Vem ärver när ett samboförhållande upphör genom dödsfall?

2021-02-15 i Testamente
FRÅGA
Jag är sambo. Jag har ett barn medan min inte har egna barn. Vi har skrivit testamenten Vi äger ett hus gemensamt. Sambon med 25% och jag med 75%. Vid min död ärver hon 50% av min del i huset och allt bohag. Om min sambo dör före mig ärver jag henne. Men vad händer om sambon dör strax efter mig? Ärver hennes syskon eller min son henne?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Successionsrättslig vägledning återfinns i ärvdabalken (ÄB) och sambolagen (SamboL).

Vem ärver när ett samboförhållande upphör?

Vid dödsfall upphör samboförhållandet (2 § 3 p.SamboL) och en bodelning kan då begäras av efterlevande sambo (18 § SamboL). Vad som är av relevans ur arvsrättslig bemärkelse är bostaden och bohaget, då dessa utgör samboegendom (3 § SamboL). Aktuellt är om bostaden förvärvats för gemensamt bruk. Det framgår att de äger huset gemensamt vilket leder till att jag förutsätter att så är fallet, således ingår bostaden och bohaget i bodelningen. När det gäller samboförhållande så är huvudregeln att sambos inte ärver varandra, ett undantag är dock testamente. Under omständigheterna som nämns påtalas det att det finns ett testamente.

Testamentet

Som det framgår av omständigheterna ska efterlevande sambo ärva allt bohag och hälften av din andel av bostaden. Andra halvan av bostaden tillfaller din son som är din bröstarvinge (2 kap 1 § ÄB). Det framgår inte i testamentet om detta innebär full äganderätt eller fri förfoganderätt. Huvudregeln är att det handlar om full äganderätt så jag förutsätter att det är fallet.

Sammanfattning

Det finns några omständigheter som inte nämnas i premisserna som kan komma att förändra svaret. Din son kan eventuellt klandra testamentet beroende på om arvet understiger laglotten (7 kap. 3 § ÄB). Slutsatsen blir således att din son ärver halva bostaden och all övriga egendom. Arvet efter din sambo tillfaller hennes föräldrar och det är först om dessa är avlidna att hennes syskon blir aktuella arvtagare (2 kap. 2 § ÄB).

Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96583)