FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/07/2019

Vem av makarna blir ägare till egendom som inköps under ett äktenskap?

Om en hustru köper en bil för pengar, som hon anser vara ärvda av sin moder, Har maken då ingen rätt till bilen. Maken har med sin lön hela tiden försörjt familjen. Man har ett gemensamt lån på 150 000 kronor. Familjen har också tjänat pengar på tomtförsäljning, av mark som inköpts för lånade pengar, vilka betalats tillbaka till banken, med undantag v 150 000. Makans genomgående inkomster har varierat mellan 3000 och 6000/månad, makens snitt före pension har varit runt 20 000/månad.

Makens pension sedan 2010 har varit runt 11 000/månad. Makan har obestämd summa insatt på bank.

Familjen har just nu en bil, som ägs av makan. Kan hon hindra maken att använda denna bil?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån den information som finns att tillgå i din fråga är det inte möjligt för mig att exakt avgöra vad som gäller i ditt fall. Det finns ett par tänkbara situationer som kan uppstå när en av makarna köper egendom. Jag kommer nedan att redogöra för dessa situationer.

Frågan besvaras med regler som finns i samäganderättslagen (samägL) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Vem har rätt att använda bilen?

Den som äger en bil har rätt att bestämma över bilens anvädning. Frågan är därför om makan kan anses vara ensam ägare till bilen. Enligt 1 kap. 3 § ÄktB har var make rätt att förfoga över sin egendom och bär ansvaret för sina egna skulder. Det betyder som huvudregel att den som har betalt för bilen också blir dess ägare. Detta förutsätter att personen har, köpt bilen för egen användning, och har betalat med sina egna pengar. Ovanstående framgår av Högsta domstolens bedömning i rättsfallet NJA 1992 s. 163.

Om denna beskrivning stämmer in i ditt fall, så har makan äganderätt till bilen och därmed också rätt att hindra maken från att använda den.

Ibland kan egendom vara gemensamt ägd


I vissa fall är det tänkbart att två makar blir gemensamma ägare till inköpt egendom. Detta brukar kallas för samäganderätt. Som huvudregel krävs då att båda makarna tillskjuter pengar vid köpet. Det är också tänkbart att samäganderätt uppstår när en make har betalat för den inköpta egendomen och den andre maken har betalat för hushållets löpande utgifter, såsom mat eller hyra. Ett exempel är när två makar under ett äktenskap växelvis betalar för möbler eller annat bohag som blir till gemensamt brukad egendom i det gemensamma hemmet. För att samäganderätt ska uppkomma förutsätts vidare att egendomen är inköpt för makarnas gemensamma bruk, eller i makarnas gemensamma intresse.

Om denna beskrivning stämmer in på ditt fall, så är maken och makan gemensamma ägare till bilen, makan kan då inte hindra makan från att använda bilen. Istället förutsätter samäganderätten att makarna gemensamt kommer överens om hur bilen ska brukas, 2 § SamägL.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,
Erik BengtssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000