Vad kan man göra om en av föräldrarna inte bidrar till barnens kostnader?

2019-05-31 i Underhåll
FRÅGA
3 barn på 11,13 och 15 år. Delad vårdnad där barnen bor varannan vecka. Har sedan skilsmässan 2011 haft en ordning där pappan varje månad ska betala en summa pengar för barnens kostnader, t.ex. kläder, idrott, mobiler och försäkringar, som jag sedan sköter. Pappan har aldrig skött detta bra. Det kan gå 2-3 månader utan att han betalar och utan att han svarar på mail om jag ifrågasätter. Detta gör att jag ligger ute med pengar, han lånar ju typ av mig utan att fråga vilket jag tycker är oacceptabelt, och det har jag berättat många gånger. Men när jag tar upp det agerar han med total tystnad. Sedan jobbar han dygn och då får 15-åringen ta ansvar för sina syskon, ibland 2 dygn i rad. Nu har jag tröttnat. Funderar på att inte skicka barnen till pappa förrän han sköter sitt ekonomiska ansvar, och sedan kräva fullt barnbidrag hos FK. Men kan jag göra det? Vad kan jag göra? För typ 2 år sedan hade vi samtal hos familjerätten som inte ledde någon vart... Han betalade nästan i tid några månader, men ansåg inte att det var något bekymmer. Helst vill jag ta barnen med och flytta till annan ort, där jag har min nuvarande make boende. Finns några rättigheter alls för mig, eller kan han hålla på såhär?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att du befinner dig i en svår situation, så jag ska reda ut vad som gäller och försöka hjälpa dig så gott det går.


Underhållsskyldighet
Föräldrar har en gemensam underhållsskyldighet för sina barn (7 kap. 1 § första stycket FB).

Varje förälder ska sedan bidra till det underhållet efter sin ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § tredje stycket FB). Det innebär att en förälder som har en större ekonomisk förmåga att bidra till underhållet ska bidra till det med mer än en förälder som inte har samma förmåga. Jag vet inte hur era ekonomier ser ut så det är svårt för mig att avgöra vad din f.d. make är skyldig att bidra med. Har han en sämre ekonomisk ställning än dig kan det vara befogat att han också bidrar med mindre än vad du gör. Har ni det däremot likvärt ekonomiskt ställt, eller har han det bättre ekonomiskt ställt än dig, ska han dock också bidra med mer än vad han gör nu.

Det verkar dock som att du har försökt få honom att fullgöra sin underhållsskyldighet länge utan resultat. Förhoppningsvis skulle det kanske hjälpa att göra honom medveten om att han har en lagstadgad skyldighet att bidra ekonomiskt till era barns underhåll enligt ovan. Fungerar inte heller det kan rätten besluta om att han ska betala underhållsbidrag till dig, om de finner det skäligt att han ska betala mer än vad han gör med hänsyn till er respektive ekonomiska situation (7 kap. 6 § FB). Om du vill försöka få ett sådant underhållsbidrag fastställt ska du vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan.


Barnbidrag
Om föräldrarna inte bor tillsammans och har gemensam vårdnad om ett barn som bor växelvis hos båda föräldrarna har föräldrarna rätt att få lika mycket var av barnbidraget (16 kap. 7 § andra punkten SFB). Det innebär att du inte har rätt att få hela barnbidraget så länge barnen bor växelvis hos er båda.


Barnens boende
Du säger att du helst vill ta med dig era barn och flytta till annan ort. Jag förstår det som att du då vill att barnen bo varaktigt endast hos dig. Har föräldrarna gemensam vårdnad om ett barn kan man besluta om hos vem barnet ska bo. Det går alltså att besluta om att barnen ska bo till exempel enbart hos dig.

Skulle du och din f.d. make vara överens om att barnen ska bo enbart hos dig kan ni avtala om det själva. Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden (6 kap. 14 a § andra stycket FB). Är ni inte överens om saken kan rätten ta ett beslut i frågan (6 kap. 14 a § första stycket FB). Även det gör du genom att vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan.


Barnens rätt till båda föräldrarna
Jag råder dig dock att inte låta bli att skicka barnen till deras pappa enligt vad som följer av er överenskommelse. Ett barn har rätt till kontakt med båda sina föräldrar. Om rätten skulle besluta om hos vem barnen ska bo är barnens bästa avgörande (6 kap. 2 a § första stycket FB). När rätten avgör vad som är barnens bästa tas det bland annat hänsyn till barnens behov av kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § andra stycket FB). Det innebär att det kan anses vara sämre för barnen att bo hos dig om du förhindrar kontakten med deras pappa genom att inte skicka barnen till honom enligt det ni kommit överens om. Om rätten beslutar om vem barnen ska bo hos ska det dock också tas hänsyn till deras vilja, i den mån det är lämpligt utifrån deras ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). Enligt praxis brukar ett barn från ca 11 – 12 års ålder normalt sett anses vara tillräckligt gammalt för att få sin vilja igenom i frågor om boende. Dina barn skulle alltså kunna vara tillräckligt gamla för att få bestämma hos vem de vill bo hos. Det gäller då alltså om barnen själva vill ta ställning till vem de vill bo hos. Uttrycks ingen sådan önskan ser rätten istället till vad de anser vara barnets bästa.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att det löser sig för dig!

Vänligen,

Lovisa Sjöstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (848)
2019-10-13 Hur länge har en förälder underhållsskyldighet?
2019-09-30 Underhållsstöd
2019-09-30 Underhållsbidrag barn
2019-09-30 Hur gå tillväga

Alla besvarade frågor (73723)