Vad innebär föräldrars underhållsskyldighet?

2019-12-06 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Min son är 18 år, bor hemma och går sista året på gymnasiet. Han har alltid varit skoltrött men nu har det gått överstyr. Han har ett extrajobb som han har lagt sin energi på och skolan har således blivit lidande, så pass att han har fått sitt studiebidrag indraget. Han håller på att kasta bort sin gymnasieutbildning helt vilket är förkastligt anser jag, för det kommer ju att bli svårt att få jobb utan godkända gymnasiebetyg. Det jobbiga är ju att jag inte har "rätt" att säga nåt om hans skolgång eftersom han har fyllt 18 år, men samtidigt är det ju inte ok att han bor hemma, skiter i skolan och jobbar och tjänar pengar, men inte betalar något hemma. Kan jag säga till honom att om han skiter i skolan och jobbar i stället, så måste han börja betala hemma, trots att han själv anser att han fortfarande går i skolan? Jag har även dragit in på min "service" att övningsköra med honom tills vidare, och har sagt att vi kan återuppta det när han sköter skolan.....Med vänlig hälsning Uppgiven ensamstående mamma
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar har en underhållsskyldighet för sina barn. Denna skyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB).

När upphör underhållsskyldigheten?

Som huvudregel upphör föräldrarnas underhållsskyldighet när barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i gymnasiet när hen är 18 år fortsätter föräldrarnas underhållsskyldighet gälla till dess att barnet gått ut gymnasiet. Underhållsskyldigheten kan dock som längst gälla till dess barnet fyller 21 år enligt 7 kap. 1 § 2 st. FB.

Vad omfattar underhållsskyldigheten?

När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa enligt 7 kap. 1 § 1 st. FB. Det framgår av propositionen att mindre inkomster som barnet kan få av t.ex feriearbete (sommarjobb) och liknande normalt inte ska påverka föräldrarnas underhållsskyldighet, se proposition 1978/79:12 s. 154. Ett äldre barn som arbetar kan dock i allmänhet få räkna med att betala en del av sina utgifter med sin egen inkomst.

Sammanfattningsvis

Underhållsskyldigheten mot din son kvarstår så länge han studerar på gymnasiet men som långt tills dess att han fyller 21 år. I och med att han är 18 år och har ett extrajobb med en regelbunden inkomst kan detta dock innebära att han får bidra ekonomiskt till hushållet i en proportionell nivå. Det är en bedömning i varje enskilt fall men utifrån förutsättningarna i frågan bör du alltså säga åt honom att han måste betala en del av sina egna utgifter.

Jag hoppas att detta gav dig viss vägledning i frågan.

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81887)