Vad utgör förskott på arv?

2020-07-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Barnens far och jag är skilda, vi har två barn 19 och 21 år. Nu har barnens far köpt en liten lägenhet där de yngsta barnet ska bo, under 1 till 2 år. Pappan kommer till största delen att äga lägenheten. Sen ska lägenheten säljas. Köpet finansieras med 300 000 kr av eget kapital och 300 000 kr som banklån. Jag undrar om någon del av köpet ska ses som förtida uttag av arv? Räntekostnaden tex?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att besvara din fråga om detta kan utgöra förskott på arv ska vi vända oss till Ärvdabalken.

Enligt 6 kap 1 § 1 st Ärvdabalken anger att det som har getts till bröstarvinge under arvlåtarens livstid ska anses som förskott på arv. Ges gåva eller överlåtelse av något slag till annan än bröstarvinge, ska detta inte anses som förskott på arv om detta inte uttryckligen har sagts. Gåvor som är sedvanliga och inte står i missförhållande till givarens villkor och gåvor som sker som fullgörande av en förälders underhållningsskyldighet är gåvor som inte anses som gåvor som kan avräknas.

Bröstarvingar är de personer som definieras enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken. Enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) så framkommer det att bröstarvingar är dem som har förtur att ärva en död person. Detta innebär alltså att barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har förtur till hela arvet.

Genom förklaring i testamente så kan arvlåtaren se till att gåvan inte anses som förskott på arv, eller genom annan viljeförklaring som uppkommer senare. Avräkningsskyldigheten kan också bortfalla, om exempelvis alla andra arvingar fått liknande gåva

Vad innebär detta för dig - Detta bör innebära att det som kan bli förskott på arvet är köpesumman för den del av lägenheten som barnet blir ägare över. För att hela lägenheten ska ses som förskott på arv måste barnet få lägenheten, alltså stå som ägare. Av relevans är även storleken på gåvan/överlåtelsen samt om överlåtelsen kan ses som ordinär, är avgörande för om detta ska ses som förskott på arv.

Det är svårt att ge ett exakt exempel på hur liten eller stor en gåva ska vara för att räknas som ordinär, men säg att barnet äger en del av lägenheten som är värd 30 000 kr. Om det är vanligt förekommande att barnen har fått gåvor motsvarande 30 000 kr under eran livstid bör gåvan anses som ordinär. Om det är så att barnet endast på pappret står på som ägare och att fadern, vid försäljning av lägenheten, erhåller hela köpeskillingen så har det i realiteten inte varit tal om någon gåva över huvudtaget. Man kan även jämka enligt 12:2 ÄB (Ärvdabalken), så att förskottet inte tas med i beräkningen av arv, vilket är gynnsamt för den kvarlevande maken, som får behålla sitt Giftorättsgods och överta barnens arv med fri förfoganderätt,

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1198)
2021-03-02 Utgör köp av fastighet till rabatterat pris förskott på arv?
2021-03-02 Kan man skriva förskott på arv för att täcka laglotten?
2021-02-28 Vad händer om förskott på arv inte värderats rätt?
2021-02-28 Kan man ge gåva till barnbarn utan att det presumeras vara förskott på arv?

Alla besvarade frågor (89857)