Vad händer när en make dör under pågående äktenskapsskillnad?

2016-05-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vad händer om partnern dör innan skilsmässan gått igenom? Min syster lågi skilsmässa men dog innan den gick igenom. Vad har vi för rättigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga sorgern över din systers bortgång. Nedan kommer jag beskriva utgångspunkterna för bodelningen och arvsreglerna i den uppkommna situationen. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Enligt 9 kap. 11 § ÄktB så ska reglerna om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad tillämpas när en av makarna dör när ett mål om äktenskapsskillnad pågår.

Enligt ÄktB finns ett antal kriterier för när ett mål om äktenskapsskilnnad pågår. Målet pågår från när talan om äktenskapsskillnad väcktes till dess att domen på äktenskapskillnad vunnit laga kraft eller om domstolen avvisar eller avskriver frågan, till dess att ett sådant beslut vunnit laga kraft. Alternativt om frågan om äktenskapsskillnad dessförinnan fallit för att makarna hade betänketid och ingen av dem framställde ett yrkande om äktenskapsskillnad inom ett år från att betänketiden startade enligt 9 kap. 12 § ÄktB.

Som jag tolkar dig var talan om äktenskapsskillnad väckt men det hade det inte hunnit komma en dom. Detta skulle innebära att reglerna om bodelning med anlednig av äktenskapsskillnad är tillämpliga.

Din syster och hennes fördetta makes egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning eftersom äktenskapet upplösts enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Denna ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt 9 kap. 2 § ÄktB. Eftersom den ena maken är död så ska den din systers föredetta man och din systers arvingar och universella testamentstagare, om det finns några sådana, förrätta bodelningen tillsammans.

I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods enligt 10 kap. 3 § ÄktB. Efter bodelningen kommer din systers föredetta make ha sin andel och din systers kvarlåtenskap utgör en andel.

Huvudregeln är att din systers kvarlåtenskap skulle tillfallit hennes efterlevande make och att hennes arvingar sedan skulle haft erfterarvsrätt enligt 3 kap. 1 och 2 §§ ÄB. Dessa regler gäller dock inte när det pågår ett mål om äktenskapsskillnad när arvlåtaren dör enligt 3 kap. 10 §. Detta innebär att din systers föredetta make inte ärver hennes kvarlåtenskap utan den fördelas enligt de vanliga arvsreglerna till er släktningar eller enligt testamente om sådant finns.

Din systers närmsta arvingar är hennes barn om hon har några vilket framgår av 2 kap. 1 § ÄB. Hade hon inga barn ska era föräldrar dela på arvet. Är någon eller båda era föräldrar döda så ska ni kvarvarande syskon dela på den förälderns lott enligt 2 kap. 2 § ÄB.

Sammanfattning

Eftersom din syster avled när det pågick ett mål om äktenskapsskillnad så ska bodelningen med anledning av att äktenskapet upphört göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Din systers arvingar och eventuella testamentstagare ska tillsammans med din systers föredetta make förrätta bodelningen. Eftersom det pågick ett mål om äktenskapsskillnad så ärver inte hennes tidigare make, vilket annars är huvudregeln, henne utan arvet fördelas istället genom de vanliga arvsreglerna vilket innebär att ni släktningar istället har rätt till arv om det inte finns ett testamente som säger annat.

Vill du ha kontakt med jurist för ytterliggare rådgivning kan du boka det här.

Jag hoppas detta var svar på dina funderingar!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (968)
2020-10-27 Hur långt sträcker sig en boutredningsmans befogenhet?
2020-10-26 Kan jag tvingas att flytta från den gemensamma bostaden efter bodelning?
2020-10-26 Äktenskapsskillnad i Sverige om gift i USA
2020-10-23 Har make rätt till hälften av testamenterat arv vid äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (85459)