Vårdnad, umgänge och boende vid föräldrars samarbetssvårigheter

2017-05-29 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Jag har en son på ett år som bor hos mig och nu träffar sin pappa fyra dagar i veckan, 7 timmar per tillfälle. Vi har aldrig bott ihop men har gemensam vårdnad. Pappan har sedan födelsen tryckt på väldigt hårt (dagliga ofta aggressiva sms och samtal) för att få lika mycket tid med barnet som jag, dvs i princip ha umgänge fem-sex-sju dagar i veckan, vilket har kommit i konflikt med amningen och lett till många gräl. Jag har uppmuntrat att far och son knyter an till varandra men känner också att jag behöver värna min integritet och sinnesro. Han tolkar "gemensam vårdnad" som att vi ska ha exakt lika mycket tid med barnet trots att han bor hos mig. Han har också varit mycket bestämd med att barnet ska bo hos honom under hans föräldraledigheten i ett helt år. Jag vill ha en långsammare och mer gradvis upptrappning till någon form av växelvis boende. Vi har haft stora svårigheter att samarbeta kring vilken förskola och skola han ska gå i, och när han ska börja förskola, mycket pga att jag känner mig överkörd och inte lyssnad till. När vi ej kunde kommunicera i frågan skickade han iväg blanketten för förskolevalet utan min underskift. Han vägrar också att skriva under en passansökan och menar att han ska hindra mig från att åka på semester med barnet fem år framåt i tiden. Samarbetssamtal har inte fungerat.Jag vill inte starta en vårdnadstvist men om det ändå blir "sista utvägen", har jag någon möjlighet att få ensam vårdnad utifrån ovanstående information?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en vårdnadstvist uppstår beslutar domstolen utifrån barnets bästa i det enskilda fallet. För mig är det svårt att ge dig ett klart svar på ifall du kan få ensam vårdnad utifrån det du beskriver, men nedan följer en genomgång av gällande rätt som förhoppningsvis kan klargöra läget.

Gemensam vårdnad
I lagens mening finns det två typer av vårdnad, ensam vårdnad och gemensam vårdad. Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna ansvarar för barnets person, uppfostran och angelägenheter, och att beslut rörande barnet ska fattas gemensamt (med undantag för vardagliga eller akuta beslut). Vårdnad, boende och umgänge regleras i 6:e kapitlet Föräldrabalken, (FB) I alla frågor rörande vårdnad om barn ska alltid principen om barnets bästa styra, vilket innebär att det alltid är vad som är bäst för barnet, inte för föräldern, som avgör (6 kap 2a § FB). Gemensam vårdnad behöver därför nödvändigtvis inte betyda att föräldrarna ska spendera exakt lika mycket tid med barnet, eller att barnet ska bo hos båda. Inom svensk rätt är huvudregeln att den gemensamma vårdnaden ska bestå även efter en separation eller skilsmässa, men under vissa omständigheter kan ensam vårdnad vara ett bättre alternativ. Sådana omständigheter kan exempelvis vara att den gemensamma vårdnaden ger upphov till samarbetssvårigheter mellan föräldrarna och att konflikter runt barnet ofta uppstår.

Boende och umgänge
Om föräldrarna inte bor ihop måste ett beslut tas om var barnet ska bo. Antingen kan en boendeförälder utses, eller kan barnet bo växelvis hos föräldrarna. Om föräldrarna inte kan enas om var barnet ska bo kan domstolen avgöra detta (6 kap 14a § FB). Återigen är det barnets bästa som styr, och vanliga omständigheter som måste tas hänsyn till är bland annat barnets behov av en fast punkt, barnets ålder, egen vilja mm. Umgänge regleras i 6 kap 15-15 c §§ FB och utgår från barnets rätt till umgänge med föräldrarna, inte tvärtom.

Barnets bästa och kontinuitetsprincipen
Som ovan nämnt är det alltid barnets bästa som ska styra i beslut kring barnets vårdnad och boende. Om samarbetssamtal inte fungerar och en vårdnadstvist uppstår beslutar domstolen utifrån barnets bästa. Målet är alltid gemensam vårdnad om det är till barnets bästa. Exempel på orsaker som inte skulle vara till barnets bästa kan dock vara sådant som samarbetssvårigheter, bristande trovärdighet eller negativ attityd mot den andra föräldern. Kontinuitetsprincipen är också styrande i frågor som rör barn, och innebär i princip att man bör vara försiktig med att placera ett barn i en ny miljö då detta kan vara till skada för barnets utveckling och hota barnets trygghet och stabilitet. Hänsyn tas till barnets ålder, behov av trygghet, kontinuitet och stabilitet i tillvaron.

Jag hoppas att området är något klarare och att det löser sig på bästa sätt!
Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?