Vad kan jag göra när min kund inte betalar fakturan?

FRÅGA
Hej, Jag söker hjälp gällande ett eventuellt case. Vi har en kund som vägrar att betala sina fakturor. Dem har inte bestridit fakturorna i skrift utan har när jag har pratat i telefon med deras VD hänvisat till att hans partner i Danmark inte vill betala då vi inte har haft någon försäljning (syfte med uppdraget var att vi skulle på uppdrag av dem sälja hemsidor). Dock är avtalet tydligt på samtliga punkter och vi har en fast ersättning. Detta bolag har även anlitat ett annat liknande bolag som oss och har inte heller betalat dem. Jag känner mig osäker kring hur jag ska gå vidare med ärendet och vilka rättigheter/mitt case ser ut. Det rör sig om, för oss, stora pengar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar hur du ska gå vidare med en kund som inte vill betala sina fakturor. Jag kan tyvärr inte svara på hur ditt case ser ut vad gäller din rätt att kräva din kund på betalning av de aktuella fakturorna, då jag inte har tillgång till det underlag som krävs för att göra en sådan bedömning. Jag kommer därför bara att kunna besvara din fråga som rör hur du kan gå vidare med ärendet.

Kan du inte komma överens med kunden om att/hur betalning av fakturorna ska ske, har du möjlighet att agera främst på två sätt. Du kan i första hand vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Du kan även vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan. Jag rekommenderar dig dock att överväga att i första hand vända dig till Kronofogden och försöka driva in fakturan genom Kronofogdens försorg, då en process i domstol kan ta både lång tid och, beroende på målets omfattning, innebära stora kostnader.

Ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten

En ansökan om betalningsföreläggande kan göras via Kronofogdens hemsida och kostar 300 kr. Du kan begära ersättning för denna kostnad i ansökan (17 § LBH). I ansökan ska du ange att du vill att kunden ska åläggas att betala de aktuella fakturorna och varför du menar att kunden är betalningsansvarig i enlighet med fakturorna (10 § LBH).

Efter du har skickat in en ansökan om betalningsföreläggande kommer Kronofogden att kontakta din kund och begära kundens inställning till skulden. Kunden har då möjlighet att agera på främst tre sätt:

1) Kunden väljer att betala i enlighet med fakturan.

2) Kunden bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).

3) Kunden bestrider inte ansökan i tid eller svarar inte alls på den (42 § LBH)

Väljer kunden att bestrida din ansökan inom rätt tid, blir det upp till dig att bestämma om du vill stå fast vid att kunden är skyldig att betala fakturan. Gör du detta kommer målet att överlämnas till tingsrätten för prövning (33 § LBH). Tingsrätten får då pröva om kunden är rättsligt skyldig att betala fakturan eller inte. Tingsrätten kommer då att ta ställning till om det avtal du och din kund har, innebär att du har rätt att kräva kunden på det belopp som ni har fakturerat.

Skulle kunden dock svara för sent eller inte alls svara på din ansökan, kommer Kronofogden att meddela så kallat utslag i överensstämmelse med din ansökan (42 § LBH). Detta utslag kommer sedan att verkställas självmant av Kronofogden exempelvis genom en utmätning hos kunden. Du kommer då, förutsatt att kunden har egendom som Kronofogden kan ta i anspråk, att få betalt för fakturan genom Kronofogdens försorg.

Det kan dock vara bra att kontakta din kund och förklara att du kommer att ansöka om betalningsföreläggande om kunden inte självmant betalar de aktuella fakturorna. Förhoppningsvis bestämmer sig kunden i och med detta att betala i enlighet med fakturorna. Gör kunden inte detta, kan det vara klokt att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, innan du slutligen får ta saken till domstol.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (382)
2020-03-27 Misstagsbetalning/Condictio indebiti
2020-03-27 Behöver namnteckning på skuldebrev bevittnas?
2020-03-18 Vad innebär uttrycket "betalning av lånet ska ske vid anfordran" i ett skuldebrev?
2020-03-09 Erkännande och verkställighet av svensk dom i annat EU-land

Alla besvarade frågor (78764)