Vad händer om en testamentstagare avlidit?

Om jag testamenterar mina kontanta tillgångar så att A får 20%, B får 30% och C får 50% – men att B går bort före mig. Vad händer med de 30%? Fördelas arvet att A får 20/70 och C 50/70, eller måste jag täcka in alla möjliga skeenden?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga! 


Din fråga handlar om testamentstolkning, alltså hur ett testamente ska tolkas. Utgångspunkten vid tolkning av testamente är alltid testatorns (den som upprättat testamentet) vilja (11 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)). Går inte viljan att läsa bokstavligen i testamentet utgår man från en hypotetisk vilja, vad som kan antas ha varit testatorns vilja. Om en testamentstagare avlider ska man alltså försöka läsa ut vad testatorns vilja varit, exempelvis att kvarlåtenskapen ska tillfalla någon annan. 

Om det däremot inte går att utläsa viljan finns en bestämmelse som talar om att en avliden testamentstagares barn kan träda i dess ställe (11 kap. 6 § ÄB). För att så ska vara fallet krävs att barnen skulle haft arvsrätt efter testamentsgivaren. Vilka som har arvsrätt framgår av 2 kap. 1–3 §§ ÄB och det är enkelt uttryckt  barn, barnbarn, föräldrar, syskon, syskonbarn, far och morföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar samt morbröder. Däremot har inte kusiner eller vänner arvsrätt. Det krävs alltså att man enligt arvsordningen skulle haft arvsrätt för att man ska kunna träda in som testamentstagare när man är barn till en avliden testamentstagare. Slutligen bör noteras att denna bestämmelse enbart gäller när testatorns verkliga eller hypotetiska vilja inte kan tydas, då testaorns vilja är huvudregeln se NJA 1991 s. 152. 


Hoppas att du fått svar på din fråga! 

Om du har fler funderingar är du alltid välkommen med fler frågor till Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. 


Vänligen, 

Olivia SeverinssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”