Vad innebär förskott på arv?

Hej.

Jag har en fråga angående arvslagen. Min farfar ärvde en lägenhet utav sig bror. När min farfar gick bort så gick den automatiskt till farmor den eftersom det var gifta. Nu har det blivit en tvist inom familjen för min pappas ena bror, köpte den utav min farmor för 143 000 kr för några år sen, (fast marknadsvärdet är ungefär 1,4 miljoner)

Min fråga lyder, har det inte gått fel till? När min farfar gick bort går väl 50% till min farmor och 50% till hans barn (min pappa och hans två andra bröder) Äger inte min pappa och hans andra bror en del utav lägenheten farmor sålde? Eftersom det var ett arv? Eller hur går det till?

Om det visar sig att det är fel, hur ska man gå vidare i ett sånt här läge?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anledningen till varför din farmor som efterlevande make fick arvet från din farfar före din pappa och hans bröder som är bröstarvingar, är för att makar har företrädesrätt till arv före bröstarvingar, (3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Bröstarvingarna äger alltså inte arvet från föräldern, dock har dem efterarvrätt till sin andel av boet, vilket är 1/3 var av kvarlåtenskapen efter den efterlevande makens bortgång.

Förskott på arv

Att din farbror har köpt en lägenhet av din farmor för kraftigt underpris kan enligt lagen anses utgöra förskott på arv i enlighet med bestämmelser om att en gåva som arvlåtaren ger en bröstarvinge presumeras vara förskott på arv, (6 kap. 1 § ÄB). Bestämmelsen anses alltså inte enbart gälla gåvor utan även köp med benefika inslag såsom försäljning till underpris.

Om det är fråga om förskott på arv ska mellanskillnaden mellan gåvans marknadsvärde vid gåvotillfället och köpeskillingen som gåvomottagaren betalade läggas till i din farmors kvarlåtenskap när hon går bort (i ert fall 1 400 000 kr - 143 000 kr = 1 257 000 kr). Efter en fördelning mellan arvingarna avräknas mellanskillnaden från gåvomottagarens arv. Avräkning sker med gåvans värde vid mottagandet och eventuella värdeökningar tillfaller gåvomottagaren.

Påföljder vid förskott på arv

En gåva som är större än bröstarvingarnas arvslott kan inte återtas eller ogiltigförklaras, det föreligger alltså ingen återbäringsskyldighet för gåvomottagaren, (6 kap. 4 § ÄB). Återbäringsskyldighet kan dock föreligga om bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB blir tillämplig. Bestämmelsen förhindrar att arvlåtaren skänker bort egendom som inskränker laglotten. Laglott är hälften av vad varje arvinge skulle ha fått om arvet fördelades lika. Om en gåva omfattas av 7 kap. 4 § ÄB kan en bröstarvinge väcka talan mot gåvomottagaren inom ett år från det att bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Gåvans värde (I detta fall mellanskillnaden, 1 257 000 kr) kommer då att läggas till på kvarlåtenskapen vid laglottsberäkningen. På så vis blir bröstarvingens laglott större än vad den hade blivit om gåvan inte hade tagits med.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har vidare funderingar eller för att gå vidare med ärendet är du varmt välkommen att boka tid hos någon av våra jurister på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning