FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/12/2022

Vad händer om lagstiftningen ändras mellan brottstillfället och tidpunkten för när åtal väcks?

Hej! Om man begår ett brott med böter som minimistraff men som misstänks och åtalas för det brottet ett år efter brottstillfället. Och under tiden blir lagstiftningen förändrad (minimistraffet höjs till ett år och snarare villkorlig dom ifall gärningsmannen är ostraffad sedan tidigare). Vad för lagstiftningen gäller vid påföljdsbedömningen just i det här fallet? Detta med särskilt beaktande av påföljdsförändringen som sker efter det att brottets begåtts. Tacksamt för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Aktuell lagstiftning är kungörelse om beslutad ny regeringsform (RF) och lag om införande av brottsbalken


Utgångspunkten är att ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med påföljd när gärningen begicks. Man får inte heller dömas till en svårare brottspåföljd än den som var föreskriven när gärningen begicks, enligt 2 kap. 10 § RF. Det stöds vidare av 5 § lag om införande av brottsbalken som stadgar att straff ska bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs. Om ny lagstiftning däremot skulle leda till frihet från straff eller lindrigare straff ska den nya lagen istället tillämpas. 


Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det som huvudregel är den lagstiftning som gällde vid tidpunkten för gärningen som ska tillämpas vid utdömande av påföljd, med undantag för om ny lagstiftning skulle vara lindrigare då denna istället ska tillämpas. 


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 


Med vänlig hälsning, 

Maja VinstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo