FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder03/12/2018

Varför går inte polisen ut med uppgifter om ett begånget brott? Och vilket straff är aktuellt vid grov stöld?

Hej! har en fråga ångande att polisen inte går ut med ett visst brott i media. För ett tag sedan begicks ett brott i min hemstad där en grov stöld genom inbrott skedde, teknik värt 190 000 kr stals. Fick reda på detta genom kompisar som var med. Hur kommer det sig att inget har kommit ut i media? Detta skedde för en månad sen ca.

Det verkade inte bli någon teknisk utredning då detta skedde under helgen och märktes inte fören måndagen där på när skolan öppnade igen. (skedde på en skola)

Vad kan det bli för dem innan ostraffade som begick brottet om dem var 18+?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varför rapporteras det inte om ett brott i media?

Jag kan givetvis inte svara på varför inga uppgifter lämnats till media i det här konkreta fallet. Rent allmänt skulle jag dock säga att den vanligaste förklaringen till varför polisen ofta inte går ut med någon information om ett begånget brott är på grund av risken för att det skulle skada en pågående brottsutredning.

Vilket straff aktualiseras för gärningsmannen/gärningsmännen?

Påföljdsbestämning enligt svensk rätt är komplicerat. Nedan försöker jag redogöra för min bedömning av denna fråga på ett så begripligt sätt som möjligt.

1. Straffskalan för brottet

Straffskalan för grov stöld är fängelse i sex månader upp till fängelse i sex år (8 kap. 4 § brottsbalken).

2. Fastställande av straffvärdet

Innan domstolen bestämmer vilken påföljd som är aktuell ska den först ta ställning till gärningens straffvärde. Straffvärdet fastställs inom ramen för brottets straffskala. Straffvärdet uttrycks antingen i termer av fängelsetid eller antal dagsböter och bestäms med utgångspunkt i 29 kap. 1-3 § brottsbalken. Lite förenklat kan man säga att straffvärdet reflekterar hur allvarlig gärningen är.

I 30 kap. 4 § brottsbalken anges en presumtion mot fängelse som domstolen har att följa. Denna presumtion kan brytas med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art samt återfall i brottslighet. Enligt praxis bryts presumtionen om straffvärdet uppgår till fängelse i tolv månader eller mer.

Det är svårt för mig att uppskatta straffvärdet för det brott du beskriver, eftersom jag inte har så mycket information om gärningen. I det här fallet kan jag endast utgå från värdet på stöldgodset, dvs 190 000 kr, i min bedömning.

I NJA 2013 s. 654 förklarade Högsta domstolen att en grov stöld bestående i ett tillgripande av gods motsvarande 18 prisbasbelopp utgör ett straffvärde på fängelse i tolv månader. För 2018 motsvarar ett prisbasbelopp 45 500 kr, varför 18 prisbasbelopp uppgår till 819 000 kr.

I det aktuella fallet stals teknikutrustning till ett värde av 190 000 kr, vilket är långt under 819 000 kr. Jag anser därför att straffvärdet för denna gärning är fängelse i sex månader. Presumtionen mot fängelse bryts därför inte med hänsyn till straffvärdet.

Stöld är heller inte ett brott som i praxis tillmätts något artvärde, varför fängelse inte kan aktualiseras på grund av ett sådant skäl.

Att döma ut fängelse med hänsyn till återfall i brottslighet kan inte ifrågakomma, eftersom du anger att det rör sig om ostraffade individer.

3. Slutlig påföljdsbestämning

Eftersom presumtionen mot fängelse inte är bruten har domstolen att välja mellan två påföljder:

-Villkorlig dom (30 kap. 7 § första stycket brottsbalken). Rätten ska i det här fallet välja villkorlig dom som påföljd om det saknas anledning att befara att den dömde kommer fortsätta begå brott.

-Skyddstillsyn (30 kap. 9 § första stycket brottsbalken). Skyddstillsyn ska istället väljas om detta kan bidra till att den dömde avhåller sig från att begå brott i framtiden.

Generellt sett skulle jag påstå att en domstol med allra största sannolikhet skulle döma en ostraffad person till villkorlig dom i den här situationen. Detta eftersom det i allmänhet saknas anledning att befara på att en tidigare ostraffad person i fortsättningen skulle begå brott.

Vänligen,

Oscar StenmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”