Vad kan man göra för att sitta kvar i orubbat bo vid makes bortgång när det finns särkullbarn?

FRÅGA
Jag är gift med en man som har ett barn sedan tidigare och som bor hos oss på halvtid. Vi har också en gemensam son. Vad händer med vårt gemensamma hus om min man skulle gå bort? Kan jag och vår gemensamma son bo kvar eller är jag skyldig min makes första son att köpa ut honom? Finns det något man kan skriva som gör att jag och min son har rätt att bo kvar i huset? Vad ska man i så fall skriva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om det finns något sätt att fixa så att du (och er gemensamma son) får behålla och bo kvar i den gemensamma bostaden vid din makes eventuella bortgång – detta kallas även att få sitta kan i orubbat bo. Reglerna om arv hittar vi Ärvdabalken (ÄB).

Egendom vid makes bortgång

Huvudregeln är att särkullbarn ärver den avlidne direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Den avlidnes särkullbarn kommer alltså ärva den avlidnes del av egendomen – och du får köpa ut dem om du önskar att ha egendomen själv. Det finns olika sätt som en efterlevande make skulle kunna sitta kvar i ett s.k. orubbat bo – dock finns det ingen garanti.

Arvsavstående till förmån för den efterlevande maken

Ett sätt för att den efterlevande maken att få ärva den avlidne makens kvarlåtenskap och därigenom sitta kvar i orubbat bo, kräver att särkullbarnen till den avlidne avstår sina arv till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB). Barnen som har avstått från sitt arv får således rätt till efterarv när efterlevande maken avlider på samma sätt som gemensamma barn får.

Testamente

Din make kan även skriva ett testamente där han anger att i det fall han avlider före dig, så ska den efterlevande maken få sitta kvar i orubbat bo fram tills den dag då denne avlider – detta innebär att den efterlevande maken får behålla det gemensamma boet efter makens bortgång med fri förfoganderätt och att den avlidnes särkullbarn först ärver egendomen när den efterlevande maken avlider.

Man kan själv upprätta ett testamente, det är dock viktigt att tänka på att det finns vissa formkrav som måste följas för att testamentet ska anses vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB):

1. Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn

2. Två vittnen måste samtidigt närvara vid undertecknandet – dessa får inte vara under 15 år och inte vara släkt eller arvtagare (10 kap. 4 § ÄB)

Utöver ovannämnda formkrav är det viktigt att man skriver så tydligt som möjligt vad man vill åstadkomma för att man skall få igenom sin vilja i testamentet – detta för att undvika eventuella oklarheter.

Det är dock viktigt att notera att särkullbarnen till den avlidne alltid har rätt att få ut sin laglott som utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om testamentet inskränker denna så kan man bli tvungen att betala ut den del av laglotten som saknas (7 kap. 3 § ÄB) – detta blir dock fortfarande ett mindre belopp än om du skulle köpa ut hälften bostaden.

Sammanfattning

Det går som du kan se av mitt svar tyvärr inte att säkerställa till 100 procent att den efterlevande maken får sitta kvar i orubbat bo, eftersom att särkullbarn alltid har rätt att få ut sin laglott direkt. Det är upp till barnet självt att välja om man vill avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken, eller om man vill godkänna ett testamente och inte begära ut laglotten.

Eftersom att det kan vara svårt att skriva testamente själv så har ni alltid möjligheten att boka en tid med någon av våra duktiga jurister för att få hjälp med att utforma testamentet, så att du är säker på att det blir juridiskt korrekt och får den verkan ni faktiskt har tänkt er.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (894)
2021-02-26 Fråga om efterarv, kvotdelsberäkning samt rätten att taga arv
2021-02-23 Arvsskatt i Schweiz
2021-02-21 Kostnader för begravning
2021-02-21 Vem bestämmer om begravningen?

Alla besvarade frågor (89562)