Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?

2020-07-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag och barnets far har delad vårdnad. Barnet är 7år. Innan skolan började var hon där 1 helg i månaden. Sen kom vi överens om vartannat lov och långhelg. Dem pratar i telefon runt jul och när hon fyller. Jag har tjatat att han ska visa intaitiv och ringa 1gång i veckan vilket han kanske gör i 3 veckor innan det dör ut.Jag vill gärna också planera umgänge i god tid för dels egna planer men även för fritidspersonal. Tex sommarlovet har jag fått svar i juni även då jag börjar fråga imitten av april. Nu har han tagit tillbaka alla föräldradagar han gett mej fast dem kommer brinna inne och när jag tar upp det säger han att han ska driva frågan att ha umgänge varje lov. Då han påstår det är det vanliga med stora avstånd emellan. Barnet vill inte va borta så länge och är det verkligen rimligt att som umgöngesförälder "få" alla lov dvs många stora högtider.? Vad säger kontinuitetsprincipen om detta.Samt vad har man egentligen för skyldigheter som umgängesförälder?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnet har som huvudregel rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Barnet har även rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Tyvärr kan man inte tvinga en förälder att ha umgänge med sitt barn, all kontakt måste ske på frivillig basis. En umgängesförälder har således ingen skyldighet att träffa eller kontakta sitt barn ett visst antal gånger under en period.

Vill du ha ett strukturerat umgänge kan ni skriva ett umgängesavtal där ni kommer överens om dagar, högtider och tider för umgänget samt eventuella resekostnader som umgänget föranleder. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, det får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 15 a § 3 st. föräldrabalken). För att få hjälp att skriva avtalet kan ni vända er till familjerätten hos kommunen. Familjerätten kan även genom samarbetssamtal hjälpa er att komma överens om frågor som rör umgänget. Ni kan även få umgänget fastställt hos domstol.

Alla beslut rörande umgänget ska baseras på vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Det finns ingenting som säger att umgängesföräldern automatiskt kommer att få umgänget under alla stora högtider eller att det skulle vara bäst för barnet att göra på det sättet. Kontinuitetsprincipen har främst med barnets boende eller vårdnadsfrågan att göra och går ut på att barnet ska bo hos den föräldern där barnet redan har sin invanda miljö med skola, kompisar, fritidsaktiviteter och allt annat det innebär som ger en stabilitet i tillvaron. Kontinuitetsprincipen ska inte behöva inkräkta på och vägs mot att barnet ska ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82558)