Vad innebär separationsrätten i ett fullmaktsförhållande?

Hej! Vilka är förutsättningarna för en fullmaktsgivares separationsrätt till egendom som fullmäktigen har köpt i fullmaktsgivarens namn? Var finns det för regler om detta? Utförligt svar önskas om möjligt! :)

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår, i mitt svar, från att egendomen utgör så kallad fungibel egendom (egendom av samma slag). 

Separationsrätt

Huvudregeln är att specialitetsprincipen måste vara uppfylld för att separationsrätt ska föreligga. Det innebär att egendomen ska vara identifierbar och kunna pekas ut.

Om en fullmäktig ex. innehar pengar (fungibel egendom) som tillhör fullmaktsgivaren så kan separationsrätten gå förlorad om egendomen inte avskiljs. Eftersom pengar är egendom av samma slag så kan alltså separationsrätten gå förlorad om egendomen sammanblandas med annan egendom av samma slag och det är därför som det föreligger ett krav på avskiljande. Avskiljandet kan bestå i att ex. sätta in fullmaktsgivarens pengar på ett specifikt bankkonto. På så vis håller man medlena (pengarna) åtskilda. 

Föreligger separationsrätt även om medlena sammanblandats?

Det finns dock ett undantag till denna specialitetsprincip. Det är om det föreligger en redovisningsskydlighet kopplad till egendomen enligt Lag (1944:181) om redovisningsmedel. Enligt 2 st i denna lag så föreligger separationsrätt ändå om: 

  • Egendomen finns tillgänglig för omedelbart avskiljande, samt att
  • Dröjsmål inte föreligger vid avskiljandet

Var hittar man regler om detta?

Mycket av regleringen kring separationsrätt är etablerad i praxis. Det finns också praxis kring hur de olika rekvisiten ska förstås och tolkas ex. vem som är redovisningsskyldig, vad dröjsmål innebär i sammanhanget eller vad som kan anses vara ett omedelbart avskiljande.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så kan man säga att specialitetsprincipen ska vara uppfylld för att separationsrätt ska föreligga. Det innebär att egendomen ska vara identifierbar och att man ska kunna peka ut "just den egendomen". Vidare finns ett krav på avskiljande för att separationsrätten inte ska gå förlorad. Precis som med alla huvudregler, så finns det också undantag. Undantag till huvudregeln föreligger om man är redovisningsskyldig (vilket en fullmäktig skulle kunna vara) enligt redovisningslagen. Då föreligger ändå separationsrätt om egendomen finns tillgänglig för omedelbart avskiljande samt att det inte föreligger dröjsmål vid avskiljandet. Vidare är en stor del av regleringen etablerad i praxis.

Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Lycka till!

Med vänliga hälsningar, 

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo