Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?

2021-01-21 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Mina gamla föräldrar är skilda sedan ett tiotal år tillbaka. Mamma är 80 och bor ensam. Pappa är 85 och bor ensam i ett hus. Jag har två syskon: en syster 50 år och en bror som skulle ha fyllt 55 i år, men han gick bort i cancer för tre år sedan. Min bror har tre barn, med två olika kvinnor varav de två yngsta är tillsammans med kvinnan som blev hans änka. Min syster har inga egna barn, men hennes man har två barn sedan tidigare som alltså är min systers "bonusbarn". Jag har ett barn med min exfru.Vem av ovanstående har rätt att ärva efter mina föräldrar ?Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?Vad händer om det visar sig att min pappa har ett utomäktenskapligt barn som dyker upp vid begravningen? Hur kan man ta reda på om min pappa har ett utomäktenskapligt barn?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

En del av de personliga uppgifterna i frågan är manipulerade för att skydda din personliga integritet.

Bestämmelserna om arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver?

Om antingen din mor eller far går bort kommer hela arvet att fördelas mellan personens bröstarvingar, dvs barn. Är ni tre syskon är utgångspunkten, om det inte finns ett testamente, att kvarlåtenskapen fördelas lika, alltså 1/3 vardera. Din brors bröstarvingar kommer att få dela på hans arvslott, barnen till brodern erhåller därför 1/9 vardera av det totala arvet.

Vid fall där testamente går emot den legala arvsordningen har ni bröstarvingar alltid rätt till laglott. Det är endast bröstarvingar ur den första arvsklassen som har legal rätt att kräva sin s.k. laglott, oavsett testamente, 7 kap. 3 § ÄB. I första arvsklassen finns den avlidnes barn (bröstarvingar) eller, då barnet är avlidet innan förälderns bortgång, barnbarn som då träder i sin avlidna förälders ställe, s.k. istadarätt. Laglotten motsvarar hälften av den arvslott som hade tilldelats om testamente ej existerade.

Om fadern gifter sig och sedan dör?

Det första steget när den ena maken dör är att det görs en bodelning där alla gemensamma tillgångar delas lika (9 kap. 1 § och 9 kap. 5 § äktenskapsbalken (ÄktB). Hälften av tillgångarna blir den efterlevande makens egendom och den andra halvan utgör den bortgångna makens arv. Enskild egendom delas dock inte upp, vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB.

Skillnaden blir alltså att huvudsakligen bodelning efter fadern äger rum där giftorättsgods delas lika. Maken har ingen legal arvsrätt. Man kan avtala om vilka tillgångar som skall utgöra enskild egendom genom äktenskapsförord.

Det finns också något som kallas basbeloppsregeln, den innebär att den efterlevande maken alltid har rätt att få ut egendom till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet, 3 kap. 1 § ÄB. Prisbasbeloppet bestäms i 2 kap 6 och 7 § socialförsäkringsbalken. Frågan är omfattande och flera ytterligare faktorer kan komma att spela roll.

Vad händer om det visar sig att min pappa har ett utomäktenskapligt barn som dyker upp vid begravningen?

Skulle din far ha ytterligare ett barn har det barnet samma arvsrättsliga rättigheter som övriga bröstarvingar.

Hur kan man ta reda på om min pappa har ett utomäktenskapligt barn?

En persons familjeuppgifter finns registrerade i skatteverkets folkbokföring. Om faderskapet inte är fastställt och registrerat och om modern och fadern inte var gifta fastställs faderskap genom bekräftelse eller dom, se 1 kap 3 § föräldrabalken (FB).

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor.

Vänliga hälsningar

Elmer Mårtensson Wallhult
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1604)
2021-05-04 Har kusiner arvsrätt enligt lag?
2021-05-02 Ärver min svärdotter mig?
2021-05-01 När arvinge går bort kort efter arvlåtaren
2021-04-30 Fördelning av arv för fasters man

Alla besvarade frågor (92029)