Vem får gå in i dödsboets bostad?

Min morbror har gått bort och hans fru lever.Morbror har två barn som båda är döda varav ett barn barn finns.De hade väldigt dålig kontakt när han levde. Nu har barnbarnet tagit tag i bouppteckningen och satt frun på äldreboende. Har hon rätt att gå in i huset som tillhör morbror och hans fru eller måste hon underrätta någon innan då detta är ett dödsbo? Finns det annat man bör tänka på ?

Lawline svarar

  

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

För att besvara din fråga kommer jag främst att använda mig av ärvdabalkens (ÄB) bestämmelser. 

Vad är ett dödsbo?

När en person avlider uppstår ett dödsbo som tar över den avlidnes alla tillgångar och skulder. Ett dödsbo är en juridisk person som äger samtliga av den avlidnes tillgångar och skulder. Den avlidnes legala arvingar och eventuella universella testamentstagare blir då dödsbodelägarna och har i uppgift att förvalta och företräda den avlidens egendom under den tid som dödsboet utreds (18 kap. 1 § ÄB). 

Vem får gå in i den avlidnes bostad?

Det är dödsbodelägarna tillsammans som ska bestämma vem eller vilka som får gå in i den avlidnes bostad. Svaret på din fråga beror därför på vem som är dödsbodelägare i ditt fall (se nedan). Om man har ansökt om begravningshjälp från kommunen får man dock inte gå in i bostaden överhuvudtaget. Om en dödsboanmälan har gjorts måste man dessutom vänta tills att Skatteverket har godkänt bouppteckningen innan man får ta hand om lösöret i bostaden. 

Vem är dödsbodelägare i ditt fall? 

Samtliga legala arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare. I ditt fall är barnbarnet dödsbodelägare eftersom barnbarnet har en legal arvsrätt (2 kap. 1 ÄB och istadarätten, som innebär att barn träder i dess föräldrars arvsrätt). För att du ska ha arvsrätt efter din morbror förutsätter det att han inte var gift när han dog, att båda eller en av hans föräldrar har avlidit och att din mamma också har avlidit samt att han inte har testamenterat bort sin egendom till någon annan. I frågan skriver du att din morbror har en fru, vilket innebär att du inte har en legal arvsrätt efter din morbror. Din morbrors fru är legal arvinge eftersom makar ärver varandra (3 kap. 1 § ÄB), och hon är därför även dödsbodelägare. Om det finns ett testamente där din morbror har testamenterat egendom till dig kan du vara dödsbodelägare.

I ditt fall gäller alltså följande: om barnbarnet är ensam dödsbodelägare har hen rätt att gå in i bostaden och behöver inte underrätta någon. Om dödsboet har fler dödsbodelägare är det dödsbodelägarna inklusive barnbarnet som måste komma överens om vem som får gå in i bostaden. Det är sedan denna överenskommelse som ligger till grund för om barnbarnet har rätt att gå in i bostaden utan att meddela de andra dödsbodelägarna. 

Annat att tänka på - bouppteckningen 

I samband med att en person avlider ska en bouppteckning göras. I bouppteckningen ska den avlidnes alla tillgångar och skulder redogöras för, och de ska antecknas som de såg ut vid dagen för dödsfallet (20 kap. 4 § ÄB). Eftersom uppgifterna i bouppteckningsdokumentet ska stämma överens med hur tillgångarna och skulderna såg ut vid dagen för dödsfallet, får ingen av arvingarna eller dödsbodelägarna ta egendom från dödsboet innan bouppteckningen är färdig. Tillgångarna ägs ju fram tills bouppteckningen och arvsskiftet fortfarande av dödsboet. Det är därför straffbart att tömma bostaden innan en bouppteckning har gjorts; man kan göra sig skyldig till bland annat bedrägeri eller förskingring, och den som tar egendom från boet kan bli ersättnings- och/eller återbäringsskyldig (18 kap. 6 § ÄB). 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”