Vad händer med tillgångarna om arvtagaren är på okänd ort?

FRÅGA
Hej vad händer om man inte hittar ena syskonet när man ska ärva från ena föräldern? Den är papperslös och har ingen bostad och ingen vet vart personen finns. Vad händer då med pengarna som den andra syskonet ska ta en del av? Om man inte hittar personen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Vad händer med tillgångarna om arvtagaren är på okänd ort och inte går att nå?

Om arvtagaren, det vill säga i det här fallet ena syskonet är på okänd ort så är utgångspunkten att rätten till arv trots allt måste beaktas till dess att det blir känt var personen finns eller till dess att arvsrätten preskriberas. Om det finns en arvinge på okänd ort ska det anmälas till skatteverket av den som har boet i sin vård (16 kap. 1 § ÄB). Vanligt är då att en god man förordnas som tillvaratar arvtagarens intressen i dödsboet.

Rätten till arv preskriberas efter 10 år (16 kap. 4 § ÄB). Det betyder att den del av arvet som tillhör arvtagen som är på okänd ort inte tilldelas någon annan fören efter 10 år. Oftast kan dock arvet till de övriga arvtagarna fördelas ändå.

Vem får ärva tillgångarna om preskription inträder?

Egendomen ska då tillfalla den som skulle ha fått egendomen om syskonet som inte går att finna inte hade varit vid liv. Om syskonet som inte går att finna har barn ska arvet alltså i fösta hand tillfalla dessa, i andra hand föräldern som fortfarande är vid liv, och i tredje hand syskonen (16 kap. 8 § ÄB).

Sammanfattningsvis fördelas arvet först när preskription inträder, dvs 10 år efter det att den ena föräldern dog som huvudregel.

Mikaela Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (812)
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel
2020-05-17 Kan man avsäga sig sitt arv till förmån för en annan arvtagare?

Alla besvarade frågor (80447)