Vad som händer med huset efter skilsmässa

Hej

Jag och min man ligger i skilsmässa och den blir klar om ca 1 vecka

Jan bor kvar i huset som jag äger men står som medlåntagare på lånen

Jag undrar om jag vill att han ska flytta och sälja huset eller jag bestämmer mig för att bo där själv vilka rättigheter skyldigheter har vi gentemot varandra när skilsmässan gått igenom???

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad som kommer hända med ert hus efter skilsmässa samt om du har några rättigheter att bestämma att du ska bo kvar alternativt att ni ska sälja huset.

Vid en skilsmässa görs en bodelning. Det innebär att man lägger samma värdet av makarnas egendom, med avdrag för skulder som makarna har, och delar sedan lika på värdet av all egendom. Värdet av huset är därav en del av egendomsmassan som ni ska dela på. (11 kap. 1-3 §§ äktenskapsbalken.)

Om ingen av er vill bo kvar i huset så ni sälja det och dela lika på värdet av det.

Vill endast en av er behålla huset så får den maken bo kvar i huset och köpa ut den andra maken för dennes del av värdet huset, alternativt kvitta mot annan egendom av det värdet som är med i bodelningen. För att veta vilket värde huset har får ni då ta reda på vad marknadsvärdet för huset var vid tiden för ansökan om skilsmässa. (9 kap. 2 § äktenskapsbalken) Från det värdet får ni dra av eventuella skulder ni har på huset, exempelvis lån, och sedan dela lika på det resterande beloppet. Maken som bor kvar får därefter som sagt köpa ut den andra maken för dennes del av värdet i huset eller kvitta det mot annan egendom i bodelningen.

Om båda makarna vill bo kvar i huset så görs en bedömning där man avgör vem som bäst behöver bostaden. Man ser då till alla möjliga omständigheter. Det som oftast avgör vem som får bo kvar i huset är ifall makarna har barn och ifall den ena maken får ensam vårdnad eller om barnen huvudsakligen ska bo hos den ena maken. Då kan det göra så att den maken får behålla huset, för man vill att barnen ska få bo kvar i sitt hem.

I övrigt så kan allt från ålder, hälsa och avstånd till arbetsplats tas in till beaktning. Även ekonomiska förutsättningar och makarnas möjligheter till att hitta annan bostad. En förutsättning för att man ska kunna få ta över huset är ju även att den maken ska kunna lösa ut den andra maken med dennes värde i huset, genom att antingen köpa ut den andra maken eller kvitta mot annan egendom som finns i bodelningen. I denna bedömning kan även hänsyn tas till affektionsvärde och liknade betydande omständigheter, huset kanske exempelvis har gått i arv i familjen. Vem som har ägt huset innan äktenskapet kan också ha betydelse. Det som är viktigt att veta är att en bedömning görs från fall till fall och det är svårt att säga på rak arm vad som är avgörande i ert fall.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Frida GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000