FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning27/05/2019

Vem ärver avliden om make och särkullbarn finns men inga gemensamma barn?

Jag och min man är gifta utan äktenskapsförord. Jag flyttade in hos honom, i hans hus 2016, och sedan gifte vi oss 2018.

Vi har varsin kull med vuxna barn, inga gemensamma. Vad händer med huset om han går bort före mig? Jag har inte köpt in mig i huset. Hur ska vi göra för att jag ska kunna få bo kvar, ifall han går bort? Maken tror att jag automatiskt är delägare i huset eftersom vi är gifta - är det rätt?

Vad händer ifall jag går bort först? Om huset räknas som 50% mitt - ska mina barn ärva då? Direkt? Det vill vi inte ska ske. Vår önskan är att huset, som hans barn vuxit upp i, ska få gå till dem så småningom, när inte jag orkar bo kvar. Samtidigt undrar vi förstås liknande över möblemanget, bilarna, bankkontot etc.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av såväl familjerättslig karaktär som arvsrättslig. Den familjerättsliga delen regleras främst i äktenskapsbalken (ÄktB) och den arvsrättsliga främst i ärvdabalken (ÄB).

Ägarförhållanden i äktenskap

Utgångspunkten är att varje make äger sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Man blir alltså inte automatiskt gemensamma ägare till all egendom bara för att man gifter sig. Vid samäganderätt till egendom är det partsviljan som är avgörande, alltså vad makarna själva vill ska gälla. Det kan dock vara svårt ibland att avgöra vad parterna faktiskt velat. Därför har Högsta domstolen (HD) tagit fram vissa presumtionsregler. Vad gäller fast egendom presumeras makarna vara samägare om fastigheten köpts för gemensamt bruk samt det funnits ekonomiskt bidrag från den påstådda ägaren (NJA 2013 s. 242). För bohaget gäller presumtion för samägande om båda makar har inkomster samt hjälps åt med gemensamma kostnader (NJA 1992 s. 163). Utifrån ovanstående verkar det som att du kanske inte i framtiden vid ett eventuellt dödsfall kommer ses som samägare till bostaden, men möjligtvis till bohaget.

Vem ärver?

Utgångspunkten när man är gift är att maken ärver i första hand (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Har man dock särkullbarn, alltså barn som inte är gemensamma med den andra maken, har dessa rätt att få ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att ifall din make avlider först kommer dennes barn att ärva före dig, alltså kommer de få bostaden osv. Du har dock rätt till egendom som motsvarar fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket). Ifall du avlider först kommer dina barn inte få bostaden eftersom du sannolikt inte räknas som ägare till den.

Avslutande råd

För att åstadkomma det upplägget du beskriver i frågan är det bäst att skriva ett testamente där ni skriver att du ska få bostaden om din make dör först och att hans barn ska få bostaden sen när du dör eller när du inte längre vill bo kvar. Om ett testamente skrivs gäller det före lagen. Observeras bör dock att laglotten inte kan testamenteras bort (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten är en halv arvslott (7 kap. 1 § ÄB).

Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du fler funderingar eller behöver hjälp med att utforma ett testamente kan du kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.Linn LindelöfRådgivare
Hittade du inte det du sökte?