FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder17/02/2021

Vad kan man få för påföljd för brott man har begått när man var 15 år?

Hej jag har en fråga, jag bor i familjehem. Och i somras 2020 så misshandla jag sönder en tjej, har varit på förhör å dem har tagit min mobiltelefon, får tillbaka den på Onsdag. Men till saken nu, jag är jätte rädd för vad som kommer hända. Jag är bara 16 år, detta hände när jag var 15. Har alltså nyligen fyllt 16.

Hur kommer det bli med mig efter dessa förhör och sånt?

Kommer jag få åka in på ett Behandlingshem eller liknande? Eller fängelse? Är just nu så orolig att jag inte mår bra alls! Snälla vill få svar på detta så fort som möjligt. Det skulle jätte gärna uppskattas! Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Staffmyndig
Från och med att man har fyllt 15 år är man straffmyndig vilket innebär att påföljd kan dömas ut om man döms för brott (1 kap. 6 § Brottsbalken). Efter att det har hållits förhör och liknande kan åklagare välja att väcka åtal mot dig eller att lägga ner förundersökningen och då händer inget mer. Om åklagaren däremot väcker åtal och du sedan döms för brottet kan du få olika påföljder.

Påföljderna
Är man under 21 år då man har begått brottet kan man generellt sett dömas till ungdomsvård, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning och är man under 18 år kan man även dömas till sluten ungdomsvård. Generellt sett så döms alltså inte fängelse ut för någon som är under 18 utan då istället sluten ungdomsvård (32 kap. 5 § Brottsbalken). Vilken påföljd du kommer få om du blir dömd kan jag däremot inte svara på eftersom det beror på omständigheterna i fallet. Jag beskriver däremot kort de olika påföljderna.

Ungdomsvård ska dömas ut om ungdomen som begår brottet är under 21 år gammal och anses ha ett särskilt behov av vård. Ungdomsvård döms då ut enligt Socialtjänstlagen eller Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och har till syfte att motverka att ungdomen utvecklas negativt. Ungdomsvård får bara dömas ut om det anses tillräckligt ingripande och kan kombineras med ungdomstjänst eller böter. (32 kap. 1 och 3 § Brottsbalken).

Ungdomstjänst ska dömas ut om ungdomen som begår brottet är under 21 år gammal och det anses lämpligt med hänsyn till ungdomens person och övriga omständigheter. Ungdomstjänsten innebär att man arbetar oavlönat och deltar i särskilt anordnad verksamhet. (32 kap. 2 § Brottsbalken).

Ungdomsövervakning ska dömas ut om ungdomen är under 21 år och varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande påföljder med hänsyn till brottet och ungdomens tidigare brottslighet. (32 kap. 3a § Brottsbalken).

Sluten ungdomsvård ska dömas ut om ungdomen begått brottet innan den fyllt 18 år och påföljden borde bli fängelse. Endast om särskilda skäl och ungdomens ålder talar emot detta ska inte sluten ungdomsvård utdömas istället för fängelse. (32 kap. 5 § Brottsbalken). Sluten ungdomsvård är ett tidsbestämt straff som avtjänas på speciella avdelningar på SiS särskilda ungdomshem (1 § lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård).

Sammanfattning
Efter förhören kan antingen förundersökningen läggs ner, eller så väcks åtal. Om åtal väcks och du blir dömd för brottet kan ett par olika påföljder aktualiseras. Vilken påföljd en domstol kommer välja går inte att svara på utan beror på omständigheterna i fallet. Generellt sätt döms däremot inte fängelse ut till ungdomar under 18 år utan istället döms sluten ungdomsvård ut om domstolen skulle anse att fängelse är en passande påföljd.

Med vänliga hälsningar,

Vendela TingshammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”