Vem får bo kvar i huset och kan man begära underhållsbidrag?

2017-08-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Min man vill skiljas, vi har 2 barn - 4,5 och 7 år gamla tillsammans.Vi har varit gifta sedan 2011.Vi bor i ett radhus som vi står för till 50% var. Jag har vatit mammaledig med båda barnen i ca 1,5 år per barn.Jag vill gärna bo kvar i vår gemensamma bostad som är värderad till ca 4milj, vi har lån på 2,1 milj.Vad har jag för rättigheter/skyldigheter till detta?Har min man någon underhållsplikt till mig?Mvh april01
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huset
Regler om äktenskapet och dess upplösande finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Jag tolkar din fråga som att ert radhus är giftorättsgods och att ni inte har gjort det till enskild egendom.

Ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad. (1 kap. 5§ äktenskapsbalken) När äktenskapet upplöses ska en bodelning ske. (9 kap. 1§ äktenskapsbalken) På grund av att fastigheterna är giftorättsgods ska de ingå i bodelningen. (10 kap. 1§ äktenskapsbalken) I bodelningen ska makarna dela på hälften av giftorättsgodset. (11 kap. 3§ ÄktB)

I bodelningen har du möjlighet att hävda att du bäst behöver er gemensamma bostad och att du därför bör få den på din lott. Om du kan visa att det är skäligt bör du på så sätt kunna få bostaden. För att detta ska vara möjligt krävs dock att bostaden inte är mer värd än det du får ur bodelningen. Ofta är huset värt mer än detta och då krävs att du kan lösa ut din make ur huset genom att exempelvis betala mellanskillnaden. (ÄktB 11 kap. 8§) Kan ni inte lösa ut varandra kan ni behöva sälja huset för att kunna dela på ert gods på så sätt.

Underhållsplikt
Regler om underhållsplikt, eller underhållsbidrag, makar emellan finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Efter ni har skilt er är huvudregeln att du och din man ska svara för er egen försörjning. Skulle du behöva bidrag för ditt underhåll kan du ha rätt till underhållsbidrag från din make. För att få rätt till sådant bidrag ska du visa att det är skäligt med hänsyn till er förmåga och övriga omständigheter. Detta gäller främst under en övergångstid. Det finns också möjlighet att få underhållsbidrag under längre tid, men då krävs också att du kan visa att du har svårt att försörja dig efter ett långvarigt äktenskap eller att det finns andra synnerliga skäl. (ÄktB 6 kap. 7§)

Jag hoppas detta gav dig svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Emelie Lövgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?