Vem bestämmer om begravningen?

FRÅGA
Vem har företräde vid dödsfall sambo eller den avlidnes dotter, syskon till den avlider. Frågan gäller vid utformning av begravning.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om personen som avlidit inte angett själv hur denne önskar ha sin begravning kan andra anhöriga få bestämma. Personen kan ha angett sina önskningar till närstående eller exempelvis fyllt i ett arkiv som begravningsbyråer kan ha. När personen inte bestämt något/allt så går bestämmanderätten till de närstående/anhöriga. Detta blir ibland problematiskt då flera familjemedlemmar eller andra nära anhöriga anser sig ha rätten till att bestämma eller sköta begravningen. Om de levt gemensamt länge ihop som sambor, pekar det i riktningen att den personen får företräde. Men det är inte alltid säkert. Det ska i regel vara den/de som var den avlidne närmast och de som visste hur personen ville ha det. Det bästa är om de anhöriga kan komma överens och samarbeta. Om sambon inte är dödsbodelägare talar det emot att denne ska få företräde.

Om de anhöriga till den avlidne inte kan komma överens om kremering ska ske eller komma överens om gravsättningen, ska i första hand huvudmannen för begravningsverksamheten på folkbokföringsorten försöka medla mellan parterna, se 5 kap 3 § begravningslagen. Om de inte kan komma överens hänskjuts frågan till länsstyrelsen som då ska göra en prövning, 5 kap 4 §. Det undersöks vem som stod personen närmast, hur de personliga förhållandena såg ut och länsstyrelsen undersöker hur den avlidne skulle föredragit. Synpunkter inhämtas från samtliga parter som får uttrycka sin vilja.

Vem som har rätt att bestämma är svårt att säga utan närmare information. Som sagt kan ett längre samboförhållande tala för att denne borde få företräde, men om sambon inte är dödsbodelägare talar det istället för att annan familj ska få företräde om de önskar det. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om länsstyrelsen tar ett beslut som går emot en går det att överklagas till den förvaltningsrätt som har domsrätt.

Det förekommer en del tvister kring begravningar och gravsättningar. Det som främst ska avgöra är vad den avlidne hade velat. Om detta går att visa på något sätt kommer det gälla i första hand. Det bästa är om man kan komma överens. Jag kan råda er att ta hjälp av någon lokal begravningsbyrå om ni önskar och få råd.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96470)