingen av föräldrarna ska betala underhåll. Underhållsskyldigheten fullgörs genom det växelvisa boendet. Utöver detta kan det ju dock tillkomma utgifter som inte följer av boendet. Man kan såklart göra en formell underhållsberäkning för att få fram respektive andel, men smidigast är (om ni har likartad ekonomi) att ni varje månad lägger ihop de särskilda kostnaderna som inte följer av boendet och sedan delar lika.

Värt att nämna i detta sammanhäng är att Högsta domstolen, november 2013 (NJA 2013 s. 955) kom med en dom som innebär att en förälder kan få betala underhåll vid växelvis boende. Högsta domstolen säger här att regeln i 7 kap 6 § föräldrabalken ska tillämpas i förhållande till den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre, om barnet inte får underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap 1 § föräldrabalken. Vad betyder då detta?

Idag är växelvis boende en allt mer vanlig boendeform och tills nu har det varit omöjligt för en förälder med sämre ekonomi att få underhåll från den andre vid växelvis boende. Barn har ju rätt till samma standard hos båda föräldrarna. Alltså ska den som har bättre ekonomi betala mer än den andra föräldern till barnen.

Enligt min mening, om er ekonomiska situation är likartad, ska ni dela på utgifter så som försäkring och andra större utgifter.

Då jag inte vet exakt hur er situation ser ut är det svårt för mig att ge ett exakt svar. Skulle det vara omöjligt att komma överens eller om du har fler frågor skulle jag rekommendera dig att vända dig till en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt och underhållsfrågor. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Emma RagnarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”